Kaebuste lahendamine

Me parandame järjepidevalt oma teenuste kvaliteeti ja tunneme huvi Teie vajaduste vastu. Nii saame pakkuda Teile kõige paremini sobivaid teenuseid, mida on ka lihtne kasutada. Iga Teie ettepanekut või kaebust käsitletakse eraldi ja konkreetset olukorda arvesse võttes.

Danske Bankis kehtivate kaebuste menetlemise reeglite kohaselt võib iga klient panga poole pöörduda nii suuliselt, kirja teel kui ka veebilehe vahendusel.

Kui soovite esitada ettepanekut või kaebuse, on Teil selleks järgmised võimalused:

1. Helistage meie kliendiinfo telefonil 6 800 800.
2. Saatke teade Danske eBanki kaudu.
3. Saatke e-kiri aadressil: info@danskebank.ee
4. Saatke kiri postiaadressil Narva mnt. 11, 15015 Tallinn, Eesti.
5. Täitke avalduse veebivorm.
6. Täitke kaebuse vorm Teile sobivas Danske Banki ärikeskuses.

Kui otsustate esitada vabas vormis kaebuse, siis palun lisage sellele järgmised andmed:

  • Ees- ja perekonnanimi või ettevõtte nimi
  • Sünnikuupäev või ettevõtte registrikood
  • Elukoha aadress
  • Kaebuse esitamise kuupäev
  • Kaebuse sisu (kaebuse esitamise põhjus)
  • Teie nõudmised
  • Muud kaebusega seotud dokumendid või andmed
  • Teie eelistatav viis vastuse saamiseks

Oleme kohustatud Teie kaebusele vastama hiljemalt Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud ajal.

Kõiki Danske Bankile esitatud kaebusi analüüsitakse Eesti Vabariigi õigusaktide, eetikapõhimõtete ning panga kehtestatud eetikakoodeksi ja klienditeeninduse standardite kohaselt. Tagame kaebustes sisalduva teabe konfidentsiaalsuse.

Kui pangast saadud vastus Teid ei rahulda või kui soovite, et kaebust menetleks kolmas osapool, on Teil õigus pöörduda kohtueelse institutsiooni poole vastavalt nende kehtestatud eeskirjadele:

Finantsinspektsioon
Aadress: Sakala 4, 15030 Tallinn
Tel 668 0500,
Faks 668 0501
E-post: info@fi.ee
www.fi.ee

Tarbijakaitseamet
Aadress: Pronksi 12, 10117 Tallinn
Tel 620 1707
Faks 620 1701
E-post: info@ttja.ee
www.ttja.ee

Sidevahendi kaudu sõlmitud lepingust tulenevad pretensioonid saab Tarbijakaitseametile edastada elektroonilise keskkonna kaudu, mille aadress on: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 
Andmekaitse Inspektsioon
Aadress: Tatari 39, 10134Tallinn
Tel 627 4135
Faks 627 4137
E-post: info@aki.ee
www.aki.ee
 
Eesti Liikluskindlustuse Fondi lepitusorgan
Aadress: Mustamäe tee 46, Tallinn (A-korpus), 10621 Tallinn
Tel 667 1800
Faks 667 1800
E-post: lepitus@lkf.ee
www.lkf.ee/et/lepitusorgan
 
Lisateavet kliendi ja panga vaheliste vaidluste lahendamise kohta leiate Eesti Panga veebilehelt.