Maksete teostamine Danske Bankis pühade ajal

Seoses taasiseseisvumispäevaga toimuvad Eesti sisesed ja välisarveldused Danske Bankis järgmiselt:

Pangasiseseid makseid teostatakse kõigil kalendripäevadel.

Eesti maksed võetakse täitmiseks ja edastatakse saaja panka samal päeval, kui maksekorraldus on saabunud panka arvelduspäeval enne kella 16.30.

20. august on riigipüha ja pankadevahelisi arveldusi ei toimu. Sellest tulenevalt edastatakse pankadevahelised maksed eurodes teistesse Eesti pankadesse 21. augustil.

Välismaksed teostatakse makse tüübile vastaval arvelduspäeval.

20. august on riigipüha ja välismakseid ei teostata.

Puhkepäevadel saabunud maksed edastatakse saaja panka puhkepäevale vahetult järgneval arvelduspäeval.

Häid pühi!