III samba fondiosakute üleviimine pensionikontole

Anname teada, et 6. augustiks viib Pensionikeskus III samba fondiosakud Danske Bank A/S Eesti filiaali väärtpaberikontodelt üle pensionikontodele Pensionikeskuses.

Osakute üleviimised väärtpaberikontolt pensionikontole toimuvad automaatselt ja muudatusega seoses ei ole tarvis midagi ette võtta.

Oluline on teada, et edaspidi näeb infot III sambasse kogutud osakute kohta koos muude pensioniandmetega oma pensionikontol.

III samba info üleviimine pensionikontole on viimane samm protsessis, millega muudetakse pensionikonto üheks terviklikuks pensioni kogumisega seotud andmete kontoks.

Pensionikonto ülevaadet ja seonduvat infot saab edaspidi vaadata Pensionikeskuse kodulehel pensionikeskus.ee, logides sisse oma kontole.

Kui Teil oli seni Nasdaq CSD väärtpaberikontol ainult III samba pensionifondi osakud ja Teil ei ole plaanis sinna muid väärtpabereid osta, siis soovitame selle konto sulgeda, et vältida hooldustasu maksmist tühja konto eest. Danske Banki klientidele on sulgemine tasuta.

Kui Teil on tehtud III samba pensionifondi märkimiseks pangas püsimaksekorraldus, siis peate selle nüüd lõpetama ja sõlmima uue, sest rekvisiidid muutuvad alates 06.08.2018. Uued rekvisiidid on leitavad veebilehelt pensionikeskus.ee.