Kodulaen

Kodulaenuga saate osta, ehitada või renoveerida kodu või suvilat. Koostöös KredExiga pakume noortele peredele ning spetsialistidele, tagastatud eluruumides elavatele üürnikele, Kaitseväe või Kaitseliidu veteranidele ja energiatõhusa eluaseme omandajale või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerijale KredExi tagatisega kodulaenu.

 • Summa: alates 3500 eurot
 • Tähtaeg: kuni 30 aastat
 • Intressimäär: 6 kuu või 12 kuu euribor + marginaal
 • Tagatis: panga kasuks kinnisvarale seatud hüpoteek

Kuidas saame kasulikud olla?

Helistage meile 6 800 800 või võtke ühendust oma Privaatpanganduse suhtehalduriga.

Kodulaenust lähemalt

 • Laenusumma
  Minimaalne väljastatav kodulaenu summa on 3500 eurot. Maksimaalne väljastatav laenusumma sõltub taotleja/kaastaotleja sissetulekutest, tagatistest ja omafinantseeringust.
 • Intress ja tähtaeg

  Intressimäär koosneb panga intressimarginaalist ja pankadevahelisest ujuvast (muutuvast) või fikseeritud intressimäärast.

  Saate valida muutuva intressimäära või fikseeritud intressimääraga laenu.

  • Kui valite muutuva intressimäära, muutub see laenutähtaja jooksul iga 6 või 12 kuu järel vastavalt valitud pankadevahelise intressimäära euribori muutumisele.
  • Kui valite fikseeritud intressimäära, siis on see fikseeritud esimeseks intressiperioodiks (viieks või kümneks aastaks) ja selle aja jooksul laenu igakuised maksed ei muutu.

  Soovi korral on võimalik kodulaenu intress fikseerida ka pikemaks perioodiks.

  Laenu tähtaeg on 1-30 aastat.


 • Omafinantseering
  • kuni kahe aasta vanuse korteri või elamu puhul alates 30% tagatise turuväärtusest
  • vanema korteri või elamu puhul alates 34% tagatise turuväärtusest
  • lisatagatise korral on võimalik omafinantseering alates 0%
  • KredExi garantii korral alates 10% tagatise turuväärtusest
 • Tagatised
  Tagatisena aktsepteerime panga kasuks seatud hüpoteeki Eesti Vabariigis asuvale eluasemega seonduvale kinnisvarale. Üldjuhul on tagatiseks laenuga ostetav, renoveeritav või ehitatav kinnisvara, kuid peale selle võib tagatisvaraks ehk lisatagatiseks olla ka muu kinnisvara.
 • Laenusumma tagastamine

  Laenu saate tagasi maksta järgmiselt:

  • võrdse põhiosa maksetega – laen makstakse tagasi võrdsetes osades ja intress arvutatakse allesjäänud laenujäägi alusel. Seega vähenevad pangale tehtavad tagasimaksed järk-järgult iga kuu.
  • annuiteetmaksetega – igal kuul makstakse tagasi võrdne summa, mis koosneb laenu põhiosamaksest ja igakuisest intressist.

 • Laenusumma ennetähtaegne tagastamine
  • Laenu ennetähtaegseks tagastamiseks on vaja esitada kirjalik avaldus vähemalt 3 pangapäeva enne soovitavat tagastamist.
  • Laenu ennetähtaegse tagastamise korral tuleb tasuda ennetähtaegse tagastamise tasu, mis kuulub tasumisele laenu tagastamise päeval.
  • Kui laenu intress on seotud 6 või 12 kuu euriboriga, siis on ennetähtaegse tagastamise tasu suuruseks järgneva 3 kuu intresside summa.
 • Arvelduskohustus
  Krediidilepingute puhul, mille üldtingimused sisaldavad laenusaaja või kaastaotleja Danske Bankis arveldamise kohustust, ei loe pank arveldamise kohustuse mittetäitmist lepingu rikkumiseks. See tähendab, et maksepäeval peab lepinguga seotud arvelduskontol olema piisavalt rahalisi vahendeid laenulepingu kohustuste täitmiseks ning muud arveldused võib laenusaaja teostada ükskõik millises krediidiasutuses.

Kodulaenu taotlemine

 • Taotlemiseks vajalikud dokumendid

  Kodulaen:

  • Laenutaotlus
  • Isikut tõendav dokument
  • Kui Teie töötasu ei ole viimased 6 kuud laekunud Danske Banki, siis teise panga viimase 6 kuu pangakonto väljavõte, vajadusel töö-, teenistus- vms lepingud
  • Muud sissetulekuid tõendavad dokumendid, näiteks rendi- või üürilepingud, ettevõtlustulu või omanikutulu tõendavad dokumendid
  • Vara hindamisakt, mille on esitanud panga aktsepteeritud kinnisvarahindaja

  Kui soovite laenu ehituse, renoveerimise või rekonstrueerimise jaoks, vajame lisaks järgmisi dokumente:

  • Dokumendid, mis kinnitavad maa omandiõigust või pikaajalise rentimise õigust (maja ehitamise või rekonstrueerimise korral)
  • Ehitus- või rekonstrueerimisluba.
  • Kalkulatsioon laenusumma kasutamise kohta, näiteks hinnapakkumine ehitajalt

  Dokumendid tagatise kohta:

  • Omandiõigust tõendavad dokumendid
  • Hindamisakt panga poolt aktsepteeritud kinnisvarafirmalt
  • Koopiad tagatisvara koormavatest rendi-, üüri- jms lepingutest
  • Vajadusel on pangal õigus nõuda lisadokumente

 • KredExi tagatisega kodulaenu taotlemine

  Koostöös KredExiga pakume lisatagatisega kodulaenu, mis annab laenu taotlemiseks laiemad võimalused.

