Private customer services

Danske Bank keskendub Balti riikides äriklientide teenindamisele. Meie fookuses on keskmiste ja suuremate ärimahtudega ning keerukamate vajadustega ettevõtted. Oleme lõpetanud konkureerimise eraklienditurul.

Muudatused eraisikute teenindamisel

Teenuste üleviimine ja lõpetamine

 • Arvelduskonto sulgemine

  Arvelduskontoga on pangas seotud kõik teenused ja lepingud. Kui Teie arvelduskonto suletakse, ei ole Teil enam võimalik näiteks siseneda internetipanka või kasutada suletud kontoga seotud pangakaarte.
  Arvelduskontot ei saa sulgeda, kui Teil on kontoga seotud teenuste osas võlgnevusi pangale või kolmandatele osapooltele.
  Arvelduskontot ei saa sulgeda ka siis, kui Teil on kehtiv laenu- või liisinguleping, sest laenu või liisingut makstakse tagasi automaatselt arvelduskonto kaudu.


  Kui viite igapäevased pangateenused ja lepingud üle teise panka, juhime Teie tähelepanu järgmistele asjaoludele:

  • Arved.ee-ga liitunud ettevõtete e-arved saate üle viia keskkonnas www.arved.ee

  Kui viite nende ettevõtete e-arved teise panka üle nimetatud keskkonnas, ei pea Te enam Danske Bankis ega teises pangas midagi eraldi tegema. Teiste ettevõtete e-arvete ja uute e-arvete lepingute sõlmimiseks pöörduge palun teenusepakkuja poole või uurige võimalusi teise panga internetipangas.

  • Kui soovite muuta laenu- või liisingulepingut, võtke ühendust meie pangaga.

  Kui Teil on Danske Bankis kehtiv laenu- või liisinguleping, on Teil meie pangas ka kehtiv arvelduskontoleping. Kui teostate igapäevaseid arveldusi teises pangas, soovitame Teil kehtima jätta Danske Banki teleteenuste lepingu, mida võib muu hulgas vaja minna laenu või liisinguga seotud info vahetamiseks. Soovi korral saate taotleda ka deebetkaardi pikendamist.

  • Et kanda teise panka üle väärtpaberikontol olevad investeeringud, lugege lähemalt rubriigist "Väärtpaberite ülekandmine" ja konsulteerige pangaga.

   

  Kui olete igapäevased pangateenused teise panka üle viinud, palume meile esitada arvelduskonto ülesütlemise avaldus:

  • saates digitaalselt allkirjastatud avalduse meiliaadressile avaldus@danskebank.ee
  • Danske telefonipangas
  • Danske Banki ärikeskuses

  Pank sulgeb arvelduskonto viieteistkümne pangapäeva jooksul pärast vastava taotluse saamist. Küsimuste korral võtame Teiega ühendust.

  Arvelduskonto numbri muutumisest teavitage kindlasti olulisi osapooli: 

  • tööandjat
  • Sotsiaalkindlustusametit (kui Teile laekuvad riiklikud toetused või hüvitised)
  • järgmise tuludeklaratsiooni vormistamisel märkige sinna juba uus kontonumber

   

  Oluline info
  Arvelduskontolepingu ja kontoga seotud lepingute ülesütlemise avaldus (PDF)
  Kontojäägi ülekandmise avaldus (PDF)
  Arvelduskonto lepingu tingimused (PDF)
  Üldtingimused (PDF)
  Danske Bank A/S Eesti filiaali volitatud isikuandmete töötlejad (PDF)
 • Digitaalselt allkirjastatud avalduse esitamine

  Kõige mugavam viis oma arvelduskonto sulgemiseks ja teenuselepingute lõpetamiseks Danske Bankis on saata pangale e-postiga digitaalselt allkirjastatud avaldus.

  Selleks ei ole vaja teha muud kui:

  • täita arvelduskonto ülesütlemise avaldus
  • allkirjastada avaldus digitaalselt. (Te vajate selleks kehtivat ID-kaarti või Mobiil-ID-d ning peate teadma selle PIN2-koodi).
  • saata digitaalselt allkirjastatud avaldus meiliaadressile avaldus@danskebank.ee

  Pank sulgeb arvelduskonto ja lõpetab Teie senised teenuselepingud viieteistkümne pangapäeva jooksul alates avalduse saamisest. Küsimuste tekkides võtame Teiega kindlasti ühendust.

   

  Oluline info
  Abistav juhend digitaalseks allkirjastamiseks (PDF)
 • E-arvete üleviimine teise panka

  E-arve

  • E-arvete üleviimiseks teise panka tuleb Teil esitada teenusepakkujale (näiteks ajakirjade müüjale) uus e-arve tellimus.

  Tellimuse saate esitada oma uue panga internetipangas, pangakontoris või teenusepakkuja juures. Pärast uue e-arve tellimuse kättesaamist saadab teenusepakkuja Teie e-arved uude panka (ja lõpetab Teie e-arvete saatmise Danske Banki).
  Mugavaim viis on suunata arved.ee-ga liitunud ettevõtete e-arved uude panka ühekorraga. Selleks algatage e-arvete koondtellimus www.arved.ee keskkonnas.

   

  E-arve püsimakseleping

  • E-arve püsimakselepingu lõpetamine

  Pärast seda, kui olete saatnud e-arve uude panka, lõpetage e-arve püsimakseleping Danske Bankis. E-arve püsimakselepingut on võimalik lõpetada Danske internetipangas, telefonipangas ja panga ärikeskustes.
  Enne lepingu lõpetamist veenduge, et juba saabunud e-arved on tasutud. Seda saate kontrollida oma kontoväljavõttest.
  Et saaksite e-arveid ka edaspidi automaatselt tasuda, soovitame Teil sõlmida uues pangas uus e-arve püsimakseleping.


