Lihtne ja kiire

 • Elektroonilised kanalid pakuvad mugavat võimalust algatada makseid sõltumata sellest, kus te parajasti viibite.

 • Makse algatamine on ühtviisi lihtne olenemata sellest, kas tegu on Eesti maksega või EU-maksega. Valige Danske eBanki menüüs „Makse“ ja sisestage makseandmed, mis vastaval vormil küsitud.

 • Makse algatamisel kasutage saaja kontonumbrina IBAN-it. Euroopa Liidu riikides kasutatakse kontonumbrina IBAN-it, mis algab kahetähelise riigitunnusega ning sisaldab pangakoodi, saaja kontonumbrit ja kontrollnumbrit.

 • Suuremas mahus arveldavatel ettevõtetel on elektroonilistes kanalites mugavam kasutada maksekorralduste failidena importimise funktsiooni .

Maksekorraldused eurodes

 • Millal jõuab raha saaja kontole?
  • Pangasisesed maksed ning Danske Bank Eesti, Läti ja Leedu filiaali klientide vahelised maksed teostatakse koheselt. Olenemata kalendripäevast, sh puhkepäevadel, kulub maksekorralduse teostamiseks vaid hetk.
  • Teistesse pankadesse tehtavad maksed kantakse üle järgmiselt.
   - Kui maksekorraldus jõuab panka enne kella 16.30, laekub see saaja panka samal päeval.
   - Kui maksekorraldus jõuab panka pärast kella 16.30 või makse algatamise päev ei ole arvelduspäeval, laekub see saaja panka järgmisel arvelduspäeval.
  • Eesti sisesed kiirmaksed, mille maksekorraldus jõuab panka enne kella 17.00, teostatakse koheselt ning jõuavad üldjuhul saaja kontole teises Eesti pangas hiljemalt 30 minuti jooksul.

  Pank ei saa võtta vastutust saaja panga tegevuse eest. Vastavalt Eestis kehtivale seadusandlusele peavad pangad maksesumma saaja kontole edasi kandma viivitamata pärast makse vastuvõtmist.


 • EU-makseid saab algatada järgmistesse riikidesse
  Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Gibraltar, Guadeloupe, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Martinique, Monaco, Norra, Poola, Portugal, Prantsuse Guajaana, Prantsusmaa, Reunion, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Ühendkuningriik.
 • Maksekorralduse tühistamine

  Pärast maksekorralduse edastamist pangale on kliendil vajaduse korral võimalik taotleda selle tühistamist. Maksekorralduse tühistamise avalduse saab esitada kõigis Danske ärikeskustes üle Eesti, samuti Danske eBankis või Danske telefonipanga kaudu. Avaldusele tuleb märkida kõik vormil nõutud andmed tühistatava maksekorralduse kohta.

  • Kui maksetehingu summat pole veel teie kontolt debiteeritud (nt Danske eBankis algatatud makse, mille puhul olete kasutanud funktsiooni „Rahaliste vahendite ooteaeg“), saate maksekorralduse Danske eBankis ise tühistada.
  • Kui maksekorralduse summat pole veel saaja pangale üle kantud, kannab Danske Bank selle maksja kontole tagasi.
  • Kui maksetehingu summa on juba saaja panka üle kantud, on Danske Bankil võimalik algatada makse tagasi kutsumine. Sellisel juhul toimub maksesumma tagastamine maksjale alles pärast seda, kui see on pangale tagasi laekunud.

  Maksekorralduse teostamisega seotud teenustasusid ei tagastata. Hinnakirjajärgne maksekorralduse tühistamise teenustasu debiteeritakse maksja kontolt olenemata sellest, kas pangal õnnestus makse summa kliendile tagastada või mitte.


Vaata lisaks