Danske eBank

Danske eBank on virtuaalne pangakontor, mis võimaldab Teil oma ettevõtte rahaasju kiiresti ja mugavalt korraldada. Danske eBanki kaudu võite pangateenuseid kasutada 24 tundi ööpäevas – nii saate kiire ülevaate kõigist oma rahaasjadest.

Danske eBanki funktsioonid ja võimalused

Saate vaadata oma kontode saldot

Saate tellida e-arveid

Saate importida maksekorraldusi oma ettevõtte raamatupidamise- või ERP süsteemist

Saate tellida konto väljavõtte päringuid

Saate teha ülekandeid teistesse Eesti pankadesse

Saate teha välismakseid

Danske eBanki turvaline kasutamine

 • Kuidas saada Danske eBanki kasutajaks?
  • Tulge Danske Banki ärikeskusesse ja võtke kaasa pass või ID-kaart.
  • Sõlmige Danske elektrooniliste teenuste leping ja turvaelementide leping.
  • Lepingu sõlmimisel võite määrata isikud, kelle on õigus Danske eBanki kasutada ja määrata neile erinevaid kasutajaõigusi ja tehingu limiite.
 • Turvalisus
  Olge ettevaatlik. Suurenemas on juhtumite arv, kui kurjategijad püüavad pääseda ligi konfidentsiaalsele teabele, mis on seotud arvelduskontode, internetipanka sissepääsu koodide, maksekaartide, paroolidega jne. Tuletame meelde, et Danske Bank ei palu kunagi oma klientidel konfidentsiaalset teavet interneti kaudu avaldada. Vajaduse korral kutsuvad Danske Banki töötajad Teid lähimasse Danske Banki ärikeskusesse. Mitte kunagi ei palu Danske Bank Teil esitada oma koode telefoni teel, e-kirjas või mingil muul viisil.

  Arvestades tänapäeva tehnoloogiate tähtsust investeerib Danske Bank pidevalt andmekaitsesse. Seepärast iseloomustab meie Danske eBanki teenuseid kõigile tänapäeva nõuetele vastav väga kõrge turvalisuse tase.
 • Danske eBanki kasutaja on turvaline kasutaja

  Kuna pankade endi infosüsteemid on turvaliselt kaitstud, suunavad petturid tavaliselt oma kuritegelikud ründed pangaklientidele, kellel on vähe kogemusi teabekaitse valdkonnas. Seepärast sooviksime teil meeles pidada kolm järgmist reeglit, mis aitavad teil võimalikult suures ulatuses vähendada oma rahaliste vahendite kaotamise ohtu.

  • Olge ettevaatlik - pidage meeles, et kasutajatunnus, turvaelementide seadmed ja nende koodid võimaldavad otsese ligipääsu Teie pangakontole. Seetõttu ärge jätke neid kuhugi, kus teised isikud võivad neile ligi pääseda.

  • Ärge alluge psühholoogilisele survele - Võite saada kirju või telefonikõnesid tundmatutelt isikutelt, kes esinevad Danske Banki töötajatena ja paluvad teil avaldada Danske eBanki kasutajatunnuse või turvaelementide koodid või pangakaartide numbrid. Palun pidage meeles, et Danske Banki töötajad ei palu mitte kunagi Teil esitada selliseid andmeid telefoni teel, e-kirjas või mõnel muul viisil, vaid vajadusel võivad kutsuda Teid lähimasse ärikeskusesse.

  • Ärge usaldage e-kirju ega telefonikõnesid, mis paluvad Teil avaldada oma Danske eBanki kasutajatunnuse või turvaelementide koode või pangakaartide numbreid. Pank ei küsi kunagi tagasi juba väljastatud koode ning suure tõenäosusega on tegemist nn phishing’uga (see tähendab, et keegi saadab rämpspostilaadseid kirju, lootes ohvrit eksitada ning sundida teda välja andma konfidentsiaalset infot). Ärge vajutage kahtlase päritoluga e-kirjades sisalduvatele linkidele ega avage kirjadega kaasas olevaid manuseid. Pank ei saada kunagi kirju, mis paluvad Teil paigaldada lisatarkvara. Samuti ärge avage faile, mille on Teile saatnud tundmatud isikud. Kui Te ei tea, mida sisaldab Teile saadetud fail, küsige saatjalt enne faili avamist üle.

