Muudatused elektrooniliste teenuste lepingu tüüptingimustes alates 12. novembrist 2018

Alates 12. novembrist 2018 hakkab kehtima elektrooniliste teenuste lepingu tüüptingimuste uus versioon.

Peamised muudatused:
1. lepingu sõlmimise eeldusena ei pea klient omama kontot;
2. täiendatud on „Kasutaja“ mõistet;
3. klient peab informeerima kasutajat elektrooniliste teenuste lepingu või kasutaja õigustega seotud muutustest (punkt 3.2.3);
4. kui kliendi kõik arvelduskontod on suletud, on pangal õigus leping üles öelda või, juhul kui see on tehniliselt võimalik, võimaldada Danske eBanki piiratud funktsionaalsusega kasutamist (punkt 7.5).

Muudetud elektrooniliste teenuste lepingu tüüptingimused jõustuvad 12. novembril 2018. Kui klient nendega ei nõustu, on tal õigus pangaga sõlmitud elektrooniliste teenuste leping lõpetada, täites enne seda oma lepingulised kohustused.

Soovitame Teil uute elektrooniliste teenuste lepingu tüüptingimustega põhjalikult tutvuda.

Küsimuste korral helistage palun meie kliendiinfo numbril 6 800 800 (E–R 8.30–17.30).