Välismakse

Mugav viis teha makseid välisvaluutas või eurodes, kui makse saaja konto asub välismaal või mõnes teises Eestis registreeritud pangas.

Välismaksete info

 • Välismakse algatamine
  Välismakse algatamiseks märkige maksekorraldusele saaja pangarekvisiidid. Selleks, et makse jõuaks korrektselt ja viivitusteta saaja kontole, veenduge, et olete esitanud kõik allpool nimetatud andmed.
 • Makse saaja nimi, aadress ja kontonumber
  Kui algatate makse kontole, mis on avatud Euroopa Liidus asuvas pangas, tuleb kontonumber esitada rahvusvahelises IBAN-formaadis (International Bank Account Number). Kui saaja konto asub väljaspool Euroopa Liitu, võib kontonumber olla teistsugune, vastavalt asukohariigi standarditele.

  Juhul, kui makse saaja nimi ja aadress on ebapiisavad, võib makse saaja pank keelduda laekunud maksesumma saaja kontole kandmisest.
 • Makse tüüp

  Makse tüüp võimaldab määrata, kui kiiresti makse-saaja makse kätte saab. Olenevalt maksevaluutast saab valida kolme variandi vahel: tavamakse, kiirmakse ja ülikiirmakse. Kui makse tüüp pole määratud, loetakse seda tavamakseks.

 • Makse saaja pangakood - SWIFT/BIC
  BIC (panga tunnuskood) ehk SWIFT-kood on 11-kohaline tähtede ja numbrite kombinatsioon, mida kasutatakse makseteenuse pakkuja tuvastamiseks. Juhul, kui teil on 8-kohaline kood, peavad viimase kolme sümboli kohale olema lisatud XXX. BIC-/SWIFT-koodi õigsust saate kontrollida SWIFT-/BIC-koodide avalikust registrist www.swift.com.
  Kui maksja ei ole esitanud makse saaja panga SWIFT-/BIC-koodi, võib pank maksja kontolt täiendavalt debiteerida panga hinnakirjas määratud lisatasu vajalike andmete lisamise ja maksekorralduse parandamise eest.

 • Makse selgitus

  Maksekorraldusel tuleb esitada saajale määratud makse selgitus. See peab olema konkreetne ja lühike tekst, mis ei ületa 140 tähemärki.

 • Teenustasud

  Teenustasud arvestatakse maksja kontolt maha vastavalt hinnakirjale. Kulude jaotus sõltub maksja ja makse saaja vahelisest kokkuleppest. Makse teostamisega seotud kulud võivad olla jagatud kolmel viisil.

  • Jagatud kulud – maksja maksab Danske Banki maksekorralduse tasud ning makse saaja maksab välispanga tasud.
  • Täissumma saajale – maksja maksab kõik maksekorraldusega seotud tasud, nii Danske Banki kui ka välispanga tasud. Selle variandi korral kantakse saaja kontole summa, milles makse algatati, ja saaja ei pea teenustasu tasuma.
  • Kulud tasub saaja – makse saaja maksab kõik maksekorraldusega seotud tasud, nii Danske Banki kui ka välispankade tasud. Kõik tasud arvatakse maha ülekantavast summast, mistõttu saaja kontole laekub maksekorraldusel määratud summast teenustasude võrra väiksem summa.

   Euroopa Liidus ja Euroopa Majanduspiirkonnas asuvasse panka tehtavate maksete puhul on lubatud kasutada ainult jagatud kulude tüüpi teenustasu.
 • Korrespondentpank
  Makse saaja korrespondentpanka pole üldjuhul vaja määrata (v.a maksed Vene rublades).
  Pank valib makse saaja pangast lähtuvalt optimaalse korrespondentpanga (tuginedes rahvusvahelistes teatmikes avaldatud infole). Kui klient on korrespondentpanga määranud, täidab pank maksekorralduse vastavalt kliendi esitatud andmetele. Juhul, kui korrespondentpank on valesti määratud, võib välispank tagastada ülekantud summa või küsida maksekorralduse teostamise eest lisatasu. Saaja panga korrespondentpanga määramisel tuleb esitada makse saaja panga SWIFT-/BIC-kood. Kui korrespondentpanga andmed on esitatud muul kujul kui SWIFT-/BIC-koodina, võib Danske Bank maksekorralduse käsitsi töötlemise eest maksesummast maha arvata panga hinnakirjas määratud lisatasu.
 • Lisateave Vene rublades algatatud maksete kohta

  Makse saaja panga andmed

  • Panga BIK-kood (9-kohaline). SWIFT-/BIC-kood ei pea olema määratud.
  • Korrespondentpanga kontonumber (20-kohaline number, mis algab numbriga 3; korrespondentkonto kolm viimast numbrit on samad mis BIK-koodi kolm viimast numbrit).
  • Makse saaja panga täisnimi ja aadress.

