Eraisikute teenindamine

Danske Bank on muutnud strateegiat ja keskendub edaspidi Eestis, Lätis ja Leedus ainult oma Põhjamaade äriklientide ja rahvusvaheliste korporatsioonide teenindamisele. Valitud strateegiast tulenevalt ei sõlmi me kohalike klientidega uusi teenuselepinguid ja neile igapäevaste pangateenuste osutamise planeerime lõpetada järk-järgult.

Muudatused eraisikute teenindamisel

 • Muudatused eraisikute teenindamisel

  Keskendume edaspidi Balti riikides ainult oma Põhjamaade äriklientide ja rahvusvaheliste korporatsioonide teenindamisele.
  Valitud strateegiast tulenevalt ei sõlmi me kohalike klientidega uusi teenuselepinguid ja planeerime neile igapäevaste pangatoodete osutamise lõpetada järk-järgult.

  Kui soovite lõpetada Danske Banki teenuste kasutamise, saate esitada arvelduskonto ülesütlemise avalduse:

  Täpsemat nõu, kuidas arveldusteenused teise panka üle viia, leiate rubriigist "Arveldusteenuste üleviimise lahendus".

Teenuste üleviimine ja lõpetamine

 • Arvelduskonto sulgemine

  Arvelduskontoga on pangas seotud kõik teenused ja lepingud. Kui Teie arvelduskonto suletakse, ei ole Teil enam võimalik kasutada suletud kontoga seotud pangakaarte.

  Arvelduskontot ei saa sulgeda, kui Teil on:

  • kontoga seotud teenuste osas võlgnevusi pangale või kolmandatele osapooltele.

  PANGATEENUSTE JA LEPINGUTE ÜLEVIIMINE TEISE PANKA
  Kui viite igapäevased pangateenused ja lepingud üle teise panka, juhime Teie tähelepanu järgmistele asjaoludele:
  • Arved.ee-ga liitunud ettevõtete e-arved saate üle viia keskkonnas www.arved.ee.

  Kui viite nende ettevõtete e-arved teise panka üle nimetatud keskkonnas, ei pea Te enam Danske Bankis ega teises pangas midagi eraldi tegema. Teiste ettevõtete e-arvete ja uute e-arvete lepingute sõlmimiseks pöörduge palun teenusepakkuja poole või uurige võimalusi teise panga internetipangas.

  Kui Teil on Danske Bankis kehtiv laenu- või liisinguleping, soovitame Teil kehtima jätta Danske Banki elektrooniliste teenuste lepingu, mida võib vaja minna laenu või liisinguga seotud info vahetamiseks.

  • Et kanda teise panka üle väärtpaberikontol olevad investeeringud, lugege lähemalt rubriigist "Väärtpaberite ülekandmine" ja võtke ühendust panga üldistel kontaktandmetel.

  ARVELDUSKONTO SULGEMINE
  Kui olete igapäevased pangateenused teise panka üle viinud, palume meile esitada arvelduskonto ülesütlemise avaldus:

  Pank sulgeb arvelduskonto viieteistkümne pangapäeva jooksul pärast vastava taotluse saamist. Küsimuste korral võtame Teiega ühendust.

  Arvelduskonto numbri muutumisest teavitage kindlasti olulisi osapooli:

  • tööandjat (esitage tööandjale töötasu ülekandmise avaldus)
  • Sotsiaalkindlustusametit (kui Teile laekuvad riiklikud toetused või hüvitised)
  • järgmise tuludeklaratsiooni vormistamisel märkige sinna juba uus kontonumber

