Teade väärtpaberi kontohalduri staatusest loobumise kohta

Danske Bank A/S Eesti filiaal avaldab teadaande väärtpaberite registri pidamise seaduse (EVKS) § 37 lõike 4 alusel.

Danske Bank A/S Eesti filiaal (registrikood 11488826, aadress Narva mnt 11, Tallinn 15015, info@danskebank.ee) on Nasdaq CSD Eesti filiaalile esitanud väärtpaberite kontohalduri staatusest loobumise avalduse ja lõpetab alates 19.10.2019 investeerimisteenuste ja -kõrvalteenuste, sh väärtpaberite hoidmise teenuse osutamise.