Danske Bank lõpetab pangandustegevuse Eestis

2019. aasta veebruaris tegi Eesti Finantsinspektsioon Danske Bankile ettekirjutuse lõpetada Eestis tegutsemine. Ettekirjutuse põhjuseks oli panga Eesti filiaali mitteresidentidest klientide portfelliga ajavahemikus 2007 kuni 2015 seotud juhtumid. Seoses sellega on Danske Bank A/S Eesti filiaal tänasest alustanud likvideerimismenetlust. See tähendab, et Danske Bank on Eestis põhimõtteliselt väljunud pangandustegevusest ja jäänud on veel ainult tehnilised küsimused. Filiaali tegevust juhib nüüd likvideerimiskomitee.

„Vastavalt Eesti Finantsinspektsiooniga kokku lepitud kavale on Danske Bank nüüdseks sama hästi kui lõpetanud Eestis pangandustegevuse. Nüüd on kõikide asjaosaliste põhitähelepanu suunatud sellele, et kindlustada klientide huvide kaitsmine parimal võimalikul viisil,“ selgitab Danske Banki Executive Vice President ja likvideerimiskomitee esimees Frederik Bjørn.

Igapäevaseid pangateenuseid enam klientidele ei pakuta. Äriklientide laenuportfell viiakse täna üle Danske Banki Leedu filiaali. Osad kliendid, kes kasutasid Danske grupi tasemel pangandusteenuseid ka Põhjamaades, on viinud oma pangateenused Eestist üle Danske Banki teistesse filiaalidesse Põhjamaades. Eraisikute laenuportfelli müük kohalikule pangale on nüüd kindel ja laenuportfelli üleminek toimub enne 2019. aasta novembri lõppu. Kõik Danske Banki logod ja sildid eemaldatakse Tallinna peakontori hoonelt lähipäevil.

Ajakirjanike küsimustele vastab Danske Banki Balti riikide kommunikatsioonijuht Akvile Svolkiene, tel +370 693 31 883, aksv@danskebank.lt.