  Makse saaja andmed

  • Makse saaja INN-number (kui saaja on juriidiline isik, on number 10-kohaline; kui saaja on eraisik, on number 12-kohaline).
  • Kui makse saaja on eraisik, tuleb esitada tema nimi, perekonnanimi ja isanimi.
  • Makse saaja kontonumber (20-kohaline, algab numbriga 4).

  Makse selgitus

  • Valuutatoimingu kood, mis on tavaliselt 5-kohaline. Vastav kood tuleb sisestada makse selgituse väljale (VOXXXXX).
  • Makse täpne selgitus: lepingu number ja kuupäev või arve number ja andmed.

Kui kiiresti raha üle kantakse?

 • Makse tüüp: tavamakse
  • Eurodes algatatud maksekorraldus Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna riikidesse täidetakse ühe arvelduspäeva jooksul.
  • Ülejäänud maksed täidetakse kahe arvelduspäeva jooksul.
 • Makse tüüp: kiirmakse
  • Kõik panga arvelduspäeval enne kella 15.00 panka jõudnud maksekorraldused täidetakse ühe arvelduspäeva jooksul.
  • Kõik panga arvelduspäeval pärast kella 15.00 või puhkepäeval panka jõudnud maksekorraldused täidetakse kahe arvelduspäeva jooksul.
 • Makse tüüp: ülikiirmakse
  • Kõik panga arvelduspäeval enne kella 15.00 panka jõudnud maksekorraldused eurodes täidetakse samal arvelduspäeval.
  • Kõik panga arvelduspäeval pärast kella 15.00 või puhkepäeval panka jõudnud maksekorraldused eurodes täidetakse järgmise arvelduspäeva jooksul.
  • Kõik panga arvelduspäeval enne kella 12.00 panka jõudnud maksekorraldused valuutades DKK, GBP, NOK, SEK või PLN täidetakse samal arvelduspäeval.
  • Kõik panga arvelduspäeval pärast kella 12.00 või puhkepäeval panka jõudnud maksekorraldused valuutades DKK, GBP, NOK, SEK või PLN täidetakse järgmise arvelduspäeva jooksul.
 • Välismaksed Danske Bank Groupi pankade vahel
  • Maksed Danske Banki Eesti, Läti ja Leedu filiaalide klientide vahel teostatakse koheselt ning seda kõigil kalendripäevadel, sh puhkepäevadel, ja kõigis valuutades (välja arvatud Hiina jüaanis esitatud maksekorraldused).
  • Panga arvelduspäeval enne kella 16.00 panka jõudnud maksekorraldused valuutades BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, ISK, NOK, PLN, RON ja SEK täidetakse samal arvelduspäeval.
  • Panga arvelduspäeval pärast kella 16.00 või puhkepäeval panka jõudnud maksekorraldused valuutades BGN, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HUF, ISK, NOK, PLN, RON ja SEK  täidetakse järgmisel arvelduspäeval.
  • Panga arvelduspäeval enne kella 12.00 panka jõudnud muudes valuutades maksekorraldused täidetakse ühe arvelduspäeva jooksul.
  • Panga arvelduspäeval pärast kella 12.00 või puhkepäeval panka jõudnud muudes valuutades maksekorraldused täidetakse kahe arvelduspäeva jooksul.

Välismakse tühistamine, päringud ja parandamine

 • Tühistamine

  Tühistamine

  Pärast seda, kui maksekorraldus on panka edastatud, võib klient esitada taotluse maksekorralduse tühistamiseks.

  • Kui maksetehingu summat pole veel üle kantud makse saaja panka või korrespondentpanka, krediteerib Danske Bank maksesumma tagasi maksja kontole.
  • Kui maksekorraldus on juba üle kantud makse saaja panka või korrespondentpanka, saab Danske Bank algatada makse tagasikutsumise. Sel juhul tagastab Danske Bank maksesumma maksjale alles pärast seda, kui maksesumma on panka tagasi laekunud. Danske Bank ei vastuta maksevahendajate või makse saaja panga tehtud toimingute eest maksekorralduse tühistamisel ja ülekantud summa tagastamisel.

  Maksekorralduse teostamise eest debiteeritud tasusid ei tagastata ega hüvitata.

 • Päringud ja makseandmete parandamine

  Päringud ja makseandmete parandamine

  Makse algataja võib esitada pangale korralduse uurida makse kohalejõudmise staatust või esitada maksekorralduse kohta lisateavet (v.a summa ja valuuta muutmine). Kui makse on juba korrespondentkontolt debiteeritud, teavitab Danske Bank korrespondentpanka makse algataja soovist, kuid korralduse täitmine ja vastuse saamine sõltub otseselt makse saaja pangast.

