Info teenuselepingute lõpetamise kohta

Nagu oleme varem teavitanud, on Danske Bank otsustanud keskenduda Balti riikides üksnes Danske Bank Groupi Põhjamaade klientide tütarettevõtete ja rahvusvaheliste korporatsioonide teenindamisele, millel on Põhjamaades tugev esindatus.

Muudatused on seotud strateegilise otsusega keskenduda Põhjamaade klientidele ja viia meie äritegevus kooskõlla grupi strateegiaga. Balti riikides on Põhjamaade klientide tütarettevõtted ja rahvusvahelised korporatsioonid kliendisegment, kellele saame luua enim väärtust meie kogemuste, rahvusvaheliste teenuste ja lahenduste kaudu. Selle strateegia kohaselt ei paku Danske Bank A/S enam finantsteenuseid Balti riikide kohalikele ettevõtetele ja eraklientidele.

Järgnevad muudatused teenustes puudutavad neid kohalikke äri- ja erakliente, kes said 18. septembril 2018 teate konto sulgemise kohta.

Pangakontod

 • Kontod

  Mida peate teadma?

  • Arvelduskonto(de) leping(ud) öeldakse üles ja olemasolev(ad) pangakonto(d) suletakse 8. detsembril 2018.
  • Kui Teie konto(de)l on pärast lepingu ülesütlemist vahendeid (raha või väärtpabereid), peate esitama panga ärikeskusesse taotluse vahendite ülekandmiseks.
  • Kui peale 7. detsembrit 2018 jäävad Teie väärtpaberikontole väärtpaberid, siis elektrooniliste teenuste leping jääb kehtima ja Teile jääb võimalus kasutada piiratud ulatuses (nt. väljavõtete vaatamine, kohalduvad tasud, infovahetus pangaga) Danske eBank’i vastavalt panga poolt määratud tingimustele. 
  • Kui pank saab ühe (1) kuu jooksul alates konto sulgemisest Teie nimele makse, kannab ta selle Teie muule kontole (kui olete pangale vastavad andmed esitanud). Pärast seda perioodi tagastab pank laekunud summad maksjale.

  Mida peate tegema?

  • Soovitame Teil kanda oma arvelduskonto jäägi oma kontole teise makseteenuste osutaja juures hiljemalt 7. detsembril kell 17.00. Kui Teie konto(de)l on pärast lepingu ülesütlemist vahendeid, peate esitama panga ärikeskuses taotluse vahendite ülekandmiseks. Peale konto sulgemist panka jäänud vahendid saate kanda üksnes kontole, mis on avatud Teie nimele muus finantsasutuses Euroopa Majanduspiirkonna riigis. Makse teostamiseks on Danske Bankil  õigus küsida lisateavet või -dokumente vahendite päritolu  kohta.
  • Vajaduse korral printige kontoväljavõtted välja või laadige need Danske eBankist alla 7. detsembril enne kella 17.00.
  • Palume Teil teavitada vajalikke asutusi ja isikuid, kes teevad Teie kontole makseid, oma uutest kontonumbritest teise makseteenuste osutaja juures.
  • Te saate arvelduskonto lepingu ja seonduvad lepingud varem üles öelda, saates meile vabas vormis avalduse kas Danske eBankis või e-posti aadressil avaldus@danskebank.ee koos digitaalselt allkirjastatud avaldusega, mille leiab siit.

 • Kasvuhoius

  Mida peate teadma?

  • Pank ütleb Teie kasvuhoiuse lepingud üles 8. detsembril 2018.
  • Hoiustatud summa ja intressid makstakse Teie arvelduskontole 8. detsembril 2018.

  Mida peate tegema?

  • Soovitame Teil ise oma kasvuhoiuse kontol olevad vahendid üle kanda oma arvelduskonto kaudu oma kontole teise makseteenuste osutaja juures hiljemalt 7. detsembril kell 17.00.

Pangakaardid

 • Deebetkaardid

  Mida peate teadma?

