Kohalike ettevõtete teenindamine

Danske Bank on muutnud strateegiat ja keskendub Eestis, Lätis ja Leedus ainult oma Põhjamaade äriklientide ja rahvusvaheliste korporatsioonide teenindamisele. Valitud strateegiast tulenevalt ei sõlmi me kohalike klientidega uusi teenuselepinguid.

Kui Teil on küsimusi või vajate abi, helistage meile 6 800 800 või võtke ühendust oma suhtehalduriga.

Võtke ühendust

Krediidilepingute teenindamine

 • Krediidilepingute teenindamine

  Kui Teie arvelduskonto on suletud või kuulub sulgemisele lähikuudel ning Teil on kehtiv krediidileping, peate laenumakseid tasuma Krediidi teenindamise konto kaudu.

  Mida peate teadma?

  • Kui Te seni tasusite laenumakseid arvelduskonto kaudu, siis pärast konto sulgemist peate laenumakseid tasuma Krediidi teenindamise konto kaudu.
  • Krediidi teenindamise konto numbri saatsime Teile kirja teel. Te näete seda ka Danske eBankis.
  • Tegemist on Danske Bankile kuuluva ja panga nimel oleva kontoga, mille sihtotstarve on üksnes Teiega sõlmitud krediidilepingu(te)st tulenevate maksekohustuste täitmine. Krediidi teenindamise konto on avatud ainult krediidi tagasimaksmise eesmärgil. See konto ei ole mõeldud raha hoiustamiseks ega muude igapäevaste pangateenuste kasutamiseks.
  • Kõik krediidilepingutega seotud kohustused, nt põhiosa maksed, intressimaksed, kohustustasud, liisingumaksed, kasutatud krediidilimiidi tagasimaksed ja sellega seotud tasud, võimalikud muud tasud, viivised jms, tuleb edaspidi tasuda Krediidi teenindamise kontole.
   Makse saaja: Danske Bank A/S Eesti filiaal.
   Konto number: Teile teatatud Krediidi teenindamise konto number.
   Makse selgitus: (näiteks) krediidilepingu täitmine.
   Maksel pole viitenumbrit ja e-arvet tellida ei saa.
  • Kui olete pangale tasunud krediidilepinguga seotud kindlustuslepingu makseid, Kredexi või MESi garantiide tasusid, tuleb ka need edaspidi tasuda Krediidi teenindamise kontole.
  • Palume teostada maksed Krediidi teenindamise kontole vastavalt krediidilepingu maksegraafikule ja tegelikele lepingulistele kohustustele.
  • Krediidi teenindamise kontole laekunud maksed debiteeritakse krediidilepingus sätestatud maksetähtajal (mitte siis, kui need laekuvad Krediidi teenindamise kontole). Mitme kohustuse korral debiteeritakse maksed vastavalt nende lepingujärgse täitmise järjekorrale.
  • Pangal on õigus maksjale osaliselt või täielikult tagasi kanda Krediidi teenindamise kontole laekunud vahendid, mis panga hinnangul ei vasta krediidilepingu täitmise eesmärgile (nt enam makstud summa ületab oluliselt järgnevateks regulaarseteks makseteks vajalikke summasid).
  • Juhul, kui Teil on kehtiv elektrooniliste teenuste leping, leiate krediidilepingu info, alusintressi muutumise teatised ja vastava intressiperioodi graafikud Danske eBankist. Samuti näete Danske eBankist Krediidi teenindamise kontot ja selle kaudu toimunud makseid. Kui Teil ei ole kehtivat elektrooniliste teenuste lepingut, edastatakse Teile teavet endiselt e-posti või posti teel.
   Kui Teil ei ole Danske eBankile ligipääsu, pöörduge palun lepingu sõlmimiseks panka.
  • Kui krediidi- või tagatislepingutes on märgitud kohustus omada pangas arvelduskontot, siis pank kinnitab, et kõik sellised kohustused on nüüdsest tühistatud ega ole enam asjakohased.

  Mida peate tegema?

  • Jälgige hoolikalt krediidilepingu maksekohustusi ja maksete teostamise tähtaegu.
  • Soovitame teostada krediidikohustuse täitmiseks vajalik makse üks tööpäev enne maksetähtaega. Nii väldite võimalikke arusaamatusi makse hilinemise, võlgnevuste tekke ja viivistega.

  Võtke meiega ühendust juhul, kui:

  • Teile pole lepingulist laenusummat täies ulatuses välja makstud ja Te soovite, et pank teostaks väljamakse.
  • Soovite tasuda krediidilepingust tulenevaid kohustusi ennetähtaegselt. Muidu võib pank leida, et Krediidi teenindamise kontole laekunud summa ei ole jooksvate maksekohustuste täitmiseks vajalik, ja tagastada selle maksjale.
  • Teie krediidileping on lõppemas ja Teil on vaja leppida kokku tagatiste kustutamiseks vajalikes sammudes (nt hüpoteegi või kommertspandi kustutamine).


Teenuste üleviimine ja lõpetamine