Muudatused turvaelementide lepingu tüüptingimustes alates 19. detsembrist 2018

Alates 19. detsembrist 2018 hakkab kehtima turvaelementide lepingu tüüptingimuste uus versioon.

Tüüptingimusi on täiendatud punktiga 7.5 turvaelementide lepingu automaatse lõpetamise kohta.

Muudetud turvaelementide lepingu tüüptingimused jõustuvad 19. detsembril 2018. Juhul kui Te muudatustega nõus ei ole, on Teil õigus pangaga sõlmitud turvaelementide leping kohe üles öelda, täites kõik lepingust tulenevad kohustused.

Soovitame Teil uute turvaelementide lepingu tüüptingimustega põhjalikult tutvuda.

Küsimuste korral helistage palun meie kliendiinfo numbril 6 800 800 (E–R 8.30–17.30).