Eraisikute teenindamine

Danske Bank on muutnud strateegiat ja keskendub edaspidi Eestis, Lätis ja Leedus ainult oma Põhjamaade äriklientide ja rahvusvaheliste korporatsioonide teenindamisele. Valitud strateegiast tulenevalt ei sõlmi me kohalike klientidega uusi teenuselepinguid ja neile igapäevaste pangateenuste osutamise planeerime lõpetada järk-järgult 2018. a jooksul.

Kui Teil on küsimusi või vajate abi, helistage meile 6 800 800 või võtke ühendust oma Privaatpanganduse suhtehalduriga.

Võtke ühendust

Muudatused eraisikute teenindamisel

 • Muudatused eraisikute teenindamisel

  Keskendume edaspidi Balti riikides ainult oma Põhjamaade äriklientide ja rahvusvaheliste korporatsioonide teenindamisele.
  Valitud strateegiast tulenevalt ei sõlmi me kohalike klientidega uusi teenuselepinguid ja planeerime neile igapäevaste pangatoodete osutamise lõpetada järk-järgult 2018. a jooksul.

  Seoses kohalike ettevõtete lahkumisega meie klientide hulgast ei saa erakliendid enam meie teenuseid senises mahus tarbida. Näiteks väheneb Danske Pangalingi teenuse pakkujate hulk ja seetõttu pole võimalik maksta kaupade ja teenuste eest paljudes e-kauplustes (nt ei saa osta pileteid või teha internetioste). Samuti väheneb partnerite hulk, kelle e-arveid on võimalik meie eBankis püsimakse lepingu alusel tasuda.

  Kui soovite lõpetada Danske Banki teenuste kasutamise, saate esitada arvelduskonto ülesütlemise avalduse:

  Arvelduskontot ei saa sulgeda, kui Teil on kehtiv laenu- või liisinguleping. Täpsema info laenu- või liisingulepingu muutmise või ennetähtaegse lõpetamise kohta leiate rubriigist "Laenu- ja liisingulepingute lõpetamine".
  Täpsemat nõu, kuidas arveldusteenused teise panka üle viia, leiate rubriigist "Arveldusteenuste üleviimise lahendus".

Teenuste üleviimine ja lõpetamine

 • Arvelduskonto sulgemine

  Arvelduskontoga on pangas seotud kõik teenused ja lepingud. Kui Teie arvelduskonto suletakse, ei ole Teil enam võimalik näiteks siseneda Danske eBanki või kasutada suletud kontoga seotud pangakaarte.

  Arvelduskontot ei saa sulgeda, kui Teil on:

  • kontoga seotud teenuste osas võlgnevusi pangale või kolmandatele osapooltele.
  • kehtiv laenu- või liisinguleping, sest laenu või liisingut makstakse tagasi automaatselt arvelduskonto kaudu.

  PANGATEENUSTE JA LEPINGUTE ÜLEVIIMINE TEISE PANKA
  Kui viite igapäevased pangateenused ja lepingud üle teise panka, juhime Teie tähelepanu järgmistele asjaoludele:
  • Arved.ee-ga liitunud ettevõtete e-arved saate üle viia keskkonnas www.arved.ee.

  Kui viite nende ettevõtete e-arved teise panka üle nimetatud keskkonnas, ei pea Te enam Danske Bankis ega teises pangas midagi eraldi tegema. Teiste ettevõtete e-arvete ja uute e-arvete lepingute sõlmimiseks pöörduge palun teenusepakkuja poole või uurige võimalusi teise panga internetipangas.

  Kui Teil on Danske Bankis kehtiv laenu- või liisinguleping, on Teil meie pangas ka kehtiv arvelduskontoleping. Kui teostate igapäevaseid arveldusi teises pangas, soovitame Teil kehtima jätta Danske Banki elektrooniliste teenuste lepingu, mida võib vaja minna laenu või liisinguga seotud info vahetamiseks.

