Rahvusvaheline kaubandus

Kui kaalute importimist või eksportimist, leiate siit nõuandeid ja soovitusi, mida ettevõte peaks silmas pidama ja kuidas maandada rahvusvahelise kauplemisega seotud riske.

Leiame õiged lahendused väliskaubandusega seotud tegevuste edukaks elluviimiseks!

Valmistuge importimiseks või eksportimiseks

 • Miks alustada rahvusvahelise kaubandusega?

  Ettevõtted liiguvad rahvusvahelistele turgudele ja müüvad või ostavad tooteid teistest riikidest erinevatel põhjustel. Näiteks soovitakse uuel turul kaupu või teenuseid müües ettevõtet kasvatada või mujalt tooteid ja teenuseid ostes rahvusvahelist tehnoloogiat ja teadmisi tundma õppida ja seeläbi areneda.

  Tänu tehnoloogia kiirele arengule on rahvusvaheline kauplemine lihtsam kui kunagi varem, kuid see võib siiski kaasa tuua riske, millega ettevõtted koduturul kokku ei puutu. Ehkki maailma pole võimalik kirjeldada ühe lihtsa valemiga ning impordi- või ekspordikogemus võib alguse saada juhuslikult, on hea mõte end selleks siiski ette valmistada. Toome ära mõned nõuanded ja soovitused, kuidas seda teha.


 • Importimise peamised põhjused

  Kõigepealt - miks ettevõtted impordivad. Põhjus võib olla hinnas ja kvaliteedis. Samuti saab ettevõte importimise abil:

  • juurdepääsu toodetele, mida koduturul ei ole
  • tuua koduturule uut tehnoloogiat
  • hankida kõrgema kvaliteediga lõpptooteid
  • osta kaupa odavamalt

  Kui olete paika pannud selge eesmärgi, miks ettevõte peaks impordiga tegelema, on Teil edasise protsessi korraldamiseks hea algpunkt olemas.


 • Eksportimise peamised põhjused

  Tavaliselt eksporditakse selleks, et:

  • suurendada tulu
  • vähendada sõltuvust senistest turgudest
  • tekitada toodetele uut nõudlust
  • tasandada tulude hooajalisi kõikumisi

  Põhjused võivad olla ka praktilisemat laadi –näiteks on välismaine klient Teie tootest kuulnud ja soovib seda osta. Igal juhul tasub läbi mõelda, miks soovite eksportida, et plaanid vastaksid Teie äristrateegiale.


 • Kellega kaubelda?

  Kui soovite importida või eksportida ning esialgne ostu- või müügitehing ei õnnestu, tuleks otsida teisi kaubanduspartnereid.

  Kui Teie ettevõttel on juba partnerid, on üheks võimaluseks nendelt rohkem osta või neile rohkem müüa. Võimalik, et peate leidma uusi kliente või tarnijaid. Mõlemal juhul tekib küsimusi vastaspoole stabiilsuse ja usaldusväärsuse kohta ning võimalike majanduslike, poliitiliste ja kultuuriliste erinevuste kohta. Neil asjaoludel on importimisele ja eksportimisele erinev mõju, mistõttu tutvustame neid lähemalt.

   

  Mida teha ja mida vältida?

  Mida teha

  • Alustage väikeste tehingutega, et partneriga tuttavaks saada.
  • Veenduge, et vajalikud ettevõttesisesed ressursid on olemas.
  • Võtke arvesse, et protsess võib olla pikk ja aeganõudev.
  • Kui müüte rahvusvahelistele klientidele, kaaluge e-kaubandust.
  • Kaasake planeerimisel õiged partnerid (agendid, edasimüüjad ja pangad).

  Mida vältida

  • Ärge alahinnake riigipõhiseid riske.
  • Võtke arvesse sise- ja välisturu erinevusi.
  • Ärge ignoreerige kohalikke kaubanduseeskirju, dokumentatsiooninõudeid ja seadusi.
  • Ärge alahinnake logistika planeerimise tähtsust.
  • Ärge sõltuge liigselt ühest tarnijast või kliendist.

