Danske Invest fondiosakute avaliku pakkumise lõpetamine

Danske Invest Management Company S.A. ja Danske Invest Fund Management Ltd on otsustanud lõpetada järgnevate fondide avaliku pakkumise Eestis alates 6. novembrist 2018:

Danske Invest Fund Management Ltd poolt valitsetavad fondid

 • FI0008800818 DI 2020
 • FI0008800826 DI 2030
 • FI0008803309 DI Compass 25
 • FI0008805338 DI Compass 50
 • FI0008805353 DI Compass 75
 • FI0008803283 DI Compass Equity
 • FI0008803267 DI Compass Liquidity
 • FI0008804109 DI Neutral
 • FI0008807102 DI Russia

Danske Invest Management Company poolt valitsetavad fondid

 • LU0085580271 DI Global Emerging Markets
 • LU0292126785 DI Global Emerging Markets Small Cap
 • LU0117088970 DI Global StockPicking

Danske Invest Fund Management Ltd poolt valitsetavate fondide kohta on informatsioon ning dokumentatsioon edaspidi kättesaadav inglise keelsena veebilehelt www.danskeinvest.com või Danske Invest Fund Management Ltd esindusest.

Danske Invest Management Company poolt valitsetavate fondide kohta on informatsioon ning dokumentatsioon edaspidi kättesaadav inglise keelsena veebilehelt www.danskeinvest.lu või Danske Invest Management Company esindusest. Lisaks on võimalik mõlema fondivalitseja poolt valitsetavate fondide kohta saada infot ning dokumente Danske Bank A/S Eesti filiaali esindusest.

Danske Bank A/S Eesti filiaal piirab kõikide Danske Invest fondide märkimis- ja vahetamiskorralduse vastuvõtmist alates 6. novembrist 2018. Danske Invest fondiosakuid on võimalik hoida ning lunastada igal ajal. Lunastamiseks tuleb vastav korraldus esitada Danske Bank A/S Eesti filiaali teeninduskohas või internetipanga vahendusel.