Palgamaksed

Palgamakseid on võimalik koondmaksetena teha eurodes saajatele, kellel on konto kas Danske Bankis või mujal Euroopa Liidus asuvas pangas.

Palgamakseid on võimalik algatada viisil, mis tagab iga konkreetset palka puudutava üksikasjaliku teabe sattumise maksja poolelt ainult valitud kasutajate kätte. Palga maksmiseks ühekorraga kõikidele ettevõtte töötajatele saab kasutada ühte maksefaili. Palgamakseid on võimalik algatada koondmaksena, mis tähendab, et iga eraldi palgasummat puudutav tundlik teave on kättesaadav ainult neile Danske eBanki kasutajatele, kellel on konto omaniku poolt antud vastavad õigused. Ettevõtte ülejäänud Danske eBanki kasutajad näevad konto väljavõttel ja maksekorralduste nimekirjas ainult koondmakse kogusummat.

Palgamakseid on võimalik koondmaksetena teha eurodes saajatele, kellel on konto kas Danske Bankis või mujal Euroopa Liidus asuvas pangas.

Palgamaksed tuleb edastada panka läbi Danske eBanki, importides sinna maksefaili, või läbi LiveGate-kanali. Palgamaksete koondmaksetena tegemiseks tuleb failis märgistada vastav võimalus ja sõlmida pangaga vastav teenusleping.