 • Importimisega seotud väljakutsed

  Välismaalt kaupu importivate ettevõtete esimene ja suurim mure on see, kas ostetavad kaubad toimetatakse kohale vastavalt kokkulepitud standardile. Selle tagamiseks on kaks põhilist võimalust.

  Esmalt uurige tarnija tausta. Seejärel sõlmige leping, kus on kindlalt kokku lepitud miinimumstandard ja hind, mis katab kõiki kulusid (tootmine, pakendamine, transport ja impordimaksud).

  Teiseks tuleb läbi mõelda, kas Teie ettevõttel on kohustuste täitmiseks piisavalt vahendeid. Peate olema kindel, et suudate järgida tarnija maksetähtaegu.

  Lisaks võib importimisel esile kerkida ka üldisemaid probleeme – näiteks tootja vastavus ohutus- ja keskkonnatingimustele või tootja vastutus imporditud kaupadest põhjustatud kahjude eest. Need on asjaolud, mida tasub enne importimist kaaluda.

    Aitame Teil edukalt eksportida ja importida

   • Nõustame Teid kogu protsessi jooksul.
   • Pakume rahvusvaheliselt tunnustatud lahendusi.
   • Aitame maandada rahvusvahelise kaubandusega seotud riske.
      
 • Eksportimisega seotud väljakutsed

  Eksportivate ettevõtete peamine probleem on see, kas klient maksab kokkulepitud summa kokkulepitud ajal. Selle vältimiseks tuleb kliendi kohta eelnevalt teavet koguda ja maksetingimused selgelt kokku leppida.

  Järgmiseks mõelge läbi, kas Teie enda ettevõte on eksportimiseks valmis. Kas Teil on olemas kõik välismaal müümiseks vajalikud vahendid ja kuidas see toetab Teie äriplaani? Eksportimisel võib ette tulla seaduste ja regulatsioonidega seotud takistusi ning arvesse tuleb võtta ka tollimakse. Võimalik, et toodet või teenust tuleb kohaliku turu jaoks kohandada.

  Kui olete neid asju kaalunud, olete valmis oma ekspordiplaani ellu viima.


Rahvusvaheline kaubandus – plaanide tegemine ja elluviimine

 • Hinnake äripotentsiaali

  Esimese sammuna tuleks hinnata oma äripotentsiaali. Vaadake kriitilise pilguga üle nii oma ettevõtte müügipotentsiaal kui ka see, kas organisatsioon on selleks tegevuseks valmis. Võimalik, et olemasolevate ressursside kasutamine eksportimiseks või importimiseks tõmbab põhitegevuselt liiga palju tähelepanu kõrvale.

  Mõistlik on koostada detailne plaan, mida ja kuidas edasi teha. Alustada võite näiteks järgmistest tegevustest.

 • Õppige tundma turgu
  Kõigepealt tuleb paremini tundma õppida turgu ja võimalikke kaubanduspartnereid. Uue turuga tutvumine on eriti oluline eksportimise puhul. Selleks saate kasutada turuanalüüse või võtta ühendust ettevõtetega, kel on ekspordikogemus konkreetsel turul.
 • Õppige tundma klienti või tarnijat

  Importimisel või eksportimisel on oluline tunda oma kaubanduspartnerit. Kui olete importija, soovite olla kindel, et kaup tuleb kohale ja seda saab tarnida ka tulevikus. Eksportijana on vajalik ülevaade kliendi maksevõimest.

  Aitame Teil vajadusel hinnata partneri finantsstabiilsust ja võimalusi koostööks. Samuti aitame kindlaks teha rahvusvahelise kaubandusega seotud riskid. Lugege lähemalt meie kaubanduse finantseerimise lahenduste kohta.

