Maksete teostamine Danske Bankis pühade ajal

Seoses ülestõusmispühadega toimuvad Eesti sisesed ja välisarveldused Danske Bankis järgmiselt:

Pangasiseseid makseid teostatakse kõigil kalendripäevadel.

Eesti maksed võetakse täitmiseks ja edastatakse saaja panka samal päeval, kui maksekorraldus on saabunud panka arvelduspäeval enne kella 16.30.

19. aprill on riigipüha ja pankadevahelisi arveldusi ei toimu.

22. aprill on Eestis tööpäev aga ülestõusmispühade 2. püha tõttu on üleeuroopalised arveldussüsteemid suletud. Sellest tulenevalt edastatakse pankadevahelised maksed eurodes teistesse Eesti pankadesse 23. aprillil.

Välismaksed teostatakse makse tüübile vastaval arvelduspäeval.

19. aprill on riigipüha ja välismakseid ei teostata.

22. aprill on puhkepäev paljudes Euroopa riikides ning üleeuroopalised arveldussüsteemid on suletud. Sellest tulenevalt välismakseid eurodes ja vastavates rahvusvaluutades neisse riikidesse ei teostata. Puhkepäevadel saabunud maksed edastatakse saaja panka puhkepäevale vahetult järgneval arvelduspäeval.

Häid pühi!