Intressimäärad

Tutvuge lähemalt baasintressimääradega ja Keskpankade hoiuste intressimääradega.

Baasintressimäärad

1 kuu 3 kuu 6 kuu 12 kuu

Üleöö

Intressimäära swap (EUR)

3 aasta 5 aasta 7 aasta 10 aasta

Keskpankade hoiuse intressimäärad

Valuuta Nimetus Intressimäär

Vaata lisaks