Ettevõtte äri kasvatamine

Iga ettevõtte eesmärgiks on pidev edasiliikumine. Siit leiate mõned soovitused, mille abil ettevõtte kasvule hoogu juurde anda.

Kasutage meie oskusi ja teadmisi, et oma ettevõtte äri kasvatada!

Valmistuge ettevõtte kasvuks

 • Kontrollige kulusid ja likviidsust

  Kasvu edukaks saavutamiseks tuleb hoolikalt valmistuda. Eriti tasub silmas pidada, et puhastulu kasvaks müügiga samas taktis. Veenduge, et nii ettevõtte haldamine kui ka protsessid toimiksid efektiivselt ning kulud oleksid kontrolli all, muidu võib müügi suurendamine kujuneda kulukaks. Samal ajal tuleb silm peal hoida likviidsusel, et suudaksite tasuda kõik arved ka siis, kui olete teinud investeeringuid.

  Tutvuge lähemalt cash management'i lahendustega.

 • Vahetage kogemusi
  Kasulik on jagada ideid ja vahetada mõtteid sõprade, kolleegide ja teiste sama valdkonna spetsialistidega. See võib avada uusi võimalusi, mida Te pole seni märganud, ja aitab vältida kulukaid vigu. Kasulik on luua kontakte ka teiste ettevõtjatega, kellel on sarnaseid kogemusi ning kaaluda nõuandjate kogu (Advisory Board) loomist.
 • Looge eeldused kasvamiseks

  Paljud ettevõtjad on pidevalt hõivatud erinevate suurte ja väikeste tegevustega, et äri päevast päeva käigus hoida. See võib tuua kaasa, et algatusi ja muutusi võetakse ette poolikult ning ettevõtte kasvule ei keskenduta ega pühenduta piisavalt.

  Kasvu kindlustamise perioodil on mõistlik korralduslikud ja haldusülesanded delegeerida, sisse osta või nende prioriteeditaset langetada. Ettevõte täidab kasvueesmärgid märksa tõenäolisemalt siis, kui saate pöörata neile piisavalt tähelepanu.


 • Millest kasvu saavutada?
  Esimene samm on selgeks teha võimalikud valikud. Ettevõtte tegevusalast ja ärimudelist sõltuvalt on kasvu saavutamiseks mitmeid võimalusi:
  • Uued kliendid
  • Uued turud
  • Uued tooted või teenused
  • Lisamüük senistele klientidele (näiteks tõhusam järelmüük lisateenuste ja –toodete pakkumistega vmt)
  • Uued müügikanalid, nt uute müügiesinduste või veebipoe loomine
  • Rohkem töötajaid või võimekamad töötajad

  Esmalt tasub kõik võimalused läbi analüüsida ja kaaluda ettevõtte võimalusi iga variandi puhul. Oluline on algselt keskenduda just võimaluste leidmisele, mitte piiravatele teguritele nagu ressursid jne. See harjutus annab hea ülevaate tervikpildist ja aitab määrata edasistele tegevustele prioriteedid.

 • Mida on õnnestumiseks vaja?

  Järgmisena täpsustage tehtud analüüsi. Kaaluge läbi iga võimaliku tegevuse potentsiaal ja hinnake kui suur on õnnestumise tõenäosus, millal võiks oodata tulemusi ja milliseid ressursse see nõuab.

  Siin on mõistlik leida kompromiss ettevõtja loovuse ja optimismi ning raamatupidaja realismi vahel – nii saate eduks parimad eeltingimused.


 • Määrake tegevussuund

  Nüüd on Teil ülevaade valikuvõimalustest ja realistlik pilt sellest, mida nende teostamiseks vaja läheb ning saate paika panna, millistele tegevustele keskenduda.

  Mõnel algatusel võib olla suur potentsiaal, kuid samas nõuab selle elluviimine palju aega ja ressursse. Mõne algatuse õnnestumise tõenäosus võib olla sedavõrd väike, et pole panustamist väärt. Mõnikord tasub esmalt alustada lihtsamast ja noppida kõigepealt madalamal kasvavad viljad. Valikud sõltuvad Teie ettevõttest ja olukorrast! 

  Vaadake oma võimalused ja valikud kriitilise pilguga üle ning valige välja paar-kolm tegevust (sõltuvalt nende mahust ja ulatusest), millele tasub ettevõttel panustada.


 • Koostage plaan ja eelarve

  Nüüd on aeg asuda mõtetest tegudeni. Koostage kasvu saavutamiseks konkreetne tegevusplaan ning pange iga etapi kohta paika detailne tegevuskava.

  1. Kirjeldage iga tegevuse juures kõik sammud, mida tuleb teha selle teostamiseks.
  2. Määrake kõigile tegevustele algus- ja lõpptähtaeg.
  3. Koostage realistlik eelarve, mis näitab kasvuplaani mõjusid ettevõtte finantsseisukorrale. Nii nagu tegevusplaanil, tuleb hoolikalt silma peal hoidma ka eelarvel ning jälgida, et see püsiks seatud piirides.