  OLULINE INFO
  Üldtingimused (PDF)
  Arvelduskontolepingu tüüptingimused (PDF)
  Hoiustaja teabeleht (PDF)
  Isikuandmete töötlemise teave (PDF)
  Eraisiku lisaandmete küsimustik (PDF)
  Danske Bank A/S Eesti filiaali volitatud isikuandmete töötlejad (PDF)
  Arvelduskontolepingu ja kontoga seotud lepingute ülesütlemise avaldus (PDF)
  Kontojäägi ülekandmise avaldus (PDF)
  Suletud konto jäägi ülekandmise avaldus (PDF)
  Maksejuhis suletud arvelduskontole laekuvate maksete jaoks (PDF)
  Töötasu ülekandmise avaldus (PDF)
  Palga alamääraga pangakonto muutmine (PDF)
 • Digitaalselt allkirjastatud avalduse esitamine

  DIGITAALSELT ALLKIRJASTATUD AVALDUSE ESITAMINE

  Kõige mugavam viis oma arvelduskonto sulgemiseks ja teenuselepingute lõpetamiseks Danske Bankis on saata pangale e-postiga digitaalselt allkirjastatud avaldus.

  Selleks ei ole vaja teha muud kui:

  • täita arvelduskonto ülesütlemise avaldus
  • allkirjastada avaldus digitaalselt (Te vajate selleks kehtivat ID-kaarti või Mobiil-ID-d ning peate teadma selle PIN2-koodi)
  • saata digitaalselt allkirjastatud avaldus meiliaadressile avaldus@danskebank.ee 

  Pank sulgeb arvelduskonto ja lõpetab Teie senised teenuselepingud viieteistkümne pangapäeva jooksul alates avalduse saamisest. Küsimuste tekkides võtame Teiega kindlasti ühendust.

  OLULINE INFO
  Abistav juhend digitaalseks allkirjastamiseks (PDF)

 • E-arvete üleviimine teise panka

   E-ARVE

  • E-arvete üleviimiseks teise panka tuleb Teil esitada teenusepakkujale (näiteks ajakirjade müüjale) uus e-arve tellimus.

  Tellimuse saate esitada oma uue panga internetipangas, pangakontoris või teenusepakkuja juures. Pärast uue e-arve tellimuse kättesaamist saadab teenusepakkuja Teie e-arved uude panka (ja lõpetab Teie e-arvete saatmise Danske Banki).

     E-ARVE PÜSIMAKSELEPING

  • E-arve püsimakselepingu lõpetamine

  Pärast seda, kui olete saatnud e-arve uude panka, lõpetage e-arve püsimakseleping Danske Bankis. E-arve püsimakselepingut on võimalik lõpetada:

  • elektrooniliselt Danske eBankis (ava leping menüüpunktis E-arved > Saabunud arved)
  • helistades Danske telefonipanka 6 800 800
  • pöördudes Danske Banki ärikeskusesse või oma suhtehalduri poole

  Enne lepingu lõpetamist veenduge, et juba saabunud e-arved on tasutud. E-arve staatust saate kontrollida Danske eBankis, avades menüüpunkti E-arved > Saabunud arved).

  Et saaksite e-arveid ka edaspidi automaatselt tasuda, soovitame Teil sõlmida uues pangas uus e-arve püsimakseleping.

  OLULINE INFO
  E-arve püsimakse lepingu tingimused (PDF)

 • Väärtpaberite ülekandmine

  NASDAQ CSD VÄÄRTPABERITE ÜLEKANDMINE
  Soovitame kanda kõik Nasdaq CSD (endise nimetusega Eesti Väärtpaberikeskuse) väärtpaberikontol olevad väärtpaberid uude panka ühekorraga. Selleks:

  1. Avage Nasdaq CSD väärtpaberikonto teises pangas (juhul, kui Teil seda veel pole).
  2. Esitage mõlemas pangas (nii Danske Bankis kui ka teises pangas) korraldus väärtpaberikonto ja sellel olevate väärtpaberite ülekandmiseks. Korralduste esitamise järjekord ei ole oluline.
  3. Pärast väärtpaberite ülekandmist suletakse Nasdaq CSD väärtpaberikonto Danske Bankis.

