Oluline info investorile

Klientidele investeerimisteenuste osutamist reguleerivad reeglid põhinevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivil, mis on tuntud ka lühendi all MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). MiFIDi üheks eesmärgiks on suurendada investori kaitset ning selleks kohustab direktiiv investeerimisteenuste pakkujaid senisest põhjalikumalt hindama teenuse sobivust kliendile.

 • LEI kood

  Alates 03.01.2018 tuleb juriidilisel isikul, kes soovib teha tehinguid väärtpaberite või tuletisinstrumentidega (näiteks FX Forwardid, FX Swapid või intressimäära Swapid), esitada pangale LEI–kood (Legal Entity Identifier). LEI-kood on juriidilise isiku identifitseerimiseks ülemaailmselt kasutatav tunnus, mis koosneb 20-kohalisest tähtnumbrilisest koodist.

  KUIDAS SAAB LEI-KOODI TAOTLEDA?

  LEI-koodi saab taotleda volitatud LEI väljastajalt, kes enne LEI-koodi väljastamist hindab teatud informatsiooni niisuguse juriidilise isiku kohta, kellele LEI-kood väljastatakse.

  • Vali volitatud LEI-koodi väljastaja. Vaata alajaotust "LEI-koodi väljastajad".
  • Registreeri andmed LEI-koodi väljastaja kodulehel.
  • Maksa registreerimistasud. Tasud on kajastatud LEI-koodi väljastaja kodulehel.
  • LEI-koodi väljastaja kinnitab andmed.
  • Informeeri LEI-koodist Danske Banki, saates selle e-postile marketsoperations@danskebank.ee.
  • Uuenda LEI-koodi iga aasta.

  LEI-KOODI VÄLJASTAJAD

  Eestis saab LEI-koodi taotleda Nasdaq CSD-st (Nasdaqcsd.com). Nimekirja volitatud LEI väljastajatest leiate siit.

  LEI-koodi taotlemine on tasuline (umbes 100 eurot) ja võtab aega kuni kaks nädalat. Samuti võidakse kohaldada aastatasu (umbes 80 eurot) LEI-koodi uuendamise eest.

  Täiendava informatsiooniga saate tutvuda Finantsinspektsiooni kodulehel.