Danske Bank A/S Eesti filiaali kontohalduri staatuse lõpetamine AS-is Pensionikeskus alates 31.08.2018

Danske Bank A/S Eesti filiaal lõpetas pensioniregistri kontohaldurstaatuse alates 31.08.2018.

Edaspidi on klientidel võimalik Pensionikeskuse teenuseid kasutada Pensionikeskuse kodulehel www.pensionikeskus.ee või teiste pensioniregistri kontohaldurite vahendusel.