  • Võimalusel vältige Danske eBanki kasutamist avalikes kohtades. Kui see osutub siiski hädavajalikuks, veenduge pärast Danske eBanki kasutamist, et olete veebilehitseja akna sulgenud.
 • Jälgige oma kontol toimuvat
  • Juhul, kui avastate oma kontolt tehingu, mille tegemiseks Te ei ole andnud korraldust, teatage sellest viivitamatult Danske Banki. Teavitage panka otsekohe ka siis, kui Teie valduses olevad turvaelemendid on saanud teatavaks kõrvalisele isikule või kui Teie krediit- või deebetkaart on kadunud või varastatud. Lisaks palume pangakaardi või turvaandmete väärkasutuse korral esitada avalduse politseile.
  • Kui Te ei ole Danske Banki informeerinud turvaelementide kaotamisest või varastamisest, vastutate Teie kontol teostatud tehingute eest. Sellisel juhul on Pangal õigus rakendada omavastutuse määra, mis eraisikust tarbijale ulatub kuni 50 euroni.
 • Mõned kasulikud ettevaatusabinõud, kuidas olla ettevaatlik ja mitte alluda psühholoogilisele survele
  • Hoidke Danske eBanki kasutajatunnust ja turvaelementide koode nii, et keegi teine neid teada ei saaks. Ärge kirjutage kasutajatunnust ega koode turvaelemendi seadmele ega kuhugi mujale nõnda, et keegi teine võiks aimata, mis need on. Turvaelementide koode soovitame hoida iga päev kaasaskantavatest esemetest (nt rahakott või märkmik) eraldi.
  • Püüdke meelde jätta oma kasutajatunnus ja turvaelementide koodid.
  • Ärge avaldage oma turvaelemente isegi oma pereliikmetele; kui soovite, et nad saaksid Teie kontot hallata, võtke ühendust Danske Bankiga, kust Teie poolt määratud isikud saavad personaalsed kasutajatunnused ja turvaelemendid.
  • Kasutajaõigusi saab piirata. Näiteks saate anda teisele kasutajale õiguse üksnes Teie kontot vaadata, mitte aga sealt tehinguid teha.
  • Teavitage panka viivitamatult kõigist kahtlastest telefonikõnedest või Danske Bankilt saadud kirjadest (mis sisaldavad kasutajatunnuse või turvaelementide koodide/andmete esitamise või kinnitamise taotlusi), helistades Danske Banki infotelefonil 6 800 800 või tehes vastava päringu.
  • Kui Te ei kavatse eBanki kaudu suuri summasid üle kanda, seadke madalamad tehingulimiidid.
  • Kui Te ei kavatse Danske eBanki kaudu üle kanda suuri summasid, seadke madalamad tehingute limiidid.
 • Mõned kasulikud nõuanded oma arvuti kaitsmiseks
  • Veenduge, et ka teie lapsed ja eakamad pereliikmed teaksid turvalisuse nõudeid ja täidaksid neid.

  • Viiruste ja nuhkvara üha laienev levik võib põhjustada tõsiseid turvaprobleeme. Et vältida konfidentsiaalse ja isikliku teabe sattumist kõrvaliste isikute kätte, kes võivad saadud infot kuritarvitada, tuleb hoolitseda oma arvuti turvalisuse eest. Kasutage veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi kõige uuemaid versioone.

  • Paigaldage usaldusväärne viirusetõrjetarkvara ja seadistage see nii, et see kontrolliks kõiki sissetulevaid ja väljaminevaid andmeid. Soovitame kasutada andmekaitselahendusi pakkuvate ettevõtete (nt Symantec, McAfee, Panda Software) teenuseid. Kui Teil pole sellise tarkvara installimiseks võimalust, siis kasutage Symanteci, McAfee või Panda Software’i tasuta versiooni.

  • Soovitame aktiveerida tulemüürid ja tarkvara, mis kaitseb arvuteid andmepüügi ja muude kahjulike programmide (reklaamvara või nuhkvara) eest.

  • Mõned internetibrauserid lubavad sisselogimise andmeid salvestada, et kasutaja saaks järgmisel korral automaatselt sisse logida (ilma kasutajatunnust sisestamata). Selle mugava funktsiooni abil võivad kurjategijad Teie sisselogimise andmed teada saada. Seetõttu soovitame Teil ekraanil kuvatavaid teateid alati hoolikalt lugeda ja mitte kasutada seda funktsiooni Danske eBanki või muudele konfidentsiaalset teavet nõudvatele veebisaitidele sisselogimiseks.

  • Tarkvaratootjad uuendavad pidevalt oma tarkvara, et välistada kõiki kuritarvitamise võimalusi. Veenduge alati, et Teie arvutis on kasutusel tarkvara viimane versioon. Ärge lükake edasi turvauuenduste paigaldamist. Seadistage ka oma mobiiltelefon automaatselt uuendama sellesse paigaldatud tarkvara.

