Investeerimisfondid

See on üks populaarsemaid investeerimismeetodeid. Kutselised fondijuhid investeerivad paljude investorite vara erinevatel turgudel võlakirjadesse, aktsiatesse või muudesse finantsvaradesse. Kasum ja risk sõltuvad valitud lahendusest.

Lahendused

 • Investeerimisfondide osakutega kauplemine Danske Bankis

  Teil on võimalus hallata oma investeerimisportfelli internetis – osta, müüa ja vahetada investeerimisfonde mitte ainult Danske Banki ärikeskustes, vaid ka Danske eBanki kaudu.
  Kuidas alustada investeerimisfondide osakutega kauplemist Danske eBankis?

  • Külastage Danske Banki ärikeskust, sõlmige investeerimisteenuste leping ja elektrooniliste teenuste leping ning avage Danske Banki väärtpaberikonto.

  Juhime tähelepanu!

  Kui teete tehingu investeerimisfondide ostmiseks, müümiseks või vahetamiseks, kohaldatakse tasusid vastavalt fondi dokumentidele.
  Teie peate väärtpaberitega kauplemisest saadud tulu riigi maksuametis deklareerima ja tasuma seaduste alusel kehtestatud maksud. Maksude arvutamise kohta teabe saamiseks pöörduge oma maksukonsultandi poole.


 • Fondide vahetamine

  Fondiosakute vahetamine tähendab ühe investeerimisfondi osakute vahetust teise investeerimisfondi osakute vastu, mille käigus väljamakseid ei tehta. Vahetada on võimalik ainult Danske Invest Fund Management Ltd (Soome) investeerimisfondide osakuid.

  Vahetustasu arvutamine
  Fondide vahetamiseks peab arvelduskontol olema teatud summas eurosid, mis reserveeritakse vahetustasu jaoks. Vahetamise korral kuulub tasumisele üksnes tagasivõtmistasu. Tasu arvutatakse vastavalt sellele valemile:Tagasivõetavate fondiosakute kogus fondiosaku hind T-1või T-2 eurodes x tagasivõtmistasu, %.

  T – korralduse kuupäev
  Hinda T-1 (üks tööpäev enne) või T-2 (kaks tööpäeva enne) kasutatakse, sest see on viimane teadaolev hind.
  Reserveering kehtib kuni arvelduspäevani (tavaliselt T+1).

  Tagasivõtmistasu täpne summa määratakse kindlaks arvelduspäeval.
  Kui tegelik tagasivõtmistasu on väiksem kui reserveeritud summa, jääb vahe kontole.
  Kui tegelik tagasivõtmistasu on reserveeritud summast suurem, debiteeritakse kogu arvutatud tasu kontolt või puuduv osa kirjendatakse võlana.

 • Püsimärkimiskorraldus

  Investeerimisfondide osakute püsimärkimiskorraldus on lihtne ja mugav investeerimismeetod (võrreldes teistega), mis sobib nii kogenud investoritele kui ka inimestele, kellel ei ole suuri summasid või investeerimiskogemust.
  Põhimõte on lihtne: pank investeerib määratud summa, Teie määratud ajavahemike järel, Teie poolt valitud investeerimisfondidesse.

  Taskukohane ja mugav
  • Investeerige kui Teil on soov või võimalus. Valige sagedus ja kui kontol pole vabu vahendeid, tehakse investeering muul Teie poolt määratud ajal.  Teenustasu ei pea maksma perioodi eest, mil investeeringud ei toimu
  • Mitmed investeerimisvõimalused. Võimalus valida erinevaid investeerimisstrateegiaid kasutavate investeerimisfondide vahel, mis investeerivad erinevatesse piirkondadesse ja sektoritesse.
  • Meie investeerimisnõustajad aitavad valida kõige sobivama fondi ja investeerimisprotsess viiakse läbi automaatselt.
  • Pärast investeerimisfondide osakute püsimärkimiskorralduse sõlmimist ostetakse fondiosakud panga poolt ning Teil on võimalus oma investeeringu väärtuse muutusi jälgida Danske eBanki kaudu.

Oluline teave

Finantsinstrumentide väärtus võib nii suureneda kui ka väheneda. Finantsinstrumentidesse investeerimise riskid kannab täies ulatuses klient. Finantsinstrumentidesse investeerimisest võib tekkida kasum või kahjum, mistõttu ei pruugi klient saada rahalist kasu ja võib koguni kaotada osa või kogu investeeritud summa. Varasemad tulemused ei ole usaldusväärne alus edasiste tulemuste ennustamiseks. Välisturgude finantsinstrumente mõjutavad ka valuutakursside kõikumised, mis võivad finantsinstrumentide hinda mõjutada positiivselt või negatiivselt. See teave ei kujuta endast investeerimisnõustamist, teenusepakkumist ega pakkumist konkreetse finantsinstrumendi ostmiseks, müümiseks, vahetamiseks või hoidmiseks.

Enne konkreetsesse finantsinstrumenti investeerimist soovitame Teil tutvuda prospekti, investori põhiteabe dokumendi ja tingimustega, mille leiate aadressil www.danskeinvest.com/estonia.

Veebilehel esitatud igasugune teave finantsinstrumentidesse investeerimise kohta on reklaamteave. Teave ei ole ette nähtud levitamiseks või kasutamiseks isikute poolt mis tahes jurisdiktsioonis või riigis, kus selle teabe levitamine või kasutamine on ebaseaduslik. Eelkõige ei ole teave ette nähtud levitamiseks Isikutele, kes kuuluvad kategooriasse „US person“ Ameerika Ühendriikide 1933. aasta väärtpaberite seaduse (muudetud redaktsioonis) ja Ameerika Ühendriikide 1934. aasta väärtpaberituru seaduse (muudetud redaktsioonis) tähenduses, ega kõnealuste isikute poolt kasutamiseks.

Vaata lisaks