Cash management

Rahavoogude ja likviidsuse juhtimine – ülevaade, haldus ja täpsed protsessid.

Cash management'i teenuste raames pakume Teile paindlikke likviidsusjuhtimise lahendusi ja teisi asjakohaseid arveldusteenuseid. Koostöös määratleme võtmeküsimused teie ettevõtte finantsväärtusahelas - hindame, kuidas need toimivad praegu ja kuidas hakkavad toimima tulevikus. Toetame Teid õigete otsuste tegemisel ning aitame Teie ettevõtte finantsprotsesse võrrelda oma klassi parimatega.

Finantsvõimekus
Saame aidata suurendada Teie ettevõtte finantsvõimekust, optimeerides kontode struktuuri ja võimaldades ligipääsu parimatele likviidsusjuhtimise lahendustele. See vähendab vajadust välisfinantseerimise järele ja parandab ettevõtte peamisi suhtarve.

Ülevaade ja juhtimine
Meie lahendused pakuvad päevasiseseid või reaalajas kontojäägi andmeid ja aruandlust kõigi sidusettevõtete, valuutade ja riikide üleselt. Samuti saate juhtida oma ettevõtte riske tõhusate kontsernikontolahendustega, hallates erinevate kontode saldosid ja kontsernisiseseid laene.

Sujuvad protsessid
Rahavoogude- ja likviidsusjuhtimise lahendusi pakkudes kasutame struktureeritud analüüsimeetodeid. Võite olla kindel, et igas teenuse kasutamise etapis jääme Teie kõrvale protsesse juhtima ja juhendama seni, kuni jõuame soovitud tulemuseni. See võimaldab meil vastata Teie ootustele ning tagada, et meie lahendused toimivad sujuvalt ja tõhusalt.

Strateegiline nõustamine ja digilahendused
Efektiivne rahavoogude juhtimine on vajalik igale ettevõttele. Et rahavooge paremini prognoosida ja omada selgemat ülevaadet ettevõtte rahalisest seisust ning tütarettevõtete tegevusest, pakume likviidsusjuhtimise alal strateegilist nõustamist. Seeläbi muudate ettevõtte tõhusamaks ja suudate äritegevuse kõiki aspekte kindlamalt analüüsida.

Saate valida, kas soovite balansseerida vabu vahendeid kontode vahel manuaalselt või lasta meil teha seda automaatselt. Danske eBanki ja teiste digikanalite kaudu saame anda Teile kontoandmete täieliku ülevaate reaalajas.

Järgnevalt saate lähema ülevaate likviidsusjuhtimise lahendustest. Lisaks pakume ka spetsiifilisemaid tooteid ning vajadusel saame koostada erilahendusi, mis vastavad Teie ettevõtte eripärale ja vajadustele.


Muudame Teie ettevõtte äriprotsessid lihtsamaks ja efektiivsemaks!

Likviidsusjuhtimise viisid

 • Reaalajas ülevaade

  Reaalajas ülevaade

  Elektrooniliste pangakanalite kaudu pääsete oma kontodele piiranguteta ligi ja saate tegutseda just siis, kui teil vaja. Saate alati ajakohase info oma kontode seisust ning Teie maksekorraldused täidetakse kiirelt. Meie teenused on usaldusväärsed ning kooskõlas teie vajadustega.
 • Maksed ja maksete kogumine

  Maksed ja maksete kogumine

  Et saavutada igapäevastes ja rutiinsetes maksetega seotud protsessides paremat efektiivsust, kasutage Danske eBanki võimalust importida maksefaile otse ettevõtte raamatupidamisprogrammist. Lisaks saate seadistada ettevõtte ERP-süsteemi ja panga vahel elektroonilise kanali Danske Livegate, kus infovahetus toimub Teie ettevõtte ja panga serveri vahel täiesti automaatselt.

  Koos asjakohaste maksekogumisviisidega suurendab see Teie ettevõtte finantsvõimekust.


 • Konto balansseerimine

  Konto balansseerimine

  Konto balansseerimise teenus võimaldab Teil ettevõtte rahalisi vahendeid automaatselt ühelt kontolt teisele kanda. Kontosaldode jälgimise ja tagamise lahendus saab hõlmata mitmeid valuutasid ja kontosid. Töötame ühiselt välja just Teie ettevõttele sobiva skeemi.
 • Kontsernikonto

  Kontsernikonto

  Antud lahendus annab soovitud info kontserni likviidsusest, võimaldades ülevaadet kontode käivetest ja saldodest soovitud perioodil. Lisaks on võimalik hallata kontserni ettevõtete sisemisi limiite, mille ulatuses kontserni liikmed saavad kasutada kontserni vabu vahendeid. Kontsernisisese laenamise arvestamiseks saate määrata erinevaid intressimäärasid.

  Saame pakkuda mitmesuguseid kontsernikonto lahendusi – võtke meiega ühendust ja küsige lisateavet!

 • Väliskonto haldus

  Väliskonto haldus

  See teenus võimaldab Danske Banki kaudu hallata oma välismaiseid või teistes kohalikes pankades asuvaid kontosid, teha igapäevaseid pangatoiminguid ning saada päevasiseseid ja eelmise päeva kontoväljavõtteid. Näiteks saate edastada taotluse, et ülekanne teostataks teie välispanga kontolt, ning tellida vastavad kontoväljavõtted ja tehinguaruanded.

Cash management nõustamine

Teie ettevõtte protsesside analüüsimiseks kasutame Danske Bank Groupi standarditele vastavat nõustamismetoodikat.
Pakume kõrgetasemelist cash management’i, täielikku teenustepaketti ja Teie ettevõtte vajaduste jaoks välja töötatud lahendusi.

Võtke meiega ühendust ja räägime lähemalt, kuidas saame muuta Teie ettevõtte äriprotsessid lihtsamaks ja efektiivsemaks!

Vaata lisaks