Muudatused investeerimisteenuste lepingu tüüptingimustes

Alates 11. septembrist 2019 hakkab kehtima investeeerimisteenuste leipingu tüüptingimuste uus versioon.

Uute tingimustega on võimalik tutvuda siin.

Palume Teil tingimuste muudatustega hoolikalt tutvuda. Kui Te muudatustega ei nõustu, on Teil õigus investeerimisteenuste leping viivitamata lõpetada, täites enne kõik lepingulised kohustused.

Küsimuste korral helistage palun meie kliendiinfo numbril 6 800 800 (E–R 8.30–17.30).