  • Et kanda teise panka üle väärtpaberikontol olevad investeeringud, lugege lähemalt rubriigist "Väärtpaberite ülekandmine" ja võtke ühendust panga üldistel kontaktandmetel või oma suhtehalduriga.

  ARVELDUSKONTO SULGEMINE
  Kui olete igapäevased pangateenused teise panka üle viinud, palume meile esitada arvelduskonto ülesütlemise avaldus:

  Pank sulgeb arvelduskonto viieteistkümne pangapäeva jooksul pärast vastava taotluse saamist. Küsimuste korral võtame Teiega ühendust.

  Arvelduskonto numbri muutumisest teavitage kindlasti olulisi osapooli:

  • tööandjat (esitage tööandjale töötasu ülekandmise avaldus)
  • Sotsiaalkindlustusametit (kui Teile laekuvad riiklikud toetused või hüvitised)
  • järgmise tuludeklaratsiooni vormistamisel märkige sinna juba uus kontonumber

  OLULINE INFO
  Üldtingimused (PDF)
  Arvelduskontolepingu tüüptingimused (PDF)
  Isikuandmete töötlemise teave (PDF)
  Danske Bank A/S Eesti filiaali volitatud isikuandmete töötlejad (PDF)
  Arvelduskontolepingu ja kontoga seotud lepingute ülesütlemise avaldus (PDF)
  Kontojäägi ülekandmise avaldus (PDF)
  Suletud konto jäägi ülekandmise avaldus (PDF)
  Töötasu ülekandmise avaldus (PDF)
 • Digitaalselt allkirjastatud avalduse esitamine

  DIGITAALSELT ALLKIRJASTATUD AVALDUSE ESITAMINE

  Kõige mugavam viis oma arvelduskonto sulgemiseks ja teenuselepingute lõpetamiseks Danske Bankis on saata pangale e-postiga digitaalselt allkirjastatud avaldus.

  Selleks ei ole vaja teha muud kui:

  • täita arvelduskonto ülesütlemise avaldus
  • allkirjastada avaldus digitaalselt (Te vajate selleks kehtivat ID-kaarti või Mobiil-ID-d ning peate teadma selle PIN2-koodi)
  • saata digitaalselt allkirjastatud avaldus meiliaadressile avaldus@danskebank.ee või oma suhtehaldurile

  Pank sulgeb arvelduskonto ja lõpetab Teie senised teenuselepingud viieteistkümne pangapäeva jooksul alates avalduse saamisest. Küsimuste tekkides võtame Teiega kindlasti ühendust.

  OLULINE INFO
  Abistav juhend digitaalseks allkirjastamiseks (PDF)

 • E-arvete üleviimine teise panka

   E-ARVE

  • E-arvete üleviimiseks teise panka tuleb Teil esitada teenusepakkujale (näiteks ajakirjade müüjale) uus e-arve tellimus.

  Tellimuse saate esitada oma uue panga internetipangas, pangakontoris või teenusepakkuja juures. Pärast uue e-arve tellimuse kättesaamist saadab teenusepakkuja Teie e-arved uude panka (ja lõpetab Teie e-arvete saatmise Danske Banki).

     E-ARVE PÜSIMAKSELEPING

  • E-arve püsimakselepingu lõpetamine

  Pärast seda, kui olete saatnud e-arve uude panka, lõpetage e-arve püsimakseleping Danske Bankis. E-arve püsimakselepingut on võimalik lõpetada:

  • elektrooniliselt Danske eBankis (ava leping menüüpunktis E-arved > Saabunud arved)
  • helistades Danske telefonipanka 6 800 800
  • pöördudes Danske Banki ärikeskusesse või oma suhtehalduri poole

  Enne lepingu lõpetamist veenduge, et juba saabunud e-arved on tasutud. E-arve staatust saate kontrollida Danske eBankis, avades menüüpunkti E-arved > Saabunud arved).

  Et saaksite e-arveid ka edaspidi automaatselt tasuda, soovitame Teil sõlmida uues pangas uus e-arve püsimakseleping.

