Info teenuselepingute lõpetamise kohta

Nagu oleme varem teavitanud, on Danske Bank otsustanud keskenduda Balti riikides üksnes Danske Bank Groupi Põhjamaade klientide tütarettevõtete ja rahvusvaheliste korporatsioonide teenindamisele, millel on Põhjamaades tugev esindatus.

Muudatused on seotud strateegilise otsusega keskenduda Põhjamaade klientidele ja viia meie äritegevus kooskõlla grupi strateegiaga. Balti riikides on Põhjamaade klientide tütarettevõtted ja rahvusvahelised korporatsioonid kliendisegment, kellele saame luua enim väärtust meie kogemuste, rahvusvaheliste teenuste ja lahenduste kaudu. Selle strateegia kohaselt ei paku Danske Bank A/S enam finantsteenuseid Balti riikide kohalikele ettevõtetele ja eraklientidele.

Pangakontod

 • Kontod

  Mida peate teadma?

  • Arvelduskonto jääb avatuks, kuni me ei teata vastupidist.
 • Kasvuhoius

  Mida peate teadma?

  • Pank ütleb Teie kasvuhoiuse lepingud üles 2. veebruaril 2019.
  • Hoiustatud summa ja intressid (tavapärane ja vajaduse korral täiendav intress) makstakse Teie arvelduskontole 2. veebruaril 2019.

Laenud

 • Laenulepingud

  Mida peate teadma?

  • Kõik laenulepingud jäävad kehtima olemasolevatel tingimustel.
  • Kui Teie vara on panditud Danske Banki kasuks, kuid see ei taga mingeid kohustusi, palun võtke meiega ühendust, et kokku leppida järgmistes sammudes.

Pangakaardid

 • Deebetkaardid

  Mida peate teadma?

  • Kui teil on kehtiv deebetkaart, siis selle maksekaardilepingu ütleb pank üles ja sulgeb deebetkaardi 1. veebruaril 2019.
  • Kui Teil on vaja uut deebetkaarti, et kasutada panga poolt Teile väljastatud kehtivat arvelduskrediiti, võtke palun pangaga ühendust uue deebetkaardi saamiseks.
  • Igakuise haldustasu (kui see on kohaldatav) arvestamine lõpetatakse kohe pärast kaardi sulgemist ning tasud arvatakse kontolt maha. Seega palume Teil tagada oma kontol piisavate vahendite olemasolu tasu debiteerimiseks.
  • Kui kaardiga kaasneb reisikindlustus, kehtib see kuni kindlustuse lõpptähtaja saabumiseni.

Elektroonilised kanalid

Maksed ja arveldusteenused

 • Maksekorraldused

  Mida peate teadma?

  • Makseid Danske Banki kontodele ja kontodelt saate algatada ilma piiranguteta kuni Teie arvelduskonto on avatud.
 • E-arve

  Mida peate teadma?

  • E-arvete vastuvõtmine toimib kuni Teie arvelduskonto on avatud.
  • E-arve püsimakseleping lõpetatakse 2. veebruaril 2019.
  • Tasumata e-arvete korral ja kui püsimakselepingu maksepäev on hilisem kui 1. veebruar 2019, tuleb vastav makse algatada kliendi poolt (automaatset makset ei teostata).
  • Kõik e-arved, mis saabuvad peale 1. veebruari 2019, peab klient ise tasuma.

  Mida peate tegema?

  • Tellige e-arved ja soovi korral nende automaatne tasumine läbi teise panga. Soovitame Teil teha seda enne 31. detsembrit 2018. Sellega ennetate võimalikku katkestust arvete automaatsel tasumisel.
  • E-arvete teise panka üleviimiseks tuleb Teil esitada teenusepakkujale (näiteks ajakirjade müüja) uus e-arve tellimus. Tellimuse saate esitada oma uue panga internetipangas, pangakontoris või teenusepakkuja juures. Teenusepakkuja saadab pärast tellimuse kättesaamist Teie e-arved uude panka (ja lõpetab Teie e-arvete saatmise Danske Banki).
 • Püsikorraldus

  Mida peate teadma?

  • Püsikorralduse leping öeldakse üles 2. veebruaril 2019.
  • Viimane püsikorralduse makse debiteeritakse Teie pangakontolt ja kantakse saajale üle maksepäeval, mis ei ole hilisem kui 1. veebruar 2019.

  Mida peate tegema?

  • Kui soovite jätkata püsikorralduse teenuse kasutamist, soovitame Teil sõlmida vastavad lepingud teise makseteenuste osutaja juures.

Säästmine ja investeerimine

 • Tähtajaline hoius

  Mida peate teadma?

  • Pank ütleb Teie tähtajalise hoiuse lepingu üles 1. veebruaril 2019 (va panditud hoiused, mida kasutatakse laenude tagatistena).
  • Hoiuse summa ja intressid deposiidi lepingujärgse lõppkuupäevani makstakse Teie arvelduskontole 1. veebruaril 2019.
 • Investeerimisteenuste leping

  Mida peate teadma?

  • Pank ütleb Teie investeerimisteenuste lepingu üles 2. veebruaril 2019.
  • Väärtpaberitehingute ostukorraldused tühistatakse alates 30. jaanuarist 2019.
  • Väärtpaberite ülekandmine oma kontole teise teenusepakkuja juures ning Danske Investi vahendite lunastamine on tasuta kuni 2. veebruarini 2019.

  Mida peate tegema?

  • Kui Teie väärtpaberikontol on väärtpabereid või teisi finantsinstrumente, soovitame Teil avada uus väärtpaberikonto mõne teise teenusepakkuja juures.
  • Palun esitage meile hiljemalt 1. veebruariks 2019 korraldus kanda Teie väärtpaberid Teie teise teenusepakkuja juures asuvale väärtpaberikontole.

Valuutavahetuse, rahaturu ja tuleinstrumentide tehingutega seotud lepingud

 • Valuutavahetuse, rahaturu ja tuleinstrumentide tehingutega seotud lepingud 

  Mida peate teadma?

  • Tuletisinstrumentide raamlepingu tüüptingimuste punkti 18.5 kohaselt lõpetab pank Teiega antud lepingu (kui see on olemas) alates 2. veebruarist 2019.
  • Vastavalt Telefoni teel valuutavahetusteenuste osutamise lepingu tüüptingimuste punktile 7.4 lõpetab pank Teiega antud lepingu (kui see on olemas) alates 2. veebruarist 2019.

Hinnastamine

Kui Teil on küsimusi, helistage meile 6 800 800 või võtke ühendust oma suhtehalduriga.