Investeerimisfondid

Alates 6. novembrist 2018 lõpeb Danske Invest Management Company S.A. ja Danske Invest Fund Management Ltd fondiosakute pakkumine Eestis.

Kui teil on Danske Investi fondiosakuid:

  • siis saate pangale esitada ainult lunastamise korraldusi;
  • teave Danske Invest Fund Management Ltd fondide kohta on kättesaadav inglise keeles veebilehel www.danskeinvest.fi;
  • teave Danske Invest Management Company fondide kohta on kättesaadav inglise keeles veebilehel www.danskeinvest.lu.

Oluline teave

Finantsinstrumentide väärtus võib nii suureneda kui ka väheneda. Finantsinstrumentidesse investeerimise riskid kannab täies ulatuses klient. Finantsinstrumentidesse investeerimisest võib tekkida kasum või kahjum, mistõttu ei pruugi klient saada rahalist kasu ja võib koguni kaotada osa või kogu investeeritud summa. Varasemad tulemused ei ole usaldusväärne alus edasiste tulemuste ennustamiseks. Välisturgude finantsinstrumente mõjutavad ka valuutakursside kõikumised, mis võivad finantsinstrumentide hinda mõjutada positiivselt või negatiivselt. See teave ei kujuta endast investeerimisnõustamist, teenusepakkumist ega pakkumist konkreetse finantsinstrumendi ostmiseks, müümiseks, vahetamiseks või hoidmiseks.

Enne konkreetsesse finantsinstrumenti investeerimist soovitame Teil tutvuda prospekti, investori põhiteabe dokumendi ja tingimustega, mille leiate aadressil www.danskeinvest.com/estonia.

Veebilehel esitatud igasugune teave finantsinstrumentidesse investeerimise kohta on reklaamteave. Teave ei ole ette nähtud levitamiseks või kasutamiseks isikute poolt mis tahes jurisdiktsioonis või riigis, kus selle teabe levitamine või kasutamine on ebaseaduslik. Eelkõige ei ole teave ette nähtud levitamiseks Isikutele, kes kuuluvad kategooriasse „US person“ Ameerika Ühendriikide 1933. aasta väärtpaberite seaduse (muudetud redaktsioonis) ja Ameerika Ühendriikide 1934. aasta väärtpaberituru seaduse (muudetud redaktsioonis) tähenduses, ega kõnealuste isikute poolt kasutamiseks.

Vaata lisaks