Maksete teostamine Danske Bankis pühade ajal

Seoses pühadega võivad siseriiklikud- ja piiriülesed pankadevahelised arveldused võtta tavapäraselt rohkem aega.

24., 25. ja 26. detsember ning 1. jaanuar on puhkepäevad, neil päevil pankadevahelisi arveldusi ei toimu. Puhkepäevadel saabunud maksed võtab pank täitmiseks puhkepäevale vahetult järgneval arvelduspäeval.

Siseriiklikud maksed edastatakse saaja panka vastavalt 27.detsembril / 2.jaanuaril. Välismaksed edastatakse saaja panka makse tüübile (tavaline, kiire, ülikiire) vastavalt 0-2 arvelduspäeva pärast makse täitmiseks võtmist.
Seoses Venemaa rubla (RUB) riigipühaga ei saa Venemaa rubla (RUB) konverteerida ja makseid algatada ajavahemikus 1. jaanuar 2019 kuni 8.jaanuar 2019.

Häid pühi!