Muudatused elektrooniliste teenuste lepingu tüüptingimustes ja turvaelementide lepingu tüüptingimustes alates 2. veebruarist 2019

Danske Bank lõpetab 2. veebruarist 2019 Danske mBanki teenuse osutamise ja pärast seda ei ole võimalik Danske mBanki kasutada.

Seoses sellega hakkavad alates 2. veebruarist 2019 kehtima elektrooniliste teenuste lepingu tüüptingimuste ja turvaelementide lepingu tüüptingimuste uued versioonid.

Peamised muudatused:
1. välja on jäetud Danske mBankiga seotud sätted;
2. elektrooniliste teenuste lepingu tüüptingimustes on täiendatud mõistet „Leping“.

Muudetud elektrooniliste teenuste lepingu tüüptingimused ja turvaelementide lepingu tüüptingimused jõustuvad 2. veebruaril 2019. Kui Te nendega ei nõustu, on Teil õigus pangaga sõlmitud leping(ud) lõpetada, täites enne seda oma lepingulised kohustused.

Soovitame Teil uute elektrooniliste teenuste lepingu tüüptingimustega ja turvaelementide lepingu tüüptingimustega põhjalikult tutvuda meie kodulehel.

Küsimuste korral helistage palun meie kliendiinfo numbril 6 800 800 (E–R 8.30–17.30).