Audiitorpäring

Audiitorpäring on ettevõtte korralise audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalik ülevaade ettevõtte Danske Bank A/S Eesti filiaalis avatud arvelduskontodest ja nendega seotud lepinguid puudutavatest andmetest soovitud kuupäeva seisuga.

Audiitorpäringust lähemalt

 • Audiitorpäringu taotlemine

  Audiitorpäringu taotlemine

  Audiitorpäringu taotluse võib esitada ettevõtte allkirjaõiguslik isik (juhatuse liige või vastavat volitust omav isik) pangale alljärgnevalt:

 • Taotlemise nõuded

  Taotlemise nõuded

  Ettevõtte blanketil esitatud taotlusel peavad olema esitatud järgnevad andmed:

  • audiitorfirma nimi, kontaktandmed ja päringu vastuse edastamise viis
  • päringu vastuse keel (eesti või inglise keel)
  • päringu teenustasu tasumise konto number
  • vajadusel ettevõttele esitatava koopia edastamise viis

  Vastavalt kliendi taotlusele väljastab pank kindla kuupäeva seisuga ülevaate kliendi saldodest ja lepinguid puudutavatest andmetest otse audiitorile ja/või kliendile endale. Kui taotluses on märgitud vastuse edastamiseks elektrooniline kanal, siis kasutatakse vastuse väljastamisel esimese eelistusena seda võimalust.

 • Audiitorpäringu vastus

  Audiitorpäringu vastus

  Danske Bank kasutab audiitorpäringutele vastamiseks kaasaegset ja turvalist andmeedastust – digitaalselt allkirjastatud audiitorpäringu vastuse saatmist krüpteeritult elektronposti teel. Digitaalselt allkirjastatud ja krüpteeritult saadetud audiitorpäring eeldab vastaspoole kontaktisiku nime ja isikukoodi (või ettevõtte digitempli ja sertifikaadi) ning elektronposti olemasolu. Krüpteeritult saadetud vastust on võimalik dekrüpteerida ainult konkreetsel kontaktisikul oma ID-kaardiga või asutuse digitempliga.

 • Audiitorpäringu teenustasu

  Audiitorpäringu teenustasu

  Audiitorpäring on tasuline teenus vastavalt Danske Banki hinnakirjale äriklientidele. Audiitorpäringule koostatakse vastus hiljemalt 30 päeva jooksul alates korrektse taotluse ja teenustasu laekumisest Danske Banki.