  • Maksekaardileping öeldakse üles, maksekaart suletakse ja Teil ei ole õigust seda kasutada alates 22. novembrist 2018.
  • Igakuise haldustasu (kui see on kohaldatav) arvestamine lõpetatakse kohe pärast kaardi sulgemist ning tasud arvatakse kontolt maha. Seega palume Teil tagada oma kontol piisavate vahendite olemasolu tasu debiteerimiseks.
  • Kui kaardiga kaasneb reisikindlustus, kehtib see kuni kindlustuse lõpptähtaja saabumiseni.

Elektroonilised kanalid

 • Elektroonilised teenused (Danske eBank, Danske mBank, Danske Telefonipank, Danske SMS-teavitus, koondmaksed)

  Mida peate teadma?

  • Teie elektrooniliste teenuste leping öeldakse üles 8. detsembril 2018, kui sellel päeval ei ole Teie väärtpaberikontol väärtpabereid ega finantsinstrumente.
  • Danske eBanki ja Danske mBanki korraldused, mis on täitmata enne 7. detsembri päeva lõppu, tühistatakse.
  • SMS-teavituse teenus lõpetatakse ja Te ei saa uusi sõnumeid alates 8. detsembrist 2018.

  Mida peate tegema?

  • Soovitame Teil viimase ühe kuni kolme aasta kontoväljavõtted Danske eBankist välja printida või alla laadida. Samuti võite väljavõtete saamiseks pöörduda Teile sobivasse Danske Banki ärikeskusesse.

 • Pangalink (autoriseerimis- ja makseteenused)

  Mida peate teadma?

  • Pangalingi leping öeldakse üles 8. detsembril 2018.
  • Alates 7. detsembrist 2018 kell 17.00 ei saa Te pakkuda oma klientidele oma portaalis Danske eBanki kaudu autoriseerimis- ja makseteenuseid.

  Mida peate tegema?

  • Palun tagage, et 8. detsembriks 2018 kustutatakse Teie portaalist Danske pangalinki käsitlev teave ning kõrvaldatakse võimalus Danske eBanki kaudu maksta või sisse logida.
 • Turvaelementide leping

  Mida peate teadma?

  • Kui Teile väljastatud turvaelementidega seotud elektroonilised teenused on lõpetatud, siis ei saa Te alates 8. detsembrist 2018 turvaelemente kasutada.
  • Juhul kui olete Danske eBanki kasutaja või maksekaardi omanik mõne teise kliendi Danske Bankis avatud konto juures, säilib Teil võimalus kasutada nimetatud kontot oma praeguste Danske eBanki turvaelementidega ka edaspidi.

Maksed ja arveldusteenused

 • Maksekorraldused

  Mida peate teadma?

  • Makseid Danske Banki kontodele ja kontodelt saate algatada ilma piiranguteta kuni 7. detsembrini 2018 kell 17.00.
  • Kui soovite, et pank võtaks ühe (1) kuu jooksul alates konto sulgemisest vastu laekumisi suletud kontole ja edastaks need, peate esitama pangale oma uue kontonumbri.

  Mida peate tegema?

  • Palume Teil teavitada vajalikke asutusi ja isikuid, kes teevad makseid Teie Danske Banki kontole, oma uuest kontonumbrist teise makseteenuste osutaja juures.
 • E-arve

  Mida peate teadma?

  • E-arvete vastuvõtmine ja seonduvate automaatsete maksete teostamine töötab kuni 7. detsembrini 2018 (kaasa arvatud).
  • Alates 8. detsembrist 2018 ei võta Danske Bank vastu e-arveid, mille teenuseosutajad on Teile saatnud, ega tee nende alusel automaatseid makseid.
  • Kui olete saanud e-arveid, mida ei ole 7. detsembriks 2018 (kaasa arvatud) tasutud, siis seonduvaid makseid ei tehta. Seega peate ise hoolt kandma, et need arved muul viisil tasutud saaksid.

  Mida peate tegema?