  KredExi tagatisega laenu saab taotleda:

  • Noor pere: kuni 15-aastast (k.a) last kasvatav vanem või vanemad, kusjuures vanemaks loetakse ka lapsendajat või eestkostjat.
  • Noor spetsialist: kuni 35-aastane (k.a) kõrgema, keskeri- või kutsekeskhariduse omandanud spetsialist, kellel on kehtiv töö- või teenistusleping ning katseaeg läbitud.
  • Tagastatud eluruumis elav üürnik.
  • Kaitseväe või Kaitseliidu veteran: Kaitseväe või Kaitseliidu teenistuses olnud isik, kes on käinud välismissioonil või saanud vigastada Eestis teenistuses olles.
  • Energiatõhusa eluaseme omandaja või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerija: isik, kes soetab või püstitab energiatõhusa elamu või korteri või rekonstrueerib elamu või selle osa energiatõhusaks.

  Laenu võib taotleda ka koos kaastaotlejaga, kelleks võib olla inimene samast leibkonnast, reeglina abikaasa või elukaaslane. Sel juhul peab vähemalt üks laenutaotlejatest vastama KredExi sihtrühma tingimustele. Pangale tuleb esitada sihtrühma kuulumist tõendavad dokumendid.

  KredExi tagatis teeb laenu soodsamaks, sest see tagab osa omafinantseeringust (tavatingimustes nõutava 34% ja KredExi tagatise puhul nõutava 10% omafinantseeringu määra vahe, maksimaalselt 20 000 eurot, energiatõhusa eluaseme omandaja sihtrühma puhul maksimaalselt 50 000 eurot).


 • Vara hindamine

  Laenu tagatiseks oleva kinnisvara kohta on vajalik esitada hinnang panga poolt aktsepteeritud kinnisvarahindajalt.

  Danske Banki aktsepteeritud kinnisvarahindajad

  Partner

  Asukoht

   1Partner Kinnisvara Tallinn OÜ Tallinn
   Aarete KV OÜ Haapsalu
   Arco Vara Kinnisvarabüroo AS Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva, Rakvere, Jõhvi, Kuressaare, Otepää, Haapsalu, Paide, Viljandi
   Colliers International Advisors OÜ Tallinn ja Harjumaa, Tartu, Pärnu, Narva, Rakvere
   Domus Kinnisvara OÜ Tallinn, Tartu, Pärnu, Viljandi, Narva, Võru, Kuressaare
   ERI Kinnisvara OÜ Tallinn (Tallinn-Harjumaa-Rapla), Tartu (Lõuna-Eesti -Jõgeva-Viljandi)
   Kaanon Kinnisvara AS Tallinn, Tartu
   Kinnisvaraekspert OÜ Tallinn, Tartu, Pärnu, Rakvere
   LVM Kinnisvara OÜ Harjumaa, Tartumaa, Pärnumaa, Saaremaa, Hiiumaa, Muhumaa
   Newsec Valuations EE OÜ Tallinn
   OÜ Kinnisvarabüroo Uus Maa  Tallinn, Tartu, Pärnu, Rakvere, Jõhvi, Viljandi, Jõgeva, Kuressaare
   OÜ LAHE Kinnisvara Valdused Tallinn, Tartu, Viljandi, Pärnu
   Ober-Haus Hindamisteenuste OÜ Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva, Jõhvi
   Pindi Kinnisvara OÜ Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva, Rakvere, Rapla, Paide, Haapsalu, Valga, Võru,
   Viljandi, Põlva, Kuressaare, Jõgeva, Jõhvi, Türi, Tapa, Kärdla
   Prisma Kinnisvarade OÜ Tallinn
   RE Kinnisvara AS Tallinn
   Seven Kinnisvarakonsultandid OÜ Tallinn
   Tõnisson Invest OÜ Pärnu, Läänemaa
 • Varakindlustus

  Laenu tagatiseks olev vara (välja arvatud maa), peab olema kindlustatud kogu laenuperioodi jooksul Danske Banki kasuks.

