Oluline teave muudatustest Danske Banki klientidele

Danske Bank lõpetab Balti riikides pangandustegevuse

2019. aasta veebruaris otsustas Danske Bank lõpetada pangandustegevuse Eestis, Lätis ja Leedus.
Need muudatused puudutavad kõiki Danske Banki Eesti, Läti ja Leedu kliente.
Lisateavet muudatuse kohta saate Danske Banki börsiteatest SIIN.

Jätkame klientide teenindamist vastavalt kokkulepitule kuni järgmise teateni

Sulgemisperioodi kestus on igas riigis erinev, kuid kõik meie pangandustegevused Eestis lõpetatakse järgneva 8 kuu jooksul.

Kuidas see mõjutab Teie ettevõtet?

 • Põhjamaade kliendid ja globaalsed ettevõtted
  Pangandustegevuste lõpetamine tähendab, et me ei saa sõlmida Eestis, Lätis ja Leedus enam uusi finantsteenuste lepinguid. Jätkame kõigi oma kohustuste täitmist, mis tähendab, et osutame igapäevapäevaseid pangateenuseid kuni järgmise teateni.
 • Kohalikud ettevõtted ja erakliendid
  Viimastel kuudel oleme Teiega ühendust võtnud seoses Danske Bankiga sõlmitud lepingute lõpetamisega. Danske Banki otsus sulgeda pangandustegevus Balti riikides ei muuda meie eelnevate teavituste sisu ega nendega seotud tegevusi. Kinnitame, et täidame kõik oma kohustused Teie kui meie kliendi ees ja peame kinni sõlmitud kokkulepetest.
  Teiega sõlmitud krediidilepingu teenindamine toimub vastavalt teavitatule kuni järgmise teadaandeni.
 • Anname peagi täiendavat infot
  Võtame Teiega järgmiste nädalate jooksul ühendust, et täpsustada selle otsuse mõju igale konkreetsele tootele või teenusele.

Krediidilepingute teenindamine

 • Krediidilepingute teenindamine

  Viimastel kuudel oleme Teiega ühendust võtnud seoses Danske Bankiga sõlmitud lepingute lõpetamisega. Danske Banki otsus sulgeda pangandustegevus Balti riikides ei muuda meie varasemate teavituste sisu ega nendega seotud tegevusi.

  Kui Teie arvelduskonto on suletud või kuulub sulgemisele lähikuudel ning Teil on kehtiv krediidileping, peate laenumakseid tasuma Krediidi teenindamise konto kaudu.

  Mida peate teadma?

  • Kui Te seni tasusite laenumakseid arvelduskonto kaudu, siis pärast konto sulgemist peate laenumakseid tasuma Krediidi teenindamise konto kaudu.
  • Krediidi teenindamise konto numbri saatsime Teile kirja teel. Te näete seda ka Danske eBankis.
  • Tegemist on Danske Bankile kuuluva ja panga nimel oleva kontoga, mille sihtotstarve on üksnes Teiega sõlmitud krediidilepingu(te)st tulenevate maksekohustuste täitmine. Krediidi teenindamise konto on avatud ainult krediidi tagasimaksmise eesmärgil. See konto ei ole mõeldud raha hoiustamiseks ega muude igapäevaste pangateenuste kasutamiseks.
  • Kõik krediidilepingutega seotud kohustused, nt põhiosa maksed, intressimaksed, kohustustasud, liisingumaksed, kasutatud krediidilimiidi tagasimaksed ja sellega seotud tasud, võimalikud muud tasud, viivised jms, tuleb edaspidi tasuda Krediidi teenindamise kontole.
   Makse saaja: Danske Bank A/S Eesti filiaal.
   Konto number: Teile teatatud Krediidi teenindamise konto number.
   Makse selgitus: (näiteks) krediidilepingu täitmine.
   Maksel pole viitenumbrit ja e-arvet tellida ei saa.
  • Kui olete pangale tasunud krediidilepinguga seotud kindlustuslepingu makseid, Kredexi või MESi garantiide tasusid, tuleb ka need edaspidi tasuda Krediidi teenindamise kontole.
  • Palume teostada maksed Krediidi teenindamise kontole vastavalt krediidilepingu maksegraafikule ja tegelikele lepingulistele kohustustele.
  • Krediidi teenindamise kontole laekunud maksed debiteeritakse krediidilepingus sätestatud maksetähtajal (mitte siis, kui need laekuvad Krediidi teenindamise kontole). Mitme kohustuse korral debiteeritakse maksed vastavalt nende lepingujärgse täitmise järjekorrale.
  • Pangal on õigus maksjale osaliselt või täielikult tagasi kanda Krediidi teenindamise kontole laekunud vahendid, mis panga hinnangul ei vasta krediidilepingu täitmise eesmärgile (nt enam makstud summa ületab oluliselt järgnevateks regulaarseteks makseteks vajalikke summasid).
  • Juhul, kui Teil on kehtiv elektrooniliste teenuste leping, leiate krediidilepingu info, alusintressi muutumise teatised ja vastava intressiperioodi graafikud Danske eBankist. Samuti näete Danske eBankist Krediidi teenindamise kontot ja selle kaudu toimunud makseid. Kui Teil ei ole kehtivat elektrooniliste teenuste lepingut, edastatakse Teile teavet endiselt e-posti või posti teel.
   Kui Teil ei ole Danske eBankile ligipääsu, pöörduge palun lepingu sõlmimiseks panka.
  • Kui krediidi- või tagatislepingutes on märgitud kohustus omada pangas arvelduskontot, siis pank kinnitab, et kõik sellised kohustused on nüüdsest tühistatud ega ole enam asjakohased.

  Mida peate tegema?