  Kaaluge ka seda, kuidas võivad kaubandussuhet mõjutada keelelised ja kultuurierinevused. Alati tuleb kasuks uut turgu ja võimalikke kaubanduspartnereid paremini tundma õppida.

   

  Mida teha ja mida vältida?

  Mida teha

  • Alustage väikeste tehingutega, et partneriga tuttavaks saada.
  • Veenduge, et vajalikud ettevõttesisesed ressursid on olemas.
  • Võtke arvesse, et protsess võib olla pikk ja aeganõudev.
  • Kui müüte rahvusvahelistele klientidele, kaaluge e-kaubandust.
  • Kaasake planeerimisel õiged partnerid (agendid, edasimüüjad ja pangad).

  Mida vältida

  • Ärge alahinnake riigipõhiseid riske.
  • Võtke arvesse sise- ja välisturu erinevusi.
  • Ärge ignoreerige kohalikke kaubanduseeskirju, dokumentatsiooninõudeid ja seadusi.
  • Ärge alahinnake logistika planeerimise tähtsust.
  • Ärge sõltuge liigselt ühest tarnijast või kliendist.
 • Teadvustage võimalikke riske

  Kaubanduspartner on vaid üks risk, millega tuleks rahvusvahelise kauplemise puhul arvestada. Siin on ülevaade riskitüüpidest, mida tuleks arvesse võtta.

  • Likviidsusrisk – kas kasutate rahavoo paremaks juhtimiseks võõrkapitali või pakute maksetähtaja saamiseks pangagarantiid?
  • Ebaõnnestumise risk – mida teha hilinevate või puuduvate maksetega? Kuidas maandada kauba hilinemise ja kvaliteediga seotud riskid?
  • Krediidirisk – mis juhtub, kui Teie kaubanduspartner muutub maksejõuetuks?
  • Poliitiline risk – kas riik, kus Teie kaubanduspartner tegutseb, on poliitiliselt stabiilne? Kuidas mõjutavad tehingut võimalikud poliitilised muutused?
  • Valuutarisk – kuidas mõjutavad Teie ettevõtte finantse valuutakursside, inflatsiooni- ja intressimäärade kõikumised?
  • Operatsioonirisk – kuidas tagada, et kaubad saabuvad heas seisukorras ja rahvusvaheline makseprotsess toimib sujuvalt?

 • Dokumendid, õigusaktid ja kohalik võrgustik

  Sõltuvalt Teie ettevõtte tegevusalast ja sellest, millega Te välismaal kauplete, võib dokumentide ja õigusaktide tundmine olla ülioluline. Milliseid dokumente ja lube Teil vaja on ja kas peate arvestama ka tolliküsimustega?

  Saame Teid aidata üldistes küsimustes, kuid Teil võib vaja minna ka juriidilist abi. Võimalik, et peate nii juriidiliste kui ka tarne ning transpordiga seotud küsimustes leidma koostööpartnerid riigis, kust ostate või kuhu müüte.


 • Tagage ettevõtte valmisolek

  Kui olete ostja, peab Teil kokkulepitud maksetähtajal muidugi vajalik rahasumma olemas olema. Seejärel veenduge, et valite õige makseviisi. Näiteks võib vahel osutuda soodsamaks ja otstarbekamaks lahenduseks avada välisriigis pangakonto. Me saame Teid õige lahenduse leidmisel aidata.

  Nii välismaalt ostes kui ka välismaale müües peab Teie ettevõttel olema piisavalt haldusressursse raamatupidamise jaoks, sest rahvusvahelise kaubanduse puhul on see tavaliselt keerulisem kui lihtsalt koduturul tegutsedes. Võimalik, et selleks on vaja töötajaid koolitada või kasutada ajutiselt abi väljastpoolt.

 • Hinnake äriplaani toimimist

  Kui olete rahvusvahelise kaubandusega alustanud, tasub ettevõtte äriplaan ja varem koostatud detailsed plaanid uuesti üle vaadata. Kas järgisite oma seatud eeltingimusi? Kas rahvusvaheline kaubandus toetab ettevõtte äristrateegiat? Kuidas saaksite protsessi edaspidi optimeerida?

