Õppelaen

Õppelaen on Eesti Vabariigi poolt garanteeritud laen hariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks. Õppelaenu väljastame klientidele, kes omavad juba kehtivat õppelaenulepingut Danske Bankis.

 • Summa: 2500 eurot (2019/2020 õppeaasta maksimaalmäär)
 • Intressimäär: 5% laenujäägilt aastas
 • Tagatis: kahe füüsilise isiku käendused või Eestis asuv kinnisvara
 • Lepingutasu: 2.56 €

Õppelaenust lähemalt

 • Laenusumma

  2019/2020 õppeaastal on õppelaenu maksimaalmääraks kehtestatud 2500 eurot. Kui õpingute nominaalkestus õppekava järgi on vähem kui 9 kalendrikuud, on laenusumma pool maksimaalmäärast, 2019/2020 õppeaastal 1250 eurot.

  Riigi poolt õppeaastaks kehtestatud laenusumma saab välja võtta õppeaasta jooksul (kuni 31. maini) ühes osas. Soovi korral on võimalik võtta ka maksimumsummast väiksem summa, kuid ülejäänud summat tagantjärele taotleda ei saa.


 • Intressimäär

  Õppelaenu intressimäär on 5% laenu jäägilt aastas ja intressi tasutakse 1 kord aastas, 30. novembril.

  Kui uue õppeaasta laenusumma suurendamine toimub enne 30. novembrit, lahutatakse eelmise perioodi eest arvestatud intresside summa väljastatavast laenusummast maha.

  Kui antud õppeaastal laenusumma suurendamist ei toimu, tuleb intressid pangale tasuda jooksva õppeaasta 30. novembril.


 • Tagatised

  Õppelaenu tagatiseks sobib vähemalt kahe täisealise (vanuses 18-60 eluaastat) Eesti kodaniku või Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel viibiva isiku käendused või Eestis asuv kinnisvara.

  Käendaja igakuine minimaalne brutosissetulek peab olema vähemalt 540 eurot.


 • Laenusumma tagastamine

  Laenu tagasimaksmine algab hiljemalt 12 kuud pärast õppeasutuse lõpetamist või õppeasutusest lahkumist muudel põhjustel ning toimub panga poolt koostatud graafiku alusel.

  Laenuperioodi jooksul on võimalik taotleda maksepuhkust:

  • pärast lapse sündi kuni lapse 3-aastaseks saamiseni
  • ajateenistuses viibimise ajaks
  • residentuuris õppimise ajaks

  Maksepuhkuse ajal peatub õppelaenu põhiosa ja intresside maksmine. Õppelaenu intressid tasub sel ajal pangale riik. Maksepuhkust ei ole võimalik taotleda tagasiulatuvalt.

  Maksepuhkuse vormistamise eelduseks on vabas vormis esitatud avaldus, milles on ära toodud maksepuhkuse periood ning soodustuse saamise õigust tõendav dokument (nt lapse sünnitunnistus, väeosa tõend vmt).


 • Muudatuste taotlemine

  Muudatuse taotlemiseks (sh krediidilepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks):

  • esitage vabas vormis avaldus Danske eBankis
  • saatke e-kiri muudatuse sooviga aadressil info@danskebank.ee
  • pöörduge taotluse esitamiseks Danske Banki ärikeskusesse või oma suhtehalduri poole

  Õppelaenu refinantseerimine
  Õppelaenukliendil on õigus refinantseerida õppelaen teises krediidiasutuses. Selleks palume pöörduda krediidiasutusse, kuhu soovite laenu üle viia. Edasi korraldavad Teie õppelaenu refinantseerimise krediidiasutused omavahel.

 • Laenusumma kustutamine

  Laenuperioodi jooksul on võimalik Sotsiaalkindlustusametilt taotleda õppelaenu riigipoolset kustutamist laenusaaja töövõimetuse, surma või laenusaaja lapse raske või sügava puude korral.

  Täpne info ja taotlemise tingimused on toodud Sotsiaalkindlustusameti kodulehel.