   

Viige kasvuplaan ellu

 • Hankige vajalik rahastus

  Ettevõtte tegevuse laiendamiseks on sageli vaja investeeringuid. Esimese sammuna tuleb kindlustada finantsid, mida vajate plaanide elluviimiseks.

  Kasvustrateegia finantseerimiseks on mitmeid viise:

  • omafinantseering
  • erainvestorid (nt äriinglid, ühisrahastus vmt)
  • fondid ja tugiprogrammid
  • eksporditoetused
  • pangalaenud ja liisingud

  Oma äriplaani tutvustamisel investoritele ja teistele vajalikele osapooltele, on hea omada hästi koostatud ja läbimõeldud müügiesitlust.

  Pangana on meil ettevõtete kasvu toetamisel rohkesti kogemusi. Kasutage meie oskusi ja teadmisi, et testida oma kasvustrateegiat ning leida sobivad finantseerimislahendused.


 • Pange kokku õige meeskond

  Jim C. Collinsi bestselleri „From Good to Great” esimesi soovitusi on moodustada õige ja hästi toimiv meeskond. Ka kasvustrateegia elluviimine võib vajada oskusi, mida Teie ettevõttes praegu ei pruugi leiduda.

  Mõelge läbi, kuidas oleks kõige parem neid oskusi firmasse tuua. Kas tuleks palgata püsilepinguga ekspert, kaasata konsultant või leida välispartner? See sõltub Teie olukorrast, ärivaldkonnast ja ettevõttest.

  Õppige startup’idelt

  Edukad startup-ettevõtted proovivad sageli uusi asju, toovad uued tooted ja teenused turule kiiresti ning alles seejärel hindavad ja täiendavad neid. Sel moel suudavad nad reageerida kiiremini ja sujuvamalt kui tavaettevõtted. Facebooki asutaja Mark Zuckerberg võttis selle kokku sõnadega „liigu kiiresti ja lõhu asju“, mis oli aastaid tema ettevõtte moto. Selline lähenemine võib anda kiiremini aimu sellest, kas olete õigel teel. Pikaajaliselt tegutsev ettevõtte saab samuti oma tegevusprotsesse kiiremaks muuta, kuid veenduge, et üksikute muudatustega ei kaasneks olulisi riske.


 • Elluviimine

  Kui vajalik finantseering, plaan ja meeskond on koos, tuleb asuda tegutsema. Ettevõtluses on levinud ütlus, et tähtis pole see, mida sa alustad, vaid see, mille sa lõpetad. 

  Lõpetamine võib omakorda tähendada ka seda, et saate juba varakult aru kui mõni valitud algatus pole vaeva väärt ning selle asemel tasub oma energia ja ressursid mujale suunata.

  Oluline on ka see, et kasvu nimel tegutsedes ei hajuks tähelepanu ettevõtte põhitegevustelt. Kuid peaasjalikult keskenduge oma plaanile. Et hoog ei raugeks, võite koostada kõigi tegevuste kohta igal nädalal aruande. See aitab kindlustada, et asjad edenevad.


Hinnake tulemusi

 • Analüüsige tegevusi
  Kui tegevusplaan ellu viidud, võtke korraks aeg maha ja hinnake tehtut. See võib tunduda ebavajalik, kui on niigi selge, mis on toiminud ja mis mitte. Ent kuigi üldisi järeldusi on mõnikord üsna lihtne teha, võib täpsema hinnangu koostamine olla just selline väike investeering, tänu millele saate realistiliku hinnangu, kas ettevõtte seatud kasvuprognoos on täitumas.
 • Koguge kokku vajalik info

  Iga hea analüüs põhineb õigel teabel. Koguge kokku kõik asjakohased andmed, mis aitavad hinnata, kui edukalt seatud eesmärgid täitusid.

  • Kasvuplaan
  • Eelarve ja selle täitmine
  • Finantstulemused
  • Tagasiside äripartneritelt ja töötajatelt
  • Tagasiside klientidelt

 • Hinnake tulemusi

  Kui olete vajalikud andmed kokku kogunud, koostage oma tegevusplaanile lõplik hinnang.

  • Kas ja kuidas esialgsed plaanid täitusid?
  • Kas jäite eelarve piiridesse?
  • Kas püstitatud ülesanded olid teostatavad?
  • Mida saaksite parandada?
  • Mida on Teie ettevõte kogu protsessist õppinud?

 • Vaadake tulevikku

  Kui hinnang on valmis, on aeg heita pilk tulevikku. Millised peaksid olema ettevõtte järgmised sammud ja millest tuleks loobuda? Kas peaksite keskenduma mõne teise algatuse elluviimisele?

  Heitke pilk ka kasvuplaani ettevalmistamisel tehtud analüüsile ja vaadake, kas Teil jäid kasutamata mingid valikud, mida võiksite nüüd kaaluda.

Vaata lisaks