  Kui vastate nendele küsimustele, on Teie ettevõttel head eeldused, et rahvusvahelise kaubandusega jätkates teha õigeid otsuseid.


Kaitske end väliskaubandusega seotud riskide eest

 • Leidke õiged riskijuhtimisvahendid

  Viimastel aastatel on siseturu aeglane areng ajendanud paljusid ettevõtteid otsima uusi kliente ja turu laiendamise võimalusi. Rahvusvahelise äri võimalused toovad kaasa ka uusi riske. Meie kogenud spetsialistid aitavad Teil hallata ekspordi ja impordiga seotud makseid ning maandada riske.

  Kauplemine ebakindlas maailmas eeldab riskijuhtimist. Kuidas väliskaubandusega seotud riske tuvastada ja ennast nende eest kaitsta? Kui teate riske, saate end koos õigete partneritega nende jaoks parimal võimalikul viisil ette valmistada.

   

  Milline on Teie ettevõtte riskijuhtimispoliitika?

  Milliseid riske olete valmis aktsepteerima ja kuidas peaksite ennast kaitsma? Veenduge, et kõik teie töötajad on ettevõtte riskijuhtimispoliitikaga kursis. Uurige oma äripartnerite tausta, leidke õiged makseviisid ja riskijuhtimisvahendid.


 • Kaubanduse finantseerimise lahendused ekspordiriski juhtimiseks

  Risk: ostja krediidirisk
  Riskijuhtimisvahend:
  kui Teile ei tasuta kogu tehingu summat ettemaksuga, maandage riski õige makseviisiga (akreditiiv või inkasso). Samuti võite nõuda usaldusväärse välismaise panga pangagarantiid või tagatisakreditiivi (Stand-by letter of credit).

  Risk: riigi ja pangaga seotud risk
  Riskijuhtimisvahend:
  kasutage tunnustatud ekspordimaaklerit, kes vastutab eksporditehingu täpsuse ja terviklikkuse eest. Täiendavalt võite nõuda pangagarantiid, mis on väljastatud Teie panga poolt välismaise koostööpartneri panga counter-garantii alusel. Samuti võib kasutada kinnitatud tagatisakreditiivi.

 • Importijana kaaluge maksete ajastust

  Risk: ettemaks
  Riskijuhtimisvahend:

  kui olete tehingu eest tasunud ettemaksena, siis ärge nõudke ettemaksu tagastust enne, kui tehing on teostatud.

  Risk: riigi ja pangaga seotud risk
  Riskijuhtimisvahend:
  poliitilise ja finantsriski korral tuleks taotleda akreditiivi (Stand-by akreditiiv) kinnitamist aktsepteeritava reitinguga panga poolt.

   

 • Aitame leida õiged lahendused

  Aitame Teil leida õiged lahendused väliskaubandusega seotud tegevuste edukaks elluviimiseks. Maksetähtajaga eksporditehingut saab eksportija lihtsalt ja soodsalt rakendada kui finantseerimise ja riskijuhtimise vahendit, kasutades peale tarne teostamist diskonteerimise võimalust ning loovutades seega maksetähtajaga seotud riskid finantseerijale.

  Teised ekspordi finantseerimise viisid sõltuvad sihtriigist ja kauplemise mahust, pangagarantiid sobivad aga väliskaubanduse puhul enamikul juhtudel. Pangagarantiisid on lihtne kasutada ja need aitavad luua eri riikidest pärit kaubanduspartnerite vahel usaldust.

   

  Kas teadsite?

  Meie kaubanduse finantseerimise teenused on juba kuuendat aastat järjest hinnatud Põhjamaade parimaks. Hinnanguid annavad meie kliendid iga-aastases TNS SIFO Prospera uuringus.

Vaata lisaks