E-arvete edastamine

E-arve on elektrooniline dokument, mille saate esitada kliendile müüdud kaupade või osutatud teenuste eest. E-arve saadetakse turvaliste elektrooniliste pangakanalite kaudu ning kliendid saavad neid salvestada ja hallata Danske eBankis.

Eelised

 • Soodsam arveldamine. Arveid ei pea enam välja printima ja paberkujul saatma. E-arve on võrdne paberarvega ja vastab kõigile käibemaksuseaduses arvetele esitatud nõuetele.
 • Vähem meilisõnumeid, rohkem aega. E-arved säästavad teie aega, kuna vähendavad vajadust hallata PDF-arvete saatmiseks klientide meiliaadresse. IBAN-numbri põhjal saadetav e-arve jõuab turvaliselt otse kliendini.
 • Kindel ja stabiilne maksete laekumine. Kliendiga vastava e-arve püsimakseteenuse lepingu olemasolu korral algatab pank e-arve tasumise automaatselt, ei pea te enam muretsema, et klient unustab toote või teenuse eest õigeaegselt maksta.
 • Kliendi jaoks mugav. Kui klient otsustab e-arve püsimakseteenuse kasuks, ei pea ta oma e-arvete tasumiseks rohkem midagi tegema ning saab tehtud makseid soovi korral igal ajal turvalises Danske eBanki keskkonnas hallata.
 • Kliendi jaoks turvaline. Kui klient ei soovi e-arve püsimakseteenust kasutada, saab ta e-arve tasumiseks kinnitada eeltäidetud maksekorralduse. Kuna maksekorraldusel on kõik olulised andmed juba olemas, pole enam ohtu, et klient võib sisestada vale summa või kontonumbri.

E-arve esitamine

 • Enne e-arvete edastamise lepingu sõlmimist otsustage, kas soovite edastada e-arved otse panka või kasutada selleks operaatorit. Viimasel juhul tuleb leping sõlmida operaatoriga.
 • Pank vahendab maksjatele arved, mis vastavad Eesti e-arve standardile.
 • E-arveid on võimalik panka edastada Danske LiveGate vahendusel. Panka on võimalik edastada ainult Danske panga klientide jaoks koostatud e-arveid. Danske LiveGates on võimalik saada infot uutest e-arvete taotlustest ning edastada panka XML-vormingus e-arveid.

Kuidas tellida?

 • Võtke ühendust oma suhtehalduriga, saatke meile elektrooniline päring või helistage numbrile 6 800 800.
 • Sõlmige Danske pangaga e-arvete edastamise ja Danske LiveGate kanali kasutamise leping.
 • Vajaduse korral kohandage oma raamatupidamissüsteem klientidele e-arvete edastamiseks . Eesti e-arve standardile vastava formaadi kirjeldused ja näidised asuvad Pangaliidu kodulehel http://pangaliit.ee/et/arveldused/e-arve.
 • Teavitage kliente e-arvete tellimise ja tasumise võimalusest.

Vaata lisaks