  • Ärge laadige arvutisse tarkvara tundmatutelt internetilehekülgedelt. Ärge kasutage piraattarkvara. Laadides arvutisse tundmatu päritoluga tarkvara, seate ohtu kogu arvutis oleva info, sest just sellisesse tarkvarasse võib olla peidetud mõni pahavara.
 • Kasulikke soovitusi traadita side kohtvõrgu (WLAN) kaitse tagamiseks

  Ebaturvaline traadita ühendus loob kurjategijatele võimaluse varastada internetipanga süsteemist parooli. Seetõttu soovitame traadita ühenduse kasutajatele järgmist:

  • Tutvuge ruuteri dokumentatsioonis toodud turvalisussätetega ja seadistage turvalisusparameetrid tootja poolt soovitatutest kõrgemaks
  • Takistage kõrvalistel isikutel juurdepääs traadita ühendusele keelates SSID edastamise

  • Määrake traadita kohtvõrguga ühenduse loomiseks vähemalt 12 sümboliga parool, kasutades nii suur- kui ka väiketähti ja numbreid.
 • Kasutage Danske eBanki õigesti
  1. Enne Danske eBanki kasutamist veenduge, et loote tõepoolest ühendust Danske eBankiga. Saate seda teha veebilehe digitaalserdi kontrollimise teel.
  2. Kui soovite Danske eBankis töö lõpetada, klõpsake käsku „Välju“ (paremas ülanurgas) ja sulgege seejärel kõik brauseriaknad.
 • Kuidas tagatakse Danske eBanki turvalisus?

  Danske eBanki turvalisuse tagamiseks kasutatakse kõige usaldusväärsemaid tehnoloogiaid.
  Teie brauseri ja Danske Banki teenindusjaama vaheline teave edastatakse andmekrüptimise standardprotokolliga SSL, kasutades 128-bitist krüptimistaset. Niiviisi edastatud teave on kindlalt kaitstud volitamata juurdepääsu või muutmise eest.

  Andmeedastuse turvalisuse tagamiseks kasutab Danske eBank ka digitaalserti. Digitaalsert on autentimiskeskuse kinnitatud digitaalteabe kombinatsioon, mis võimaldab teabe omaniku täpset identifitseerimist. Danske eBank kasutab serti, mille on väljastanud sertimisteenuse pakkuja GlobalSign.

 • Kasutajatunnus ja koodid

  Danske eBanki sisenemiseks on kolm võimalust – peate sisestama õige kasutajatunnuse ja vastava turvaelemendi koodi.

  • Danske eBanki kasutajatunnus antakse Teile turvaelementide lepingu sõlmimisel. See on püsiv kasutajatunnus, mida saab muuta ainult Danske Banki ärikeskustes.
  • Danske eBanki saate sisse logida sisestades PIN-kalkulaatori koodi. Koodid asuvad Teie PIN-kalkulaatoris ning iga Danske eBanki seansi alguses palutakse Teil üks nendest sisestada.
  • Danske eBanki saab sisse logida mobiil-ID abil, sisestades PIN 1 koodi.
  • Saate sisse logida ka ID-kaardi abil, sisestades PIN 1 koodi.

  Kasutajatunnust ja turvaelementide koode peab hoidma selliselt, et keegi teine neid teada ei saaks.

  Kui olete oma Danske eBanki kasutajatunnuse, turvaelemendi või turvaelemendi koodid kaotanud, või kahtlete, et keegi kõrvaline isik on need teada saanud, tuleb Danske eBanki kasutamine otsekohe blokeerida. Selleks palume helistada Danske Banki infotelefonil 6 800 800 või pöörduda lähimasse Danske Banki ärikeskusesse. Kui võimalik, muutke oma parool Danske eBankis kohe ära.

 • Seansi aegumine
  Kui Danske eBankis on möödunud teatav aeg, mille jooksul toiminguid ei tehta, siis seanss aegub ja Teid logitakse eBankist välja. Uute toimingute tegemiseks peate uuesti sisse logima.
 • Kasutaja blokeerimine
  Kui kasutaja sisestab mitu korda järjest vale koodi, keelatakse tal Danske eBanki siseneda. Blokeeringu tühistamiseks peab kasutaja pöörduma Danske Banki ärikeskusesse ja esitama isikut tõendava dokumendi.
 • Digitaalse sertifikaadi kontrollimine
  Kui soovite veenduda, et töötate Danske eBanki süsteemis, saate veebisaidi digitaalserti kontrollida. Saate seda teha Danske eBanki süsteemi mis tahes lehel.

  Kui kasutate Microsoft Exploreri brauserit, peaksite brauseriakna allosas nägema lukuikooni. Kui brauseriakna allosas ikooni ei kuvata, tähendab see, et sait pole turvaline. Sel juhul võtke ühendust Danske Banki kliendiinfoga telefoninumbril 6 800 800 (väljaspool Eestit: +372 6 800 800).

Vaata lisaks