Danske Bank A/S (registreerimisnumber 61126228, Holmens Kanal 2-12, DK-1092 Kopenhaagen K, Taani) on lõpetamas oma tegevust Eestis.
 Danske Bank A/S Eesti filiaali dokumendid on äriseadustiku §-ide 390 ja 382 kohaselt antud hoiule Danske Bank A/S-ile. Dokumente hoitakse Eestis.
 Danske Bank A/S Eesti filiaali tegevuse käigus kogutud ja töödeldud isikuandmete vastutav töötleja on jätkuvalt Danske Bank A/S. Danske Bank A/S jätkab pärast Danske Bank A/S Eesti filiaali sulgemist isikuandmete töötlemist ja säilitamist kooskõlas kehtiva õigusega täites vastutava töötleja kohustusi läbi Danske Bank A/S Leedu filiaali. Danske Bank A/S tagab ka kõik andmesubjektide õiguste täitmisega seotud kohustused kehtiva siseriikliku õiguse ja isikuandmete kaitse üldmääruse (IKÜM) järgi, eeskätt kooskõlas IKÜM artiklitega 13-21.  

Üksikasjalikum teave isikuandmete töötlemise kohta on leitav Danske Banki isikuandmete töötlemise teabe dokumendis. Kui teil on eeltooduga seonduvaid küsimusi või soovite esitada enda isikuandmete töötlemisega seotud taotlusi, palume võtta Danske Bank A/S-iga ühendust järgmistel kontaktidel:

Danske Bank A/S Leedu filiaal (registreerimisnumber 301694694, aadress Saltoniskiu St. 2, LT-08500 Vilnius, Leedu), e-post: customers.ee@danskebank.lt
D
anske Bank A/S andmekaitseametniku kontaktandmed: Danske Bank A/S, aadress Holmens Kanal 2 -12, DK -1092 København K, Taani, e-post: DPOfunction@danskebank.com.

Kõige olulisemad faktid

Milleks me isikuandmeid kogume ja kasutame?

Me kogume ja kasutame Teie andmeid selleks, et pakkuda Teile parimaid nõuandeid ja lahendusi, hallata turvaliselt Teie rahaasju ning järgida meile kui finantsasutusele kehtivaid nõudeid.

Isikuandmete töötlemise teave

Meie isikuandmete töötlemise teabes on üksikasjalikult kirjas, milliseid andmeid me kogume, kuidas me neid andmeid kasutame ja millised on Teie kui kliendi õigused.

Lugege täpsemalt siit. 

Parem ülevaade

Alates 25. maist 2018 on Teil võimalik tellida ülevaade isikuandmetest, mis meil Teie kohta on.


Mida need reeglid ettevõtetele tähendavad?

Isikuandmete töötlemise reeglid kehtivad füüsiliste isikute isikuandmete kohta, kuid mitte juriidiliste isikute andmete kohta.

Kas Teie füüsilise isikuna olete seotud mõne ettevõttega, kes on Danske Banki klient?

Kui Te olete seotud mõne juriidilise isikuga, kes on meie klient, siis kehtivad need reeglid ka isikuandmete kohta, mida oleme sellega seoses Teie kohta kogunud. Näiteks võib meil olla kogutud Teie kohta infot, kui te olete mõne meie kliendiks oleva juriidilise isiku omanik, allkirjaõiguslik või volitatud isik.