Väärtpaberiportfelli ja seotud lepingute üleandmine

Danske Bank A/S osutab Eestis teenuseid Eesti filiaali (edaspidi: Danske Bank) kaudu. 2019. a augusti lõpus lõpetati igapäevapanganduse teenuste osutamine äriklientidele. Alates 13. augustist 2019 osutati klientidele, kellel olid väärtpaberid pangas, ainult väärtpaberite hoidmise teenust. Siiski peab Danske Bank lõpetama Eestis teenuste osutamise. Seetõttu kõik äriliinid, sh väärtpaberite portfellid peab üle andma.
20. augustil 2019 sõlmisid UAB FMĮ “ORION SECURITIES” (Leedus registreeritud ettevõte, registrikood: 122033915, registrijärgne aadress: Antano Tumėno str. 4, Vilnius, Leedu; edaspidi: Orion Securities) ja Danske Bank A/S ettevõtte üleandmise lepingu, mille objektiks on Danske Bank A/S Eesti filiaali klientidele investeerimisteenust osutava ettevõtte üleandmine.
UAB FMĮ “ORION SECURITIES” on Leedu Keskpanga poolt litsenseeritud maaklerfirma.

Orion Securities kui uus teenusepakkuja

Eespool nimetatud ettevõtte üleandmise lepingu alusel kannab Danske Bank klientidega sõlmitud investeerimisteenuse osutamise lepingud ja nende väärtpaberid üle Orion Securities´ele ja maksab kõik sellega seotud tasud.

Orion Securities astub alates 13. septembrist 2019 Danske Banki asemele väärtpaberite hoidmise aluseks olevate teenuselepingute pooleks ja osutab klientidele edaspidi väärtpaberite hoidmise teenust.

Lepingute tingimused üleandmise tõttu ei muutu. Investeerimisteenuse saamiseks on vajalik kliendi ja Orion Securities'e vahel vastava lepingu sõlmimine.

Orion Securities võtab klientidega ühendust, et saada täiendavalt vajalikku informatsiooni ja vastata kohustuslikele regulatiivsetele nõuetele (tunne oma klienti põhimõtted, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuded, jms). Selle protsessi käigus saab klient valida enim sobiva kommunikatsioonikanali Orion Securities´ega suhtlemiseks. 13. septembrist kehtivad üleantud lepingutes viidatud Danske Banki üldtingimuste ja hinnakirja asemel Orion Securities'e korralduste täitmise reeglid, hinnakiri ja muud asjakohased regulatsioonid. 

Danske Bank A/S Eesti filiaal kui väärtpaberite kontohaldur on loobunud oma kontohalduri staatusest Nasdaq CSD-s. Teiste väärtpaberite kontohaldurite nimekirja leiate järgmiselt lingilt: https://www.nasdaqcsd.com/et/teenused/teenused-turuosalistele/kontohaldurite-nimekiri/.

Uus väärtpaberikonto

Orion Securities on avanud esindajakonto, et hoida seal varasemalt Danske Banki poolt hoitud väärtpabereid. Klient peab Orion Securities´ega ühendust võtma, kui vajab personaalset väärtpaberikontot Balti riikides registreeritud väärtpaberite hoidmiseks ja esitama sellise konto avamiseks vajalikud andmed ja dokumendid. Sellise personaalse konto avamine on kliendile tasuta, Danske Bank on selle avamise eest juba tasunud.

Orion Securities kontaktandmed

Alates 13. septembrist palume väärtpaberitega seotud küsimustes pöörduda Orion Securities´e poole järgmistel kontaktandmetel (Teid teenindatakse inglise keeles):
- Telefon: +370 5 2498 054 (E-R kl 09:00-18:00)
- E-post: cm@orion.lt