  Küsige kindlustuspakkumist meie poolt aktsepteeritud varakindlustusseltsidelt:

   If P&C Insurance AS
   BTA Kindlustus Eesti filiaal
   Ergo Insurance SE
   Swedbank Varakindlustus AS
   Inges Kindlustus AS
   AB „Lietuvos draudimas“ Eesti filiaal (PZU)
   Gjensidige Baltic Eesti filiaal (endine Parex Kindlustuse Eesti AS)
   Salva Kindlustus AS
   Seesam Insurance AS
   Compensa Vienna Insurance Group, UADB Eesti filiaal
 • Võimalikud lisakulud
  • Notariaalsete lepingute vormistamisel notaritasu ja riigilõiv.
  • Tagatisvara hindamisega seotud kulud. Vajaliku hindamisakti tellib laenusaaja oma kulul Danske Banki poolt aktsepteeritavalt kinnisvarahindajalt.
  • Tagatise kindlustusmaksed. Tagatise kindlustamine on laenu võtmisel kohustuslik ning kindlustuskaitse peab kehtima kogu laenuperioodi vältel.
  • Laenumakse konverteerimisega seotud kulud. Juhul, kui laenu teenindamisega seotud arvelduskontol ei ole lepingujärgsel maksepäeval raha laenu valuutas, siis on pangal õigus konverteerida muus valuutas olevat raha, kasutades selleks panga valuutavahetuses kehtivat ülekanderaha müügikurssi.
 • Krediidi kulukuse määra näited

  Laenu võtmisega ja laenu endaga kaasnevad alati kulud. Näiteks intress, lepingutasu, laenuga seotud kaardi kuuhooldustasu jne. Kõiki neid kulusid arvesse võttes on võimalik välja arvutada iga laenu krediidi kulukuse määr. Krediidi kulukuse määr lihtsalt selgitatuna on krediidist tulenevate kulude koormus ühes aastas.

  Alljärgnevalt on toodud Danske Banki poolt pakutavate laenude näitlikud krediidi kulukuse määrad.

  Kodulaen

  Krediidi kulukuse esialgne määr on 1,83% aastas järgmistel näidistingimustel:
  krediidisumma 50 000 €, intress 1.75% aastas (6 kuu euribor + 1,75%; arvestuse aluseks on võetud 10.03.2016 6 kuu euribor -0,139%, mis loetakse 0-ks (nulliks); fikseerimata intress), lepingutasu 250 €, lepingu tähtaeg 25 aastat, kogusumma 62 201,35 €, igakuine tagasimakse 206,52 €. Määr on arvestatud eeldusel, et krediidisumma võetakse kasutusele kohe täies mahus, põhiosa ja intress makstakse tagasi igakuiste annuiteetmaksetena. Tagatisvara peab kogu lepingu perioodil olema kindlustatud.

  Arvelduskrediit

  Krediidi kulukuse määr on 26,94% aastas järgmistel näidistingimustel:
  krediidilimiit 700€, intress 18%, lepingutasu 20€, arvelduskonto haldustasu 1,50€ kuus, tagastamise tähtaeg 1 aasta, kogusumma 865,75€. Määr on arvestatud eeldusel, et krediidilimiit võetakse kasutusele kohe täies mahus.

  MasterCard Platinum

  Krediidi kulukuse määr on 7,70% aastas järgmistel näidistingimustel:
  krediidilimiit 1000 €, kaardi aastatasu 50€, lepingutasu 10€, arvelduskonto haldustasu 1,50€ kuus, kogusumma 1081€. Määr on arvestatud eeldusel, et krediidilimiit võetakse kasutusele esimesel võimalusel maksimumsummas ning makstakse tagasi kasutuselevõtule järgneval kuul.

  Õppelaen

  Krediidi kulukuse esialgne määr on 5,45% järgmistel näidistingimustel:
  laenusumma on 1 920.00 €, intress 5%, lepingutasu 2,56 €, kogusumma 1975,89 €. Määr on arvestatud eeldusel, et laenusumma võetakse kasutusse viivitamata, täies mahus ning tagastatakse ühe aasta jooksul kaheteistkümne võrdse osamaksena võrdsete ajavahemike järel.

  Autoliising

  Krediidi kulukuse esialgne määr on 2,72% aastas järgmistel näidistingimustel:
  kapitalirent, vara hind 19 000€ koos käibemaksuga, esimene sissemakse 20%, vara jääkväärtus lepingu perioodi lõppedes 0%, lepingu periood 5 aastat, intress 2,0% (6 kuu euribor + 2,00% aastas; arvestuse aluseks on võetud 01.02.2017 6 kuu euribor -0,244%, mis loetakse 0-ks (nulliks); fikseerimata intress), lepingutasu 175€, arvelduskonto haldustasu 1,50€ kuus, kogusumma 16 260,49€, igakuine tagasimakse 266,42€. Vara peab kogu lepingu perioodil olema kindlustatud.


Oluline teave

Juhime tähelepanu, et iga laen on finantskohustus ning et laenulepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmisel võivad olla tõsised tagajärjed (näiteks vara sundmüük).
Hoiatuste ja kaasnevate riskidega saate lähemalt tutvuda siin.

Enne laenulepingu sõlmimist kaaluge hoolega oma võimalusi ja vajadusi. Tutvuge tähelepanelikult laenu tingimustega ning küsige vajadusel selgitusi oma suhtehaldurilt.

Vaata lisaks