Danske Bank lõpetab Balti riikides ja Venemaal pangandustegevuse

Eesti Finantsinspektsioon andis Danske Bankile korralduse lõpetada pangandustegevus Eestis seoses aastatel 2007–2015 toimunud kahtlaste tehingute tõttu ja sellega Danske Bank nõustus.


„Mõistame, et võimalik rahapesujuhtum Eestis on mõjunud Eesti ühiskonnale negatiivselt ning Eesti Finantsinspektsioon leiab selles valguses, et on parim, kui Danske Bank lõpetab Eestis pangandustegevuse,“ ütles Danske Banki ajutine tegevjuht Jesper Nielsen. „Meil on kahju, et peame Eestist sellistel asjaoludel lahkuma, aga mõistame, et Eesti Finantsinspektsioon suhtub sellesse juhtumisse tõsiselt, ning lõpetame oma tegevuse, nagu nõutakse. Jätkame koostööd Eesti ja teiste asjakohaste ametivõimudega.“

Viimastel aastatel on Danske Bank oluliselt tõhustanud 
rahapesu vastaseid meetmeid.


Tegevuse lõpetamine Lätis, Leedus ja Venemaal
Kooskõlas meie strateegiaga keskenduda Põhjamaade põhiturgudele ja Eesti Finantsinspektsiooni teatest sõltumata, on Danske Bank juba mõnda aega kaalunud oma tegevuste lõpetamist Eestis, Lätis, Leedus ja ka Venemaal. Danske Bank on nüüd otsustanud kõik sealsed tegevused lõpetada.

Danske Banki Leedu ühisteenuste keskus, mis tegeleb paljude panga haldusfunktsioonidega, jätkab tegutsemist nagu seni.


Jesper Nielsen jätkab:
„Viimastel aastatel oleme keskendunud oma põhiturgudele Põhjamaades ja seoses sellega vähendanud oma tegevust Balti riikides. Otsus lõpetada oma tegevus Balti riikides ja Venemaal, järgib seda strateegiat. Tihedas koostöös asjakohaste ametiasutustega tagame, et kogu protsessi käigus arvestame klientide ja töötajate huvidega parimal võimalikul viisil.“


2015. aastal sõlmis Danske Bank lepingu Swedbankiga, et müüa pangale oma Leedu ja Läti eraklientidega seotud äritegevus. 2018. aastal tehti otsus, et Balti riikides jääb Danske Bank teenindama ainult oma Põhjamaade kliente ja rahvusvahelisi ettevõtteid, millel on tugev seos Põhjamaadega. Ülejäänud pangategevused viidi lõpetamiseks või loovutamiseks üle Danske Banki lõpetatavate tegevuste üksusesse. 

Otsus ei mõjuta Danske Banki 2019. aasta eesmärke.