  Oluline info
  E-arve püsimakse lepingu tingimused (PDF)
 • Väärtpaberite ülekandmine

  Nasdaq CSD väärtpaberite ülekandmine

  Soovitame kanda kõik Nasdaq CSD (endise nimetusega Eesti Väärtpaberikeskuse) väärtpaberikontol olevad väärtpaberid uude panka ühekorraga. Selleks:

  1. Avage Nasdaq CSD väärtpaberikonto teises pangas (juhul, kui Teil seda veel pole).
  2. Esitage mõlemas pangas (nii Danske Bankis kui ka teises pangas) korraldus väärtpaberikonto ja sellel olevate väärtpaberite ülekandmiseks. Korralduste esitamise järjekord ei ole oluline.
  3. Pärast väärtpaberite ülekandmist suletakse Nasdaq CSD väärtpaberikonto Danske Bankis.

  Nasdaq CSD väärtpaberikonto ülekandmise korraldust saate Danske Bankile esitada kahel viisil:

  • helistades Danske telefonipanka
  • pöördudes Danske Banki ärikeskusesse

   

  Nasdaq CSD-s registreerimata väärtpaberite ülekandmine teise panka

  Kui Te hoiate oma väärtpaberikontol Nasdaq CSD-s registreerimata väärtpabereid, siis saate need teise panka üle kanda ja väärtpaberikonto Danske Bankis sulgeda kahel viisil:
  • helistades Danske telefonipanka
  • pöördudes Danske Banki ärikeskusesse

  Selgitame selliste väärtpaberite ülekandmise võimalusi.

   

  Väärtpaberite tulu deklareerimine ja väärtpaberikonto väljavõte

  Väärtpaberite teise panka ülekandmisega ei kaasne tulumaksukohustust. Maksuametile tuleb deklareerida väärtpaberitest saadud tulu pärast seda, kui ülekantavad väärtpaberid võõrandatakse (aluseks tuleb võtta väärtpaberite esialgne soetushind). Tuluna käsitletakse müüdud väärtpaberi soetusmaksumuse ja müügihinna vahet.

  Selleks, et Teil oleks edaspidi võimalik väärtpaberite tulu deklareerimisel esialgset soetushinda arvesse võtta, palume enne konto sulgemist tellida väärtpaberikonto väljavõte.

  Väärtpaberikonto väljavõtte saate tellida:

  • Danske Telefonipangast
  • Danske Banki ärikeskusest


  Väärtpaberikonto sulgemine

  Kui Teil on väärtpaberikonto, millel ei ole väärtpabereid, siis selle sulgemiseks:
  • esitage vabas vormis avaldus Danske eBankis
  • helistage Danske telefonipanka

  Väärtpaberikonto, millel ei ole väärtpabereid, saate sulgeda ka koos arvelduskonto sulgemisega. Selleks:

  • saatke digitaalselt allkirjastatud avaldus meiliaadressile avaldus@danskebank.ee
  • helistage Danske telefonipanka
  • pöörduda Danske Banki ärikeskusesse

   

  Oluline info
  Investeerimisteenuste lepingu tingimused (PDF)
 • Laenu- ja liisingulepingute lõpetamine

  Laenu- või liisingulepingu üleviimine teise panka tähendab lepingu lõpetamist Danske Bankis ja uue lepingu sõlmimist uues pangas seal kehtivatel tingimustel.

  • Laenu või kinnisvaraliisingu ennetähtaegseks tagastamiseks palume esitada taotlus vähemalt kolm (3) pangapäeva enne soovitavat tagastamist.

  Ennetähtaegse tagastamise korral tuleb tasuda ennetähtaegse tagastamise tasu vastavalt lepingutingimustele.
  NB! Laenuleping või kinnisvaraliisingu leping loetakse lõppenuks siis, kui kõik lepinguga seotud kohustused on täidetud.

   

  Oluline info
  Liisingulepingu lõpetamise taotlus (PDF)
  Laenu ennetähtaegse tagastamise taotlus (PDF)
 • Arveldusteenuste üleviimise lahendus

  Alternatiivina on Teil võimalik kasutada arveldusteenuste üleviimise lahendust.

  Teenus võimaldab viia Danske Bankist teise panka üle Teie arvelduskonto koos kõigi püsikorralduste ja e-arvetel põhinevate maksetega.
  • Selleks on vaja esitada vastav avaldus teise panka.

  Kogu üleviimise protsess võib kesta kuni kuu aega. Lisaks võib kuluda teine kuu, kuni toimima hakkavad kõik maksed, mis teostatakse uute e-arve püsimakselepingute alusel.

  Arveldusteenuseid ei saa teise panka üle viia, kui:

  • Teie arvelduskonto Danske Bankis on arestitud
  • Teil on võlgnevus Danske Banki ees (näiteks teenustasu võlg vms)
  • Teil on Danske Bankis sõlmitud krediidileping, investeerimisteenuste leping, tähtajalise hoiuse, investeerimishoiuse, kasvuhoiuse või muu investeerimistoote leping. Sel juhul tuleb arvelduskonto sulgemiseks lõpetada ka selle kontoga seotud laenud ja hoiused ning üle viia ka väärtpaberikonto.

   

  Oluline info
  Arveldusteenuste üleviimise kohta leiate lisainfot Eesti Pangaliidu kodulehelt.