Õppelaenu taotlemine

 • Taotlemiseks vajalikud dokumendid
  • Õppelaenu taotlus
  • Isikut tõendav dokument
  • Seadusliku esindaja kirjalik nõusolek, kui õppelaenu taotleja on piiratud teovõimega
  • Välisõppeasutuses õppija taotlus ning õppeasutuse tõend juhul, kui taotleja õpib välisriigi õppeasutuses

  Käendamiseks vajalikud dokumendid:

  • Käenduse taotlus
  • Isikut tõendav dokument
  • Regulaarset sissetulekut tõendav dokument
 • Krediidi kulukuse määra näited

  Laenu võtmisega ja laenu endaga kaasnevad alati kulud. Näiteks intress, lepingutasu, laenuga seotud kaardi kuuhooldustasu jne. Kõiki neid kulusid arvesse võttes on võimalik välja arvutada iga laenu krediidi kulukuse määr. Krediidi kulukuse määr lihtsalt selgitatuna on krediidist tulenevate kulude koormus ühes aastas.

  Alljärgnevalt on toodud Danske Banki poolt pakutavate laenude näitlikud krediidi kulukuse määrad.

  Kodulaen

  Krediidi kulukuse esialgne määr on 1,83% aastas järgmistel näidistingimustel:
  krediidisumma 50 000 €, intress 1.75% aastas (6 kuu euribor + 1,75%; arvestuse aluseks on võetud 10.03.2016 6 kuu euribor -0,139%, mis loetakse 0-ks (nulliks); fikseerimata intress), lepingutasu 250 €, lepingu tähtaeg 25 aastat, kogusumma 62 201,35 €, igakuine tagasimakse 206,52 €. Määr on arvestatud eeldusel, et krediidisumma võetakse kasutusele kohe täies mahus, põhiosa ja intress makstakse tagasi igakuiste annuiteetmaksetena. Tagatisvara peab kogu lepingu perioodil olema kindlustatud.

  Arvelduskrediit

  Krediidi kulukuse määr on 26,94% aastas järgmistel näidistingimustel:
  krediidilimiit 700€, intress 18%, lepingutasu 20€, arvelduskonto haldustasu 1,50€ kuus, tagastamise tähtaeg 1 aasta, kogusumma 865,75€. Määr on arvestatud eeldusel, et krediidilimiit võetakse kasutusele kohe täies mahus.

  Õppelaen

  Krediidi kulukuse esialgne määr on 5,45% järgmistel näidistingimustel:
  laenusumma on 1 920.00 €, intress 5%, lepingutasu 2,56 €, kogusumma 1975,89 €. Määr on arvestatud eeldusel, et laenusumma võetakse kasutusse viivitamata, täies mahus ning tagastatakse ühe aasta jooksul kaheteistkümne võrdse osamaksena võrdsete ajavahemike järel.

  Autoliising

  Krediidi kulukuse esialgne määr on 2,72% aastas järgmistel näidistingimustel:
  kapitalirent, vara hind 19 000€ koos käibemaksuga, esimene sissemakse 20%, vara jääkväärtus lepingu perioodi lõppedes 0%, lepingu periood 5 aastat, intress 2,0% (6 kuu euribor + 2,00% aastas; arvestuse aluseks on võetud 01.02.2017 6 kuu euribor -0,244%, mis loetakse 0-ks (nulliks); fikseerimata intress), lepingutasu 175€, arvelduskonto haldustasu 1,50€ kuus, kogusumma 16 260,49€, igakuine tagasimakse 266,42€. Vara peab kogu lepingu perioodil olema kindlustatud.


Oluline teave

 Juhime tähelepanu, et iga laen on finantskohustus ning et laenulepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmisel võivad olla tõsised tagajärjed (näiteks vara sundmüük). Hoiatuste ja kaasnevate riskidega saate lähemalt tutvuda siin.

Enne laenulepingu sõlmimist kaaluge hoolega oma võimalusi ja vajadusi. Tutvuge tähelepanelikult laenu tingimustega ning küsige vajadusel selgitusi oma suhtehaldurilt.

Vaata lisaks