Maksete teostamine Danske Bankis pühade ajal

Seoses jaanipäevaga toimuvad Eesti sisesed ja välisarveldused Danske Bankis järgmiselt:

  • Pangasiseseid makseid teostatakse kõigil kalendripäevadel.
  • Eesti maksed võetakse täitmiseks ja edastatakse saaja panka samal päeval, kui maksekorraldus on saabunud panka arvelduspäeval enne kella 16.30.
  • 24. juuni on riigipüha ja pankadevahelisi arveldusi ei toimu. Sellest tulenevalt edastatakse pankadevahelised maksed eurodes teistesse Eesti pankadesse 25. juunil.
  • Välismaksed teostatakse makse tüübile vastaval arvelduspäeval.
  • 24. juuni on riigipüha ja välismakseid ei teostata.
  • Puhkepäevadel saabunud maksed edastatakse saaja panka puhkepäevale vahetult järgneval arvelduspäeval.

Häid pühi!