  OLULINE INFO
  E-arve püsimakse lepingu tingimused (PDF)

 • Väärtpaberite ülekandmine

  NASDAQ CSD VÄÄRTPABERITE ÜLEKANDMINE
  Soovitame kanda kõik Nasdaq CSD (endise nimetusega Eesti Väärtpaberikeskuse) väärtpaberikontol olevad väärtpaberid uude panka ühekorraga. Selleks:

  1. Avage Nasdaq CSD väärtpaberikonto teises pangas (juhul, kui Teil seda veel pole).
  2. Esitage mõlemas pangas (nii Danske Bankis kui ka teises pangas) korraldus väärtpaberikonto ja sellel olevate väärtpaberite ülekandmiseks. Korralduste esitamise järjekord ei ole oluline.
  3. Pärast väärtpaberite ülekandmist suletakse Nasdaq CSD väärtpaberikonto Danske Bankis.

  Nasdaq CSD väärtpaberikonto ülekandmise korraldust saate Danske Bankile esitada kahel viisil:

   


   

  NASDAQ CSD-S REGISTREERIMATA VÄÄRTPABERITE ÜLEKANDMINE TEISE PANKA
  Kui Te hoiate oma väärtpaberikontol Nasdaq CSD-s registreerimata väärtpabereid, siis saate need teise panka üle kanda ja väärtpaberikonto Danske Bankis sulgeda kahel viisil:

  Selgitame selliste väärtpaberite ülekandmise võimalusi.

   


   

  VÄÄRTPABERITE TULU DEKLAREERIMINE JA VÄÄRTPABERIKONTO VÄLJAVÕTE
  Väärtpaberite teise panka ülekandmisega ei kaasne tulumaksukohustust. Maksuametile tuleb deklareerida väärtpaberitest saadud tulu pärast seda, kui ülekantavad väärtpaberid võõrandatakse (aluseks tuleb võtta väärtpaberite esialgne soetushind). Tuluna käsitletakse müüdud väärtpaberi soetusmaksumuse ja müügihinna vahet.
  Selleks, et Teil oleks edaspidi võimalik väärtpaberite tulu deklareerimisel esialgset soetushinda arvesse võtta, palume enne konto sulgemist tellida väärtpaberikonto väljavõte.
  Väärtpaberikonto väljavõtte saate tellida:


   

  VÄÄRTPABERIKONTO SULGEMINE
  Kui Teil on väärtpaberikonto, millel ei ole väärtpabereid, siis selle sulgemiseks:

  • esitage vabas vormis avaldus Danske eBankis
  • helistage Danske telefonipanka 6 800 800
  • pöörduge Danske Banki ärikeskusesse või oma suhtehalduri poole

  Väärtpaberikonto, millel ei ole väärtpabereid, saate sulgeda ka koos arvelduskonto sulgemisega. Selleks:

  OLULINE INFO
  Investeerimisteenuste lepingu tingimused (PDF)

 • Laenu- ja liisingulepingute lõpetamine

  Laenu- või liisingulepingu üleviimine teise panka tähendab lepingu lõpetamist Danske Bankis ja uue lepingu sõlmimist uues pangas seal kehtivatel tingimustel.

  • Laenu või kinnisvaraliisingu ennetähtaegseks tagastamiseks palume esitada taotlus vähemalt kolm (3) pangapäeva enne soovitavat tagastamist.

  Ennetähtaegse tagastamise korral tuleb tasuda ennetähtaegse tagastamise tasu vastavalt lepingutingimustele.
  NB! Laenuleping või kinnisvaraliisingu leping loetakse lõppenuks siis, kui kõik lepinguga seotud kohustused on täidetud.

  Krediidilepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks:

  OLULINE INFO
  Liisingulepingu lõpetamise taotlus (PDF)

 • Arveldusteenuste üleviimise lahendus

  Alternatiivina on Teil võimalik kasutada arveldusteenuste üleviimise lahendust.

  Teenus võimaldab viia Danske Bankist teise panka üle Teie arvelduskonto koos kõigi püsikorralduste ja e-arvetel põhinevate maksetega.
  • Selleks on vaja esitada vastav avaldus teise panka.

