Püsimaksekorraldus

Maksed teostatakse korralduse alusel automaatselt

 • See on mugav lahendus neile, kes teevad ühele ja samale ettevõttele või isikule regulaarselt ühesuguses summas makseid. Seda kasutatakse kindlustus-, laenu- ja liisingumaksete tegemiseks või lihtsalt raha ülekandmiseks oma hoiukontole või taskurahaks lastele.
 • Peate ainult esitama pangale maksegraafiku ja juhised (nt saaja nimi ja IBAN), mille alusel makseid teha.
 • Kokkulepitud summa debiteeritakse automaatselt Teie pangakontolt ja kantakse üle saaja kontole.

Püsikorralduse loomine

 • Võimalik maksesumma
  • Fikseeritud summa.
  • Kogu konto jääk või protsent konto jäägist.
  • Kogu summa kuni miinimumsaldoni, mis peab jääma teie kontole pärast rahaliste vahendite ülekandmist saajale.
 • Maksete sagedus
  • Kuud – kas kord kuus, kord kahe kuu jooksul või kord kvartalis.
  • Kuupäev – iga päev või kindlad kuupäevad.
  • Nädalad – iga nädal, iga teatud nädalapäev või kindlad nädalapäevad.
 • Lepingu periood
  • Euroopa Majanduspiirkonnas saate eurodes püsimaksekorralduste jaoks valida perioodi alates 1 kuust kuni 10 aastani ja välismaksete jaoks perioodi 1 kuust kuni 3 aastani.
  • Vajaduse korral saate lepingu igal ajal tühistada.

Vaata lisaks