Muudatused elektrooniliste teenuste lepingu tüüptingimustes

Alates 4. märtsist 2019 hakkab äriklientidele ja 4. aprillist 2019 eraklientidele kehtima elektrooniliste teenuste lepingu tüüptingimuste uus versioon.

Uues tüüptingimuste versioonis on täpsustatud Danske eBanki kasutajate õigusi seoses põhimõtte „tunne oma klienti“ täitmisega ning sellega seotud info ja dokumentide edastamisega. Sellest tulenevalt on muudetud punkti 5.7 ja täpsustatud mõistet "toiming" ning lisatud on punkt 5.3.

Muudetud elektrooniliste teenuste lepingu tüüptingimused jõustuvad 4. märtsist 2019 äriklientidele ja alates 4.aprillist 2019 eraklientidele. Kui Te nendega ei nõustu, on Teil õigus pangaga sõlmitud leping lõpetada, täites enne seda oma lepingulised kohustused.

Soovitame Teil uute elektrooniliste teenuste lepingu tüüptingimustega põhjalikult tutvuda.

Küsimuste korral helistage palun meie kliendiinfo numbril 6 800 800 (E–R 8.30–17.30).