Muudatused Isikuandmete töötlemise teabes alates 22. juulist 2019

Alates 22. juulist 2019 hakkab kehtima isikuandmete töötlemise teabedokumendi uus versioon.

Peamised muudatused:

  • Täpsustatud on isikuandmete töötlemise aluseid ja isikuandmete eriliikide töötlemise võimalikke juhtumeid.
  • Täiendatud on isikuandmete kogumise viise, isikuandmete säilitamise kestust ja andmete säilitamist pärast ärisuhte lõppemist.
  • Täpsustatud on kolmandaid isikuid, kellele ja mis juhtudel andmeid avaldatakse.
  • Lisatud on teave isikuandmete töötlemise uuendamise kohta.

Soovitame Teil isikuandmete töötlemise teabe uue versiooniga põhjalikult tutvuda.

Küsimuste korral helistage palun Danske Banki kliendiinfo telefonil 6 800 800 (E–R 8.30–17.30).