Akreditiiv

Akreditiiv on rahvusvahelise kaubanduse üks turvalisemaid makseviise, mis aitab maandada väliskaubandusega seotud riske nii eksportimisel kui importimisel. Seda kasutatakse tavaliselt siis kui kauba ostja ja müüja paiknevad teineteisest kaugel või tunnevad üksteist veel vähe ning vajavad tehingu läbiviimiseks usaldusväärset vahendajat.

Akreditiivist lähemalt

 • Akreditiivist lähemalt
  Akreditiiv annab eksportijale oma panga vahendusel importija panga poolse tingimusliku maksegarantii. Pankade osa tehingutes on eelkõige vahendusliku iseloomuga, nad kontrollivad vaid dokumentide vastavust akreditiivis määratletud tingimustele. Kaupade säilimise, transpordi, päritolu jms. eest, samuti neile esitatud dokumentide vormistamise täpsuse, seaduslikkuse või usaldatavuse eest pangad ei vastuta.
 • Eksportimine

  Akreditiivi kasutamine kaupade või teenuste eksportimisel tähendab eksportija jaoks importija panga kohustust teostada makse juhul, kui eksportija esitab akreditiivi tingimustele vastavad kaubadokumendid. 

  • Akreditiivi kasutamine pakub eksportijale mitmeid eeliseid:
  • Importija pank garanteerib akreditiivi avades, et kauba eest tasutakse vastavalt kokkulepitud maksetähtajale pärast akreditiivi tingimustele vastavate dokumentide esitamist.
  • Suurem kindlus, et makse toimub kokkulepitud ajal.
  • Suurem kindlus, et tellimust ei tühistata ega muudeta ilma teie nõusolekuta.
  • Suurem likviidsus, sest kokkulepitud maksetähtaeg võimaldab paindlikku rahavoo planeerimist ja finantseerimise võimalust.

  Arvestada tuleb asjaoluga, et importija pank teeb makse alles siis, kui akreditiivi tingimused on täidetud. Seetõttu tuleks akreditiivi vastuvõtmisel hoolikalt tutvuda selle tingimustega.


 • Importimine

  Kaupade või teenuste importimisel pakub akreditiiv makseviisina mitmeid eeliseid.

  Mõned akreditiivi kasutamise eelised importijatele:

  • Maksekohustus tekib ainult siis, kui kõik akreditiivi tingimused on eksportija poolt täidetud.
  • Suurem likviidsus, kuna akreditiivi kasutamine võimaldab paindlikku rahavoo planeerimist ning alternatiivset finantseerimisvõimalust (nt arvelduslaenu asemel).
  • Turvalise ja kiire makseviisi kasutamise korral võib eksportija pakkuda kaubakrediiti ja allahindlust.
  • Võimalus teostada osalisi makseid.
  • Akreditiivi kasutamine parandab teie krediidihinnangut tarnijate silmis.
  • Suurem kindlus, et kauba tarne toimub vastavalt kokkulepitud kuupäevadele.

   


 • Tagatisakreditiiv

  Tavalise tagasivõtmatu akreditiivi eesmärk on tagada eksportijale maksekindlus pärast akreditiivi tingimustele vastavate kaubadokumentide esitamist panka.

  Tagatisakreditiiv on oma olemuselt aga garantii, mis makstakse eksportijale välja vaid siis, kui importija ei soorita makset eksportija kasuks õigeaegselt.

  Tagatisakreditiivile kohaldatakse rahvusvahelisi akreditiivi ja tagatisakreditiivi eeskirju, samas kui rahvusvahelistele garantiidele ei kehti sama ulatuslikke ühiseid eeskirju.


 • Rahvusvahelised eeskirjad

  UCP
  Akreditiivide käsitlemist reguleerib Rahvusvahelise Kaubanduskoja väljaanne nr 600 „Uniform Customs and Practice for Documentary Credits“ (UCP600), („Akreditiivide ühtlustatud tavad ja praktika“).

  ISPB98
  Tagatisakreditiividele kehtivad tavaliselt samad eeskirjad, kui akreditiividele (UCP600). Tagatisakreditiividele võidakse kohaldada ka eeskirju, mis käsitlevad ainult seda konkreetset akreditiivitüüpi – ISP98.

  ISBP
  „International Standard Banking Practice for the Examination of Documents under Documentary Credits” (ISBP) on Rahvusvahelise Kaubanduskoja poolt 2002a. heakskiidetud ja väljaantud ning 2007a. uuendatud reeglistik, mis selgitab UCP tingimusi ning on abiks dokumentide vormistamisel ja kontrollimisel.


Vaata lisaks