Inkasso

Inkasso on akreditiivi ja avatud arve kõrval kolmas väliskaubandustehingutes levinud arveldusviis. Inkassotehingus loovutab ostja pank kaubadokumendid ostjale inkasso tingimuste kohaselt kas makse või tähtajalise maksekohustuse või veksli aktsepteerimise vastu. Pangal on inkassotehingus vaid vahendaja roll.

Inkassost lähemalt

 • Eelised importijale

  Inkasso pakub importijale järgmisi eeliseid:

  • Importijale on inkasso vähese riskiga arveldusviis, kuna võimaldab vältida ettemaksust tulenevaid riske. 
  • Importijal on alati võimalik inkasso lunastamisest või dokumentide aktsepteerimisest keelduda.
  • Importija pank teostab makse importija eest ning importija ei pea seega kasutama makse teostamiseks rahvusvahelist pangaülekannet.
  • Inkasso on akreditiiviga võrreldes lihtsam ja soodsam arveldusviis. 

  Vastavalt inkasso rahvusvahelistele eeskirjadele ei vastuta pangad dokumentide autentsuse ja korrektsuse ega kauba seisukorra eest.


 • Eelised eksportijale

  Inkasso pakub eksportijatele järgmisi eeliseid:

  • Eksportööri pank monitoorib maksete teostamist ja aktsepteerimist.
  • Kaubadokumentide loovutamine ja raha maksmine toimub neutraalse vahendaja ehk panga abil.
  • Suurem likviidsus, kuna kokkulepitud maksetähtaeg võimaldab paindlikku rahavoo planeerimist.
  • Inkassot on akreditiivist lihtsam hallata.
 • Rahvusvahelised eeskirjad
  Inkassodele kohaldatakse Rahvusvahelise Kaubanduskoja (ICC) poolt väljaantud reegleid „ICC Uniform Rules for Collections, publication No. 522” („Inkasso ühtsed reeglid”) ehk lühidalt URC 522.

Vaata lisaks