Info teenuselepingute lõpetamise kohta

Nagu oleme varem teavitanud, on Danske Bank otsustanud keskenduda Balti riikides üksnes Danske Bank Groupi Põhjamaade klientide tütarettevõtete ja rahvusvaheliste korporatsioonide teenindamisele, millel on Põhjamaades tugev esindatus.

Muudatused on seotud strateegilise otsusega keskenduda Põhjamaade klientidele ja viia meie äritegevus kooskõlla grupi strateegiaga. Balti riikides on Põhjamaade klientide tütarettevõtted ja rahvusvahelised korporatsioonid kliendisegment, kellele saame luua enim väärtust meie kogemuste, rahvusvaheliste teenuste ja lahenduste kaudu. Selle strateegia kohaselt ei paku Danske Bank A/S enam finantsteenuseid Balti riikide kohalikele ettevõtetele ja privaatpanganduse klientidele.

Järgnevad muudatused teenustes puudutavad neid kohalike ettevõtete ja privaatpanganduse kliente, kes said 13. augustil 2018 teate konto sulgemise kohta.

Pangakontod

 • Kontod

  Mida peate teadma?

  • Konto leping öeldakse üles ja olemasolevad pangakontod suletakse 27. oktoobril 2018.
  • Kui Teie konto(de)l on pärast lepingu ülesütlemist vahendeid, peate esitama panga ärikeskusesse taotluse vahendite ülekandmiseks.
  • Kui pank saab ühe (1) kuu jooksul alates konto sulgemisest Teie nimele makse, kannab ta selle Teie muule kontole (kui olete pangale vastavad andmed esitanud). Pärast seda perioodi tagastab pank laekunud summad maksjale.

  Mida peate tegema?

  • Soovitame Teil kanda oma arvelduskonto jäägi oma kontole teise makseteenuste osutaja juures hiljemalt 26. oktoobril kell 17.00. Kui Teie konto(de)l on pärast lepingu ülesütlemist vahendeid, peate esitama panga ärikeskuses taotluse vahendite ülekandmiseks. Ülejäänud vahendid saab kanda üksnes kontole, mis on registreeritud endise kliendi nimel muus finantsasutuses Eestis. Danske Bankil on õigus küsida lisateavet või -dokumente vahendite allika kohta.
  • Vajaduse korral printige kontoväljavõtted välja või laadige need Danske eBankist alla 26. oktoobril enne kella 17.00.
  • Palume Teil teavitada vajalikke asutusi ja isikuid, kes teevad Teie kontole makseid, oma uutest kontonumbritest teise makseteenuste osutaja juures.
  • Te saate arvelduskonto lepingu ja seonduvad lepingud varem üles öelda, saates meile vabas vormis avalduse kas Danske eBankis või e-posti aadressil avaldus@danskebank.ee koos digitaalselt allkirjastatud avaldusega, mille leiab siit.

 • Kasvuhoius

  Mida peate teadma?

  • Pank ütleb Teie kasvuhoiuse lepingud üles 27. oktoobril 2018.
  • Hoiustatud summa ja intressid makstakse Teie arvelduskontole 27. oktoobril 2018.

  Mida peate tegema?

  • Soovitame Teil oma kasvuhoiuse leping üles öelda ja kanda kasvuhoiusel olevad vahendid oma arvelduskonto kaudu oma kontole teise makseteenuste osutaja juures hiljemalt 26. oktoobril kell 17.00.

Pangakaardid

 • Deebetkaardid

  Mida peate teadma?

  • Maksekaardileping öeldakse üles, maksekaart suletakse ja Teil ei ole õigust seda kasutada alates 16. oktoobrist 2018.
  • Igakuise haldustasu (kui see on kohaldatav) arvestamine lõpetatakse kohe pärast kaardi sulgemist ning tasud arvatakse kontolt maha. Seega palume Teil tagada oma kontol piisavate vahendite olemasolu tasu debiteerimiseks.
  • Kui kaardiga kaasneb reisikindlustus, kehtib see kuni kindlustuse lõpptähtaja saabumiseni.
 • Kaartide vastuvõtmise teenus

  Mida peate teadma?

  • Kaardi teenindamise leping öeldakse üles ning kaartide vastuvõtmise teenus peatub alates 16. oktoobrist 2018.
  • Kui Teil on üüritud makseterminal, arvestab pank makseterminali üüritasu kuni terminali tagastamiseni Nets Estonia ASile. Kui terminal on Nets Estonia ASile tagastatud, lõpetab pank Teiega terminali üürilepingu.