  Nasdaq CSD väärtpaberikonto ülekandmise korraldust saate Danske Bankile esitada kahel viisil:

   


   

  NASDAQ CSD-S REGISTREERIMATA VÄÄRTPABERITE ÜLEKANDMINE TEISE PANKA
  Kui Te hoiate oma väärtpaberikontol Nasdaq CSD-s registreerimata väärtpabereid, siis saate need teise panka üle kanda ja väärtpaberikonto Danske Bankis sulgeda kahel viisil:

  Selgitame selliste väärtpaberite ülekandmise võimalusi.

   


   

  VÄÄRTPABERITE TULU DEKLAREERIMINE JA VÄÄRTPABERIKONTO VÄLJAVÕTE
  Väärtpaberite teise panka ülekandmisega ei kaasne tulumaksukohustust. Maksuametile tuleb deklareerida väärtpaberitest saadud tulu pärast seda, kui ülekantavad väärtpaberid võõrandatakse (aluseks tuleb võtta väärtpaberite esialgne soetushind). Tuluna käsitletakse müüdud väärtpaberi soetusmaksumuse ja müügihinna vahet.
  Selleks, et Teil oleks edaspidi võimalik väärtpaberite tulu deklareerimisel esialgset soetushinda arvesse võtta, palume enne konto sulgemist tellida väärtpaberikonto väljavõte.
  Väärtpaberikonto väljavõtte saate tellida:


   

  VÄÄRTPABERIKONTO SULGEMINE
  Kui Teil on väärtpaberikonto, millel ei ole väärtpabereid, siis selle sulgemiseks:

  • esitage vabas vormis avaldus Danske eBankis
  • helistage Danske telefonipanka 6 800 800
  • pöörduge Danske Banki ärikeskusesse või oma suhtehalduri poole

  Väärtpaberikonto, millel ei ole väärtpabereid, saate sulgeda ka koos arvelduskonto sulgemisega. Selleks:

  OLULINE INFO
  Investeerimisteenuste lepingu tingimused (PDF)

 • Laenu- ja liisingulepingute lõpetamine

  Laenu- või liisingulepingu üleviimine teise panka tähendab lepingu lõpetamist Danske Bankis ja uue lepingu sõlmimist uues pangas seal kehtivatel tingimustel.

  • Laenu või kinnisvaraliisingu ennetähtaegseks tagastamiseks palume esitada taotlus vähemalt kolm (3) pangapäeva enne soovitavat tagastamist.

  Ennetähtaegse tagastamise korral tuleb tasuda ennetähtaegse tagastamise tasu vastavalt lepingutingimustele.
  NB! Laenuleping või kinnisvaraliisingu leping loetakse lõppenuks siis, kui kõik lepinguga seotud kohustused on täidetud.

  Krediidilepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks:

  OLULINE INFO
  Liisingulepingu lõpetamise taotlus (PDF)

 • Arveldusteenuste üleviimise lahendus

  Alternatiivina on Teil võimalik kasutada arveldusteenuste üleviimise lahendust.

  Teenus võimaldab viia Danske Bankist teise panka üle Teie arvelduskonto koos kõigi püsikorralduste ja e-arvetel põhinevate maksetega.
  • Selleks on vaja esitada vastav avaldus teise panka.

  Kogu üleviimise protsess võib kesta kuni kuu aega. Lisaks võib kuluda teine kuu, kuni toimima hakkavad kõik maksed, mis teostatakse uute e-arve püsimakselepingute alusel.

  Arveldusteenuseid ei saa teise panka üle viia, kui:

  • Teie arvelduskonto Danske Bankis on arestitud
  • Teil on võlgnevus Danske Banki ees (näiteks teenustasu võlg vms)
  • Teil on Danske Bankis sõlmitud krediidileping, investeerimisteenuste leping, tähtajaline hoius, või muu investeerimistoote leping. Sel juhul palume ühendust võtta panga üldistel kontaktandmetel.

  OLULINE INFO
  Arveldusteenuste üleviimise kohta leiate lisainfot Eesti Pangaliidu kodulehelt