  Välismakse tühistamise, parandamise või päringu taotluse saab esitada kõigis Danske Banki ärikeskustes või Danske eBanki kaudu.


Korrespondentpangad

 • Korrespondentpankade nimekiri
  Currency
  Correspondent bank
  SWIFT
  via
  EUR
  Danske Bank A/S, Copenhagen
  DABADKKK
  Danske Bank A/S Estonia branch, Tallinn
  FOREEE2X
  Direct via TARGET2
  AED
  Danske Bank A/S, Copenhagen
  DABADKKK
  HSBC Bank Middle East Limited,
  Dubai City,
  BIC: BBME AEAD
  AUD
  Danske Bank A/S, Copenhagen
  DABADKKK

  National Australia Bank Ltd,
  Melbourne,

  BIC: NATA AU 33

  BGN
  Danske Bank A/S, Copenhagen
  DABADKKK
  Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD, Sofia,
  BIC: RZBB BG SF
  CAD
  Danske Bank A/S, Copenhagen
  DABADKKK
  Canadian Imperial Bank of
  Commerce, Torronto,
  BIC: CIBC CA TT
  CHF
  Danske Bank A/S, Copenhagen
  DABADKKK
  UBS Switzerland AG, Zürich,
  BIC: UBSW CH ZH 80A
  CNH
  Danske Bank A/S,Copenhagen
  Account 3996089630
  DABADKKK
  The Hongkong and Shanghai
  Banking Corporation Limited,
  Hong Kong,
  BIC: HSBC HK HH
  CNY
  Danske Bank A/S, Copenhagen
  Account 3996086119
  DABADKKK
  Industrial and Commercial Bank of
  China Limited, Beijing,
  BIC: ICBK CN BJ
     CZK       Danske Bank A/S, Copenhagen
          DABADKKKCeskoslovenska obchodni banka as,
  Prague,
  BIC: CEKO CZ PP
     DKK       Danske Bank A/S, Copenhagen
         DABADKKK
     GBP       Danske Bank A/S, Copenhagen
         DABADKKKHSBC Bank plc, London,
  BIC: MIDL GB 22
     HUF       Danske Bank A/S, Copenhagen       DABADKKKRaiffeisen Bank Zrt, Budapest,
  BIC: UBRT HU HB
     HKD       Danske Bank A/S, Copenhagen
         DABADKKKThe Hongkong and Shanghai
  Banking Corporation Limited,
  Hong Kong,
  BIC: HSBC HK HH
     JPY        Danske Bank A/S, Copenhagen
         DABADKKKThe Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
  Ltd, Tokyo,
  BIC: BOTK JP JT
     NOK        Danske Bank A/S, Copenhagen       DABADKKK
     PLN        Danske Bank A/S, Copenhagen       DABADKKK
     RUB        Danske Bank A/S Copenhagen        DABADKKKAccount: 30111810800013283059
  JSC Unicredit Bank, Moscow,
  BIC: IMBKRUMM
  BIK: 044525545
  Correspondent account: 30101810300000000545
  INN: 7710030411
  KIO Code: 12100
     SEK       Danske Bank A/S, Copenhagen       DABADKKK
     SGD       Danske Bank A/S, Copenhagen
         DABADKKKUnited Overseas Bank Limited,
  Singapore
  BIC: UOVB SG SG
     THB       Danske Bank A/S, Copenhagen
         DABADKKKBangkok Bank Public Company
  Limited, Bangkok
  BIC: BKKB TH BK
     TRY      Danske Bank A/S, Copenhagen
         DABADKKK

  Citibank AS, Istanbul
  BIC: CITI TR IX

  Alates 10.04.2018:
  TÜRK EKONOMI BANKASI A.S.,
  ISTANBUL
  BIC: TEBUTRIS930

     QAR       Danske Bank A/S, Copenhagen       DABADKKKQatar National Bank, Doha
  BIC: QNBA QA QA
     ZAR       Danske Bank A/S, Copenhagen
          DABADKKKThe Standard Bank of South Africa
  Ltd, Johannesburg
  BIC: SBZA ZA JJ


                      

Maksed Araabia Ühendemiraatidesse

 • Eritingimused
  Makse algatamisel Araabia Ühendemiraatidesse tuleb märkida väljal „Makse selgitus“ makse tehingu kood, mille leiate UAE keskpanga kodulehelt (https://www.centralbank.ae/en).
  Koodi puudumisel võib saaja pank makse tagastada või makse laekumine hilineda.

Vaata lisaks