  Mida peate tegema?

  • Kui Teil on üüritud makseterminale, palume need tagastada Nets Estonia ASile enne 19. oktoobrit 2018.

   Makseterminalid saate tagastada:
   - vastuvõtja kulul Jetpaki kulleriga. Kulleri tellimiseks helistage telefonil +372 646 3222;
   - viies need ise Nets Estonia ASi tööpäevadel kl 9–17, aadressil Tartu mnt 63, Tallinn (nn Valge Maja, Hermanni tänava poolne B-tähisega uks, 4. korrus).

Elektroonilised kanalid

 • Elektroonilised teenused (Danske eBank, Danske mBank, Danske Telefonipank, Danske SMS-teavitus, koondmaksed)

  Mida peate teadma?

  • Teie elektrooniliste teenuste leping öeldakse üles 27. oktoobril 2018.
  • Danske eBanki ja Danske mBanki korraldused, mis on täitmata enne 26. oktoobri päeva lõppu, tühistatakse.
  • SMS-teavituse teenus lõpetatakse ja Te ei saa uusi sõnumeid alates 27. oktoobrist 2018.

  Mida peate tegema?

  • Soovitame Teil viimase ühe kuni kolme aasta kontoväljavõtted Danske eBankist välja printida või alla laadida. Samuti võite väljavõtete saamiseks pöörduda Teile sobivasse Danske Banki ärikeskusesse.

 • Pangalink (autoriseerimis- ja makseteenused)

  Mida peate teadma?

  • Pangalingi leping öeldakse üles 27. oktoobril 2018.
  • Alates 26. oktoobrist 2018 kell 17.00 ei saa Te pakkuda oma klientidele oma portaalis Danske eBanki kaudu autoriseerimis- ja makseteenuseid.

  Mida peate tegema?

  • Palun tagage, et 27. oktoobriks 2018 kustutatakse Teie portaalist Danske pangalinki käsitlev teave ning kõrvaldatakse võimalus Danske eBanki kaudu maksta või sisse logida.
 • Turvaelementide leping

  Mida peate teadma?

  • Teie turvaelementide leping öeldakse üles 27. oktoobril 2018.
  • Juhul kui olete Danske eBanki kasutaja või maksekaardi omanik mõne teise kliendi Danske Bankis avatud konto juures, ei öelda Teie turvaelementide lepingut üles. Seega säilib Teil võimalus kasutada nimetatud kontot oma praeguste Danske eBanki turvaelementidega ka edaspidi.

Maksed ja arveldusteenused

 • Maksekorraldused

  Mida peate teadma?

  • Makseid Danske Banki kontodele ja kontodelt saate algatada ilma piiranguteta kuni 26. oktoobrini 2018 kell 17.00.
  • Kui soovite, et pank võtaks ühe (1) kuu jooksul alates konto sulgemisest vastu laekumisi suletud kontole ja edastaks need, peate esitama pangale oma uue kontonumbri.

  Mida peate tegema?

  •  Palume Teil teavitada vajalikke asutusi ja isikuid, kes teevad makseid Teie Danske Banki kontole, oma uuest kontonumbrist teise makseteenuste osutaja juures.
 • Maksete pakett

  Mida peate teadma?

  • Maksete paketi teenus lõpetatakse 27. oktoobril 2018.
 • E-arve

  Mida peate teadma?

  • E-arvete vastuvõtmine ja seonduvate automaatsete maksete teostamine töötab kuni 26. oktoobrini 2018 (kaasa arvatud).
  • Alates 27. oktoobrist 2018 ei võta Danske Bank vastu e-arveid, mille teenuseosutajad on Teile saatnud, ega tee nende alusel automaatseid makseid.
  • Kui olete saanud e-arveid, mida ei ole 26. oktoobriks 2018 (kaasa arvatud) tasutud, siis seonduvaid makseid ei tehta. Seega peate ise hoolt kandma, et need arved muul viisil tasutud saaksid.

  Mida peate tegema?

  • Tellige e-arved ja soovi korral nende automaatne tasumine läbi teise panga. Soovitame Teil teha seda enne 30. septembrit 2018. Sellega ennetate võimalikku katkestust arvete automaatsel tasumisel.
  • E-arvete teise panka üleviimiseks tuleb Teil esitada teenusepakkujale (näiteks ajakirjade müüja) uus e-arve tellimus. Tellimuse saate esitada oma uue panga internetipangas, pangakontoris või teenusepakkuja juures. Teenusepakkuja saadab pärast tellimuse kättesaamist Teie e-arved uude panka (ja lõpetab Teie e-arvete saatmise Danske Banki).
 • Püsikorraldus

  Mida peate teadma?