  • Tellige e-arved ja soovi korral nende automaatne tasumine läbi teise panga. Soovitame Teil teha seda enne 30. novembrit 2018. Sellega ennetate võimalikku katkestust arvete automaatsel tasumisel.
  • E-arvete teise panka üleviimiseks tuleb Teil esitada teenusepakkujale (näiteks ajakirjade müüja) uus e-arve tellimus. Tellimuse saate esitada oma uue panga internetipangas, pangakontoris või teenusepakkuja juures. Teenusepakkuja saadab pärast tellimuse kättesaamist Teie e-arved uude panka (ja lõpetab Teie e-arvete saatmise Danske Banki).
 • Püsikorraldus

  Mida peate teadma?

  • Püsikorralduse leping öeldakse üles 8. detsembril 2018.
  • Viimane püsikorralduse makse debiteeritakse Teie pangakontolt ja kantakse saajale üle maksepäeval, mis ei ole hilisem kui 7. detsember 2018.

  Mida peate tegema?

  • Kui soovite jätkata püsikorralduse teenuse kasutamist, soovitame Teil sõlmida vastavad lepingud teise makseteenuste osutaja juures.
 • Danske Bankis avatud konto haldamine välispanga kaudu

  Mida peate teadma?

  • Danske Bankis avatud konto välispanga kaudu haldamise teenus lõpetatakse alates 8. detsembrist 2018.
  • Teie ettevõtte nimel saadud SWIFT-sõnumite MT101 täitmiseks võtmise viimane päev on 7. detsember 2018.

  Mida peate tegema?

  • Palume Teil teavitada teist panka Danske Bankiga sõlmitud lepingute ülesütlemisest.
  • Palume tagada, et teisest pangast 7. detsembriks 2018 (kaasa arvatud) saabunud MT101 täitmise kuupäev ei oleks hilisem kui 7. detsember 2018.
 • Välispangas oleva konto haldamine Danske Banki kaudu

  Mida peate teadma?

  • Välispangas oleva konto haldamise teenus Danske eBanki kaudu lõpetatakse alates 8. detsembrist 2018.

  Mida peate tegema?

  • Palume Teil teavitada teist panka Danske Bankiga sõlmitud lepingute ülesütlemisest.

Säästmine ja investeerimine

 • Tähtajaline hoius

  Mida peate teadma?

  • Pank ütleb Teie tähtajalise hoiuse lepingu üles 19. oktoobril 2018.
  • Hoiuse summa ja intressid deposiidi lepingujärgse lõppkuupäevani makstakse Teie arvelduskontole 19. oktoobril 2018.

  Mida peate tegema?

  • Soovitame Teil kanda oma arvelduskontol olevad vahendid oma kontole teises pangas hiljemalt 7. detsembril kell 17.00.
 • Investeerimisteenuste leping

  Mida peate teadma?

  • Pank ütleb Teie investeerimisteenuste lepingu üles 8. detsembril 2018.
  • Väärtpaberitehingute ostukorraldused tühistatakse alates 5. detsembrist 2018.
  • Alates 6. novembrist 2018 ei võta pank vastu Danske Invest fondide märkimiskorraldusi, lunastamistehingute korraldused töödeldakse tavapäraselt.
  • Väärtpaberite ülekanded ning Danske Invest fondide lunastamistehingud on kuni 7. novembrini (k.a) 2018 teenustasuta.

  Mida peate tegema?

  • Kui Teil on väärtpaberisaldo, soovitame Teil avada väärtpaberikonto teise teenusepakkuja juures ning kanda oma väärtpaberid teise teenusepakkuja juurde hiljemalt 7. detsembril 2018.

Finantsturud

Hinnastamine

Laenud

Mida peate teadma?

 • Kui Teie varad on Danske Banki kasuks panditud, aga need ei taga mingeid kohustusi, võtke palun meiega ühendust, et edasistes toimingutes kokku leppida.

Kui Teil on küsimusi, helistage meile 6 800 800 või võtke ühendust oma suhtehalduriga.