Teie isikuandmed on paremini kontrolli all

Alates 25. maist 2018 saate Danske Banki kliendina senisest mugavamalt ülevaate isikuandmetest, mida oleme Teie kohta kogunud ja salvestanud. Edaspidi on Teil lihtsam nimetatud andmeid kontrollida ning mõista, milleks me neid andmeid kasutame.

Need nõuded tulenevad Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest (General Data Protection Regulation ehk GDPR), mis kehtib alates 25. maist 2018. Määrus sätestab reeglid, mis puudutavad kõiki Euroopa Liidus tegutsevaid ettevõtteid, organisatsioone ja avalik-õiguslikke asutusi.

Kõige olulisemad faktid

Milleks me isikuandmeid kogume ja kasutame?

Me kogume ja kasutame Teie andmeid selleks, et pakkuda Teile parimaid nõuandeid ja lahendusi, hallata turvaliselt Teie rahaasju ning järgida meile kui finantsasutusele kehtivaid nõudeid.

Isikuandmete töötlemise teave

Meie isikuandmete töötlemise teabes on üksikasjalikult kirjas, milliseid andmeid me kogume, kuidas me neid andmeid kasutame ja millised on Teie kui kliendi õigused.

Lugege täpsemalt siit. 

Parem ülevaade

Alates 25. maist 2018 on Teil võimalik tellida ülevaade isikuandmetest, mis meil Teie kohta on.


Mida need reeglid ettevõtetele tähendavad?

Isikuandmete töötlemise reeglid kehtivad füüsiliste isikute isikuandmete kohta, kuid mitte juriidiliste isikute andmete kohta.

Kas Teie füüsilise isikuna olete seotud mõne ettevõttega, kes on Danske Banki klient?

Kui Te olete seotud mõne juriidilise isikuga, kes on meie klient, siis kehtivad need reeglid ka isikuandmete kohta, mida oleme sellega seoses Teie kohta kogunud. Näiteks võib meil olla kogutud Teie kohta infot, kui te olete mõne meie kliendiks oleva juriidilise isiku omanik, allkirjaõiguslik või volitatud isik.