  • Püsikorralduse leping öeldakse üles 27. oktoobril 2018.
  • Viimane püsikorralduse makse debiteeritakse Teie pangakontolt ja kantakse saajale üle maksepäeval, mis ei ole hilisem kui 26. oktoober 2018.

  Mida peate tegema?

  • Kui soovite jätkata püsikorralduse teenuse kasutamist, soovitame Teil sõlmida vastavad lepingud teise makseteenuste osutaja juures.
 • Danske Bankis avatud konto haldamine välispanga kaudu

  Mida peate teadma?

  • Danske Bankis avatud konto välispanga kaudu haldamise teenus lõpetatakse alates 27. oktoobrist 2018.
  • Teie ettevõtte nimel saadud SWIFT-sõnumite MT101 täitmiseks võtmise viimane päev on 26. oktoober 2018.

  Mida peate tegema?

  • Palume Teil teavitada teist panka Danske Bankiga sõlmitud lepingute ülesütlemisest.
  • Palume tagada, et teisest pangast 26. oktoobriks 2018 (kaasa arvatud) saabunud MT101 täitmise kuupäev ei oleks hilisem kui 26. oktoober 2018.
 • Välispangas oleva konto haldamine Danske Banki kaudu

  Mida peate teadma?

  • Välispangas oleva konto haldamise teenus Danske eBanki kaudu lõpetatakse alates 27. oktoobrist 2018.

  Mida peate tegema?

  • Palume Teil teavitada teist panka Danske Bankiga sõlmitud lepingute ülesütlemisest.

Säästmine ja investeerimine

 • Tähtajaline hoius

  Mida peate teadma?

  • Pank ütleb Teie tähtajalise hoiuse lepingu üles 17. septembril 2018.
  • Hoiuse summa ja intressid deposiidi lepingujärgse lõppkuupäevani makstakse Teie arvelduskontole 17. septembril 2018.

  Mida peate tegema?

  • Soovitame Teil kanda oma arvelduskontol olevad vahendid oma kontole teises pangas hiljemalt 26. oktoobril kell 17.00.
 • Investeerimisteenuste leping

  Mida peate teadma?

  • Pank ütleb Teie investeerimisteenuste lepingu üles 27. oktoobril 2018.

  Mida peate tegema?

  • Kui Teil on väärtpaberisaldo, soovitame kanda väärtpaberid teise panka hiljemalt 26. oktoobriks 2018.

Finantsturud

Hinnastamine

Kaubanduse finantseerimine ja garantiid

 • Akreditiivid (eksport)

  Mida peate teadma?

  • Ekspordiakreditiivide teenus lõpetatakse ja uusi tehinguid ei tehta alates 27. oktoobrist 2018 (välja arvatud juba eraldi teavitatud kliendid).
  • Kõik pooleliolevad tehingud täidetakse enne 26. oktoobrit 2018.

  Mida peate tegema?

  • Pooleliolevad ekspordiakreditiivid tuleb töödelda nii, et makse laekub hiljemalt 26. oktoobril 2018 (saadetised tuleb vastavalt planeerida).
 • Inkasso

  Mida peate teadma?

  • Impordi inkasso teenus lõpetatakse ja uusi tehinguid ei aktsepteerita alates 27. oktoobrist 2018 (välja arvatud juba eraldi teavitatud kliendid).
  • Ekspordi inkasso teenus lõpetatakse kohe pärast 13. augustit 2018.

  Mida peate tegema?

  • Pooleliolevad inkassotehingud tuleb töödelda nii, et makse laekub hiljemalt 26. oktoobril 2018.
 • Garantiid (saadud ja antud)

  Mida peate teadma?

  • Pangagarantiide (saadud ja antud) teenus lõpetatakse ja uusi tehinguid ei tehta alates 27. oktoobrist 2018 (välja arvatud juba eraldi teavitatud kliendid).

  Mida peate tegema?

  • Palun teavitage oma ostjat/partnerit, kes soovib anda Teile garantiid, et ta annaks oma garantii teise panga kaudu.

Laenud

Mida peate teadma?

 • Kui Teie varad on Danske Banki kasuks panditud, aga need ei taga mingeid kohustusi, võtke palun meiega ühendust, et edasistes toimingutes kokku leppida.

Kui Teil on küsimusi, helistage meile 6 800 800 või võtke ühendust oma suhtehalduriga.