Riskide maandamine

Tarnija või kliendi pankrot, kõikuvad intressimäärad ja vahetuskursid – maailmas on palju asju, mida ei saa kontrollida, kuid mis võivad mõjutada Teie ettevõtte finantsolukorda. Pakume mitmesuguseid lahendusi, mille abil aitame Teil riske hallata ja äritegevust paremini prognoosida.

 

Kasutage meie oskusi, et ettevõtte riske hallata ja äritegevust paremini prognoosida!

Lahendused riskide maandamiseks

 • Pangagarantiid

  Pangagarantiid

  Pangagarantii võib vähendada äriga seotud riske näiteks klientide, tarnijate või üürileandjatega suheldes. Kui Teie ettevõte teeb kliendi, tarnija või üürileandjaga tehingu, võib pangagarantii olla tehingu osa. Garantii eesmärk on kaitsta ühte või mõlemat tehingu osapoolt kahjumi eest.

  Mõnikord nõuab üks osapool pangagarantiid tehingu sõlmimise eeldusena. Seda tuleb tihti ette äripindade rendilepingute puhul, kus rendileandja soovib pangagarantiid 3–6 kuu üürisumma ulatuses.

  Pangagarantii tähendab seda, et pank käendab Teie makset ja võtab sellega Teie ettevõtte nimel riski. Sel põhjusel viime enne garantii andmist läbi riskihindamise, samamoodi nagu laenude väljastamise puhul.

  Tutvuge lähemalt pangagarantiidega >


 • Intressiriski maandamine

  Intressiriski maandamine

  Kui Teie ettevõte on võtnud laenu või omab muud krediidikohustust, võivad intressimäärade kõikumised mõjutada ettevõtte finantse. Me aitame Teil nendest riskidest parema ülevaate saada ning pakume lahendusi, mis aitavad neid hallata.

  Kaardistame kogu Teie ettevõtte krediidiportfelli riski ning anname konkreetseid soovitusi, mis puudutavad laenamist, refinantseerimist ja riskijuhtimist. Seejuures võtame arvesse kõiki intressimäära muutusi ja nende võimalikke mõjusid Teie ettevõtte rahavoole ja omakapitalile.

  Kui Teil on muutuva intressimääraga laen, võime selle refinantseerida fikseeritud intressimääraga laenuga või pakkuda Teile intressilae või intressivahetuslepingut. 

  Tutvuge lähemalt intressiriski maandamise võimalustega >


 • Valuutariski maandamine

  Valuutariski maandamine

  Välisriikidega äri tegemine hõlmab sageli valuutariski.

  Kui Teie ettevõte impordib riigist või ekspordib riiki, kus kasutatakse teist valuutat, võivad valuutakursside kõikumised Teie ärile ohtlikuks kujuneda. Sellises olukorras tuleb selgeks teha mitu küsimust. Millises valuutas tehing toimub? Kuidas võivad valuutakursi muutused mõjutada Teie ettevõtte sissetulekut, bilanssi ja rahavoogu?

  Me aitame Teil hinnata ja hallata välismaale ja välismaalt tehtud maksetega seotud riske. Anname Teile nõu strateegilisel tasandil, kus saame olla Teie partner ettevõtte valuutahalduses. Meie eksperdid analüüsivad valuutakursside muutuste tagajärgi ja seda, kuidas mõjutaks üks või teine strateegia Teie ettevõtte põhinäitajaid.

  Toetame Teie taktikalisi otsuseid ja tegevusi; selleks jagame Teiega oma majandus- ja finantsanalüütikute arvamusi ja prognoose.

  Kui Teil on avatud valuutarisk, mida soovite maandada, saate selleks kasutada välisvaluuta forward-tehinguid ja valuutaoptsioone.

  Tutvuge valuutariski maandamise võimalustega >

 • Rahvusvaheline kaubandus

  Rahvusvaheline kaubandus

  Piiriülene kauplemine on seotud paljude riskidega, kuid meil on erinevaid lahendusi, mis aitavad Teie ettevõttel neid tõhusalt hallata. Rahvusvahelise kaubanduse ja meie pakutavate võimaluste kohta saate täpsemalt lugeda siit.

  Lääneriikidega kauplemine on üldjuhul suhteliselt ohutu. Eksport ja import võivad siiski kaasa tuua suurema majandusliku riski, sest olete klientidest ja tarnijatest kaugel nii füüsiliselt, juriidiliselt kui ka kultuuriliselt. Kui aga teete äri poliitiliselt ja majanduslikult ebastabiilsete riikidega, on igal juhul mõistlik enda seljatagust kindlustada.

  Pakume mitmesuguseid makseviise ja riskide maandamise instrumente:

  Akreditiiv
  Akreditiiv on rahvusvahelise kaubanduse üks turvalisemaid makseviise, mis aitab maandada väliskaubandusega seotud riske nii eksportimisel kui importimisel. Seda kasutatakse tavaliselt siis kui kauba ostja ja müüja paiknevad teineteisest kaugel või tunnevad üksteist veel vähe ning vajavad tehingu läbiviimiseks usaldusväärset vahendajat. Arvestada tuleb sellega, et pangad uurivad dokumente ainult akreditiivi andmise seisukohast ega vaata läbi lepinguid ega kauba seisukorda.

  Akreditiivist lähemalt > 

  Pangagarantiid
  Garantii aitab kontrollida ja juhtida ettevõtte äritegevusest tulenevaid riske. Garantii eesmärk on pakkuda garantii saajale kindlustunnet ja rahalist hüvitist juhuks kui lepingupartner jätab oma kohustuse täitmata. Kasutusel on erinevaid garantiitüüpe ning üks leping võib nõuda mitme erineva garantii esitamist.

  Pangagarantiidest lähemalt >

  Inkasso
  Inkasso on väliskaubandustehingutes levinud arveldusviis. Inkassotehingus loovutab ostja pank kaubadokumendid ostjale inkasso tingimuste kohaselt kas makse või tähtajalise maksekohustuse või veksli aktsepteerimise vastu. Pangal on inkassotehingus vaid vahendaja roll.

  Inkassost lähemalt >


• Pakume mitmeid võimalusi riigi-, tarnija- ja kliendiriskide minimeerimiseks.

• Meie kaubanduse finantseerimise teenused on juba kuuendat aastat järjest hinnatud Põhjamaade parimaks. Hinnanguid annavad meie kliendid iga-aastases TNS SIFO Prospera uuringus.

• Kõigis rahvusvahelise kaubandusega seotud küsimustes võtke julgesti ühendust - meie kaubanduse finantseerimise eksperdid annavad Teile meelsasti nõu!

Vaata lisaks