  Kogu üleviimise protsess võib kesta kuni kuu aega. Lisaks võib kuluda teine kuu, kuni toimima hakkavad kõik maksed, mis teostatakse uute e-arve püsimakselepingute alusel.

  Arveldusteenuseid ei saa teise panka üle viia, kui:

  • Teie arvelduskonto Danske Bankis on arestitud
  • Teil on võlgnevus Danske Banki ees (näiteks teenustasu võlg vms)
  • Teil on Danske Bankis sõlmitud krediidileping, investeerimisteenuste leping, tähtajalise hoiuse, investeerimishoiuse, kasvuhoiuse või muu investeerimistoote leping. Sel juhul tuleb arvelduskonto sulgemiseks lõpetada ka selle kontoga seotud laenud ja hoiused ning üle viia ka väärtpaberikonto.

  OLULINE INFO
  Arveldusteenuste üleviimise kohta leiate lisainfot Eesti Pangaliidu kodulehelt

Kehtivate lepingute teenindamine

 • Maksed

  MAKSEKORRALDUS
  Maksekorraldustest eurodes Euroopa Liidu riikidesse saate lähemalt lugeda Privaatpanganduse "Maksekorraldus" rubriigist.

  VÄLISMAKSEKORRALDUS
  Maksetest välisvaluutas või eurodes, kui makse saaja konto asub välismaal või mõnes teises Eestis registreeritud pangas saate lähemalt lugeda Privaatpanganduse "Välismakse" rubriigist.

  OLULINE INFO
  Makseteenuste osutamise tingimused (PDF)
  Maksekorralduse parandamise või tühistamise avaldus (PDF)
  Maksekorralduse vorm (PDF)
  Välismaksekorraldus (PDF)

 • E-kanalid

  DANSKE eBANK
  Danske eBankis saate kasutada pangateenuseid kiiresti ja mugavalt, ilma et peaksite pangakontorit külastama.

  Danske eBanki sisenemiseks saate kasutada erinevaid turvaelemente:

  • Kasutajatunnus ja PIN-kalkulaator
  • Kasutajatunnus ja ID-kaart
  • Kasutajatunnus ja Mobiil-ID

   


   

  DANSKE TELEFONIPANK
  Danske telefonipank on mugav vahend olulisemate pangateenuste kasutamiseks telefoni teel. Et telefonipanka kasutada, peab Teil olema eelnevalt sõlmitud elektrooniliste teenuste leping.
  Telefonipanga kasutamiseks helistage telefonile 6 800 800 või oma suhtehaldurile ja klienditeenindaja identifitseerib Teid mobiil-ID või PIN-kalkulaatori abil ning seejärel saate soovitud tehinguid teostada.

  OLULINE INFO
  Elektrooniliste teenuste lepingu tüüptingimused (PDF)
  Turvaelementide lepingu tüüptingimused (PDF)
  Turvalisususest ja riskide vähendamisest saate lugeda lähemalt Privaatpanganduse "Danske eBanki turvaline kasutamine" rubriigist.

  VAATA LISAKS
  PIN-kalkulaatori kasutusjuhend (PDF)
  ID-kaardi kasutusjuhend (PDF)
  Mobiil-ID kasutusjuhend (PDF)

 • Pangakaardid
 • Hoiused
  Danske Bank ei sõlmi eraklientidega ja Danske Privaatpanganduse klientidega uusi tähtajalise hoiuse ega kasvuhoiuse lepinguid.

   

  TÄHTAJALISE HOIUSE LEPING
  Kui Teil on kehtiv tähtajalise hoiuse leping, siis kehtib see hoius lepingus märgitud lõppkuupäevani. Seejärel laekub hoiusumma koos kogunenud intressidega Teie arvelduskontole.

  Tähtajalise hoiuse lõppedes saate arvelduskontole laekunud summa mugavalt teise panka suunata, tehes ülekande:

  KASVUHOIUSE LEPING

  Kasvuhoiuselt saate teha väljamakse ülekandena:

  Kui Teil on tehtud kasvuhoiusele püsimaksekorraldus, saate selle soovi korral lõpetada:

  OLULINE INFO
  Tähtajalise hoiuse lepingu tüüptingimused (PDF)
  Kasvuhoiuse lepingu tüüptingimused (PDF)

 • Laen

  LAEN

  Danske Bank eraklientidele uusi laene ei väljasta.
  Varem sõlmitud krediidilepingud (kodulaen, hüpoteeklaen, kinnisvaraliising, sõidukiliising, arvelduskrediit, limiidileping) kehtivad kokkulepitud tingimustel kuni tähtaja lõpuni.
  Kui soovite muuta krediidilepingu tagastamise graafikut või tagatisi, palume Teil:

  • saata vabas vormis avaldus Danske eBanki kaudu
  • saata digitaalselt allkirjastatud laenulepingu muutmise taotlus meiliaadressil info@danskebank.ee
  • pöörduda taotluse esitamiseks Danske Banki ärikeskusesse või oma suhtehalduri poole

  Tagatistega seotud muudatuste korral (nt tagatise vabastamine või vahetamine) tuleb pangale esitada hindamisakt selle vara kohta, mis jääb pärast muudatust laenulepingut tagama.

  Krediidi kulukuse määra näited (Kodulaen)
  Krediidi kulukuse esialgne määr on 1,83% aastas järgmistel näidistingimustel:
  krediidisumma 50 000 €, intress 1.75% aastas (6 kuu euribor + 1,75%; arvestuse aluseks on võetud 10.03.2016 6 kuu Euribor -0,139%, mis loetakse 0-ks (nulliks); fikseerimata intress), lepingutasu 250 €, lepingu tähtaeg 25 aastat, kogusumma 62 201,35 €, igakuine tagasimakse 206,52 €. Määr on arvestatud eeldusel, et krediidisumma võetakse kasutusele kohe täies mahus, põhiosa ja intress makstakse tagasi igakuiste annuiteetmaksetena. Tagatisvara peab kogu lepingu perioodil olema kindlustatud.


  TAGATISVARA KINDLUSTUS

  Krediidilepingu tagatise kindlustamine on kohustuslik kogu lepinguperioodi jooksul.
  • Kindlustuspoliisi palume saata alati meiliaadressil varakindlustus@danskebank.ee.
  • Kui Teie kindlustuspoliisid põhinevad Danske Bankiga sõlmitud kindlustuskokkuleppel, pole Teil vaja nende infot pangale esitada.

  ERAND LEPINGUTINGIMUSE MITTEKOHALDAMISE KOHTA
  Krediidilepingute puhul, mille üldtingimused sisaldavad laenusaaja või kaastaotleja Danske Bankis arveldamise kohustust, ei loe pank arveldamise kohustuse mittetäitmist lepingu rikkumiseks. See tähendab, et maksepäeval peab lepinguga seotud arvelduskontol olema piisavalt rahalisi vahendeid laenulepingu kohustuste täitmiseks ning muud arveldused võib laenusaaja teostada ükskõik millises krediidiasutuses.

  OLULINE INFO
  Laenaja meelespea (PDF)
  Hoiatused ja kaasnevad riskid laenamisel (PDF)
  Euribor


  VAATA LISAKS

  Aktsepteeritud kinnisvarahindajate nimekirja leiate Privaatpanganduse lehelt "Kodulaenu taotlemine" rubriigist "Vara hindamine".
  Aktsepteeritud kindlustusseltside niimekrija leiate Privaatpanganduse lehelt "Kodulaenu taotlemine" rubriigist "Varakindlustus".
  Nõuded kindlustusele (PDF)
 • Õppelaen

  ÕPPELAEN

  Danske Bank väljastab täiendavat õppelaenu ja võimaldab krediidilepingu muudatusi ainult senistele õppelaenuklientidele.
  Muudatuse taotlemiseks (sh krediidilepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks):

  • esitage vabas vormis avaldus Danske eBankis
  • saatke e-kiri muudatuse sooviga aadressil info@danskebank.ee
  • pöörduge taotluse esitamiseks Danske Banki ärikeskusesse või oma suhtehalduri poole

  Õppelaenu kehtivate tingimustega ja täiendava laenusumma taotlemiseks vajalike dokumentidega saate tutvuda Privaatpanganduse rubriigist "Õppelaen".

  Õppelaenu refinantseerimine
  Õppelaenukliendil on õigus refinantseerida õppelaen teises krediidiasutuses. Selleks palume pöörduda krediidiasutusse, kuhu soovite laenu üle viia. Edasi korraldavad Teie õppelaenu refinantseerimise krediidiasutused omavahel.

  Krediidi kulukuse määra näited (Õppelaen)
  Krediidi kulukuse esialgne määr on 5,45% järgmistel näidistingimustel:
  laenusumma on 1 920.00 €, intress 5%, lepingutasu 2,56 €, kogusumma 1975,89 €. Määr on arvestatud eeldusel, et laenusumma võetakse kasutusse viivitamata, täies mahus ning tagastatakse ühe aasta jooksul kaheteistkümne võrdse osamaksena võrdsete ajavahemike järel.

  OLULINE INFO
  Hoiatused ja kaasnevad riskid laenamisel (PDF)


  VAATA LISAKS

  Õppetoetuste ja õppelaenu seadus
  Õppelaenude tagasimaksmise ning kustutamise tingimused ja kord
 • Autoliising

  AUTOLIISING

  Danske Bank eraklientidele uut autoliisingut ei väljasta ja varem sõlmitud liisingulepingud kehtivad kokkulepitud tingimustel kuni tähtaja lõpuni.

  Danske Bank teenindab kehtiva liisingulepinguga kliente ning vastastikusel kokkuleppel on võimalik seniseid lepinguid ka muuta.
  Muudatuse taotlemiseks palume:

  • saata digitaalselt allkirjastatud lepingu muutmise taotlus meiliaadressil info@danskebank.ee
  • esitada vabas vormis avaldus Danske eBankis
  • pöörduda taotluse esitamiseks Danske Banki ärikeskusesse või oma suhtehalduri poole

  Krediidi kulukuse määr (Autoliising)

  Krediidi kulukuse esialgne määr on 2,72% aastas järgmistel näidistingimustel:
  kapitalirent, vara hind 19 000€ koos käibemaksuga, esimene sissemakse 20%, vara jääkväärtus lepingu perioodi lõppedes 0%, lepingu periood 5 aastat, intress 2,0% (6 kuu Euribor + 2,00% aastas; arvestuse aluseks on võetud 01.02.2017 6 kuu Euribor -0,244%, mis loetakse 0-ks (nulliks); fikseerimata intress), lepingutasu 175€, arvelduskonto haldustasu 1,50€ kuus, kogusumma 16 260,49€, igakuine tagasimakse 266,42€. Vara peab kogu lepingu perioodil olema kindlustatud.

  Liisingulepinguga seotud vara peab olema kindlustatud kasko- ja liikluskindlustusega panga poolt aktsepteeritud tingimustel (sh heaks kiidetud kindlustusseltsis) kogu liisingulepingu kehtivuse jooksul.

  OLULINE INFO
  Hoiatused ja kaasnevad riskid laenamisel (PDF)
  Lepingu muutmise taotlus (PDF)
  Liisingulepingu lõpetamise taotlus (PDF)
  Kapitalirendi üldtingimused (PDF)
  Kasutusrendi üldtingimused (PDF)

  VAATA LISAKS
  Volikirja taotlus (PDF)
  Sõiduki volitamisest saate lugeda lähemalt Privaatpanganduse lehelt "Autoliising" rubriigist "Sõiduki kasutamise volitamine".
  Aktsepteeritud kindlustusseltside nimekirja leiate Privaatpanganduse lehelt "Autoliising" rubriigist "Kindlustus".
  Nõuded kindlustusele (PDF)