LHV Pank omandas 23. novembril 2019 Danske Bank A/S Eesti filiaalile kuulunud Eesti eraisikute laenuportfelli

AS LHV Pank (edaspidi LHV) omandas 23. novembril 2019 Danske Bank A/S Eesti filiaalile (edaspidi Danske) kuulunud Eesti eraisikute laenuportfelli ning sellesse kuuluvad laenu-, liisingu- ja tagatislepingud ning muud seotud lepingud ettevõtte ülemineku vormis.

Lepingute tingimused ülemineku tulemusel ei muutu. Küll aga kohaldatakse üle võetud lepingutele alates 23. novembrist 2019 LHV üldtingimusi ja hinnakirja (leitavad LHV kodulehelt www.lhv.ee) ning uut kontot, millele peab krediidilepingu täitmiseks makseid tegema.

Info uue konto kohta LHV-s, millisele tuleb hakata tegema krediidilepingu järgseid makseid, leiavad laenusaajad ja kaastaotlejad neile saadetud teatest. Senine krediidi teenindamise konto Danskes jääb avatuks kuni üleminekuperioodi lõpuni s.t. 31. detsembrini 2019, kuid palume klientidel tasuda oma maksekohustused siiski juba uuele kontole LHV-s. Krediidi teenindamise kontole tehtud ettemaksed ja sinna kuni 31. detsembrini 2019 laekunud maksed kantakse LHV-le automaatselt edasi.

Danske eBank jääb piiratud funktsionaalsusega avatuks kuni 31. detsembrini 2019. Pärast seda kuupäeva loetakse elektrooniliste teenuste leping lõpetatuks ja Danske eBank suletakse.

Tagatislepingute üleandmine

Kõik olemasolevad laenu- ja liisingulepingute tagatised ning tagatiste seadmise lepingud on kas juba antud või veel antakse LHV-le üle ning need kehtivad senistel tingimustel edasi ja tagavad üleantud krediidilepingutest tulenevaid kohustusi. Kliendid ei pea tagatiste üleminekuga seoses midagi tegema ega kandma sellega seonduvaid kulusid.

Danske Banki kasuks on seatud hüpoteeke, mis on kantud kinnistusraamatusse, kuid mis pole enam kehtivate krediidilepingute tagatiseks. Danske loobub sellistest hüpoteekidest, mis enam krediidikohustusi ei taga ja mille vastu nõudeid ei ole. Hüpoteekidest loobumiseks oleme esitanud või esitame peagi notari kaudu vastavad avaldused. Kinnisasja omanik ei pea sellega seoses astuma mingeid samme ega kaasne talle ka mingeid kulutusi, sest Danske Bank kannab hüpoteegist loobumise kulud.

Liisinguesemete üleandmine

Kui klient on Danskega sõlminud liisingulepingu, siis liisinguandjaks ja liisingueseme omanikuks saab LHV. Kui liisinguese on Maanteeameti liiklusregistris, siis lähiajal tehakse registris omaniku muudatuskanne. Liisingulepingute üleandmisega muutub vara omanik ning seetõttu vormistatakse sõidukile uus registreerimistunnistus. Uue registreerimistunnistuse saab kätte LHV Tallinna kontorist alates 2. detsembrist.

Kindlustus

Tagatisvara või liisingulepingu eseme kindlustuspoliis jääb kehtima kuni poliisi lõppkuupäevani. Informeerime ise kindlustusseltse soodustatud isiku vahetumisest. Kui kliendil on kehtiv Danskega sõlmitud tagatisvara kindlustuslepe, siis ka see läheb üle LHV-le ning kindlustusmaksed kuuluvad tasumisele eespool nimetatud personaalsele kontole. Uue kindlustuspoliisi sõlmimisel palume märkida soodustatud isikuks LHV.

Täiendav teave

Küsimuste korral laenu-, liisingu- või tagatislepingu kohta või edaspidiste maksete kohta, palume võtta ühendust LHV-ga:

Eralaenude klienditugi
+372 699 9111 (tööpäeviti 9:00-17:00)
laenutugi@lhv.ee

Korduma kippuvate küsimuste vastused leiate SIIT.