  • Jälgige hoolikalt krediidilepingu maksekohustusi ja maksete teostamise tähtaegu.
  • Soovitame teostada krediidikohustuse täitmiseks vajalik makse üks tööpäev enne maksetähtaega. Nii väldite võimalikke arusaamatusi makse hilinemise, võlgnevuste tekke ja viivistega.

  Võtke meiega ühendust juhul, kui:

  • Teile pole lepingulist laenusummat täies ulatuses välja makstud ja Te soovite, et pank teostaks väljamakse.
  • Soovite tasuda krediidilepingust tulenevaid kohustusi ennetähtaegselt. Muidu võib pank leida, et Krediidi teenindamise kontole laekunud summa ei ole jooksvate maksekohustuste täitmiseks vajalik, ja tagastada selle maksjale.
  • Teie krediidileping on lõppemas ja Teil on vaja leppida kokku tagatiste kustutamiseks vajalikes sammudes (nt hüpoteegi või kommertspandi kustutamine).


Teenuste üleviimine ja lõpetamine

 • Igapäevaste arveldusteenuste lõpetamine

  Igapäevased arveldused Danske Bankis saate lõpetada kas teenuste kaupa või korraga koos arvelduskonto sulgemisega. Kui soovite oma arveldusi üle viia ning teenuselepinguid lõpetada järk-järgult, siis on seda kõige mugavam teha vabas vormis avaldusega Danske eBankis.

  Nii saate näiteks meile edastada deebetkaartide ja maksete pakettide lepingute lõpetamise avaldusi.

  Enne konto sulgemist saate vajadusel Danske eBankist välja printida või alla laadida konto väljavõtted.

   

  Kui soovite lõpetada Danske Banki teenuste kasutamise, saate esitada arvelduskonto ülesütlemise avalduse:

  Mida Teil tuleks teada?

  Kui Teie konto(de)l on pärast lepingu ülesütlemist vahendeid (raha või väärtpabereid), peate esitama pangale taotluse vahendite ülekandmiseks.
  • Kui pank saab ühe (1) kuu jooksul alates konto sulgemisest Teie nimele makse, kannab ta selle Teie uuele kontole, kui olete esitanud pangale vastavad andmed. Hiljem laekunud summad tagastab pank maksjale.
  • Palume Teil teavitada vajalikke asutusi ja isikuid, kes teevad Teie kontole makseid, oma uutest kontonumbritest teise makseteenuste osutaja juures. 

  OLULINE INFO
  Üldtingimused (PDF)
  Arvelduskontolepingu tüüptingimused (PDF)
  Isikuandmete töötlemise teave (PDF)
  Hoiustaja teabeleht (PDF)
  Juriidilise isiku lisaandmete küsimustik (PDF)

  Arvelduskontolepingu ja kontoga seotud lepingute ülesütlemise avaldus (PDF)
  Suletud konto jäägi ülekandmise avaldus (PDF)
  Maksejuhis suletud arvelduskontole laekuvate maksete jaoks (PDF)


 • Pangalingi lepingu lõpetamine
  Palume Teil kindlasti eemaldada pangalink ka oma kodulehelt!
 • E-arvete edastamise lõpetamine
  Lepingu lõpetamiseks võtke ühendust oma suhtehalduriga või kirjutage meile aadressile ariklient@danskebank.ee.
 • Ettevõtete laenud, kaubanduse finantseerimine, liising ja tagatised

  Danske Bank ei väljasta kohalikele ettevõtetele uusi laene, liisinguid, kaubanduse finantseerimise ega muid krediiditooteid.
  Juba sõlmitud krediidilepingud kehtivad kokkulepitud tingimustel kuni järgmise teateni.
  Panga poolt antud, kuid mitte veel väljastatud laenud makstakse välja vastavalt krediidilepingule.
  Kõigi krediidilepingutega seotud küsimuste puhul võtke ühendust oma suhtehalduriga või helistage numbril 6 800 800.  


  Kui Danske Banki kasuks on seatud tagatis (hüpoteek, kommertspant, väärtpaberite pant jms), mis ei taga enam ühtegi lepingut, siis selle kustutamise või ülekandmise soovi korral võtke palun ühendust oma suhtehalduriga või kirjutage meile aadressile ariklient@danskebank.ee. 

  Erand, mil krediidilepingu eritingimust ei kohaldata
  Krediidilepingute puhul, mille tingimused sisaldavad kohustust arveldada Danske Bankis, ei loe pank arveldamise kohustuse mittetäitmist lepingu rikkumiseks. See tähendab, et maksepäeval peab lepinguga seotud arvelduskontol olema piisavalt rahalisi vahendeid laenulepingust tulenevate kohustuste täitmiseks ning muud arveldused võib laenusaaja teostada ükskõik millises krediidiasutuses.


 • Lisaandmete küsimustik
  Tulenevalt kehtivatest õigusaktidest ja Finantsinspektsiooni soovitustest on pangal kohustus järgida „tunne oma klienti“ põhimõtet. Selle põhimõtte tõttu oleme kohustatud küsima regulaarselt lisateavet Teie isikuandmete, majandustegevuse ja Teiega seotud isikute kohta ka juhul, kui Teil on krediidilepingu järgsed maksekohustused või kui pank hoiab Teie väärtpabereid, aga Teie arvelduskonto(d) on juba suletud või suletakse peagi.

  Küsimustiku leiate:
  1) internetipanga menüüpunktist „Kontaktid ja seaded“ või
  2) panga kodulehelt www.danskebank.ee/ettevottelisaandmed. Kui eelistate laadida küsimustiku alla kodulehelt, palume Teil saata see digitaalselt allkirjastatuna aadressil info@danskebank.ee.

  Palun veenduge, et küsimustikule kirjutab alla konto